Startsida - CyberZoo  Akvaristik  Doppvärmare

Doppvärmare

Allt du behöver veta om doppvärmare - Värmekällor & installationstips

Funktion och syfte med en akvarievärmare - En doppvärmare är ett viktigt tillbehör för att säkerställa att vattnet i ditt akvarium håller en stabil och optimal temperatur för dina fiskar och växter. Doppvärmaren fungerar genom att värma vattnet när temperaturen sjunker under en förinställd nivå. Den består av ett värmeelement, inneslutet i ett vattentätt hölje, och har en termostat som reglerar temperaturen.

Öppna flikarna

FAQ om doppvärmare

 1. Vad är en doppvärmare och varför behöver jag en?
  En doppvärmare är en anordning som används för att värma vattnet i ett akvarium. Den är nödvändig för att upprätthålla en stabil och optimal temperatur, vilket är avgörande för fiskarnas hälsa och välbefinnande.
 2. Kan jag använda en doppvärmare i både sötvatten- och saltvattenakvarier?
  Ja, doppvärmare kan användas i både sötvatten- och saltvattenakvarier. Se bara till att värmaren är av hög kvalitet och lämplig för den specifika miljön.
 3. Var ska jag placera doppvärmaren i mitt akvarium?
  Doppvärmaren bör placeras nära ett område med bra vattencirkulation, såsom nära filterutloppet, för att säkerställa jämn värmefördelning i hela akvariet.
 4. Hur ofta behöver jag rengöra min doppvärmare?
  Rengör din doppvärmare ungefär en gång i månaden eller när du märker uppbyggnad av kalk eller alger. Använd en mjuk borste och ljummet vatten för att rengöra den.
 5. Vad ska jag göra om min doppvärmare slutar fungera?
  Om din doppvärmare slutar fungera, kontrollera först att den är korrekt ansluten och att eluttaget fungerar. Om problemet kvarstår, byt ut värmaren för att undvika risker för dina fiskar.
 6. Kan en doppvärmare överhettas?
  Ja, en doppvärmare kan överhettas, särskilt om den inte har en inbyggd termostat eller överhettningsskydd. Använd alltid en värmare med dessa säkerhetsfunktioner och en jordfelsbrytare (GFCI).
 7. Hur kan jag kontrollera att min doppvärmare håller rätt temperatur?
  Använd en separat akvarietermometer för att regelbundet kontrollera vattentemperaturen. Justera värmaren om temperaturen inte ligger inom det önskade intervallet.
 8. Är det normalt att doppvärmaren stängs av och på?
  Ja, det är normalt. Doppvärmaren stängs av och på automatiskt för att upprätthålla den inställda temperaturen. Detta är ett tecken på att termostaten fungerar korrekt.
 9. Kan jag använda flera doppvärmare i ett stort akvarium?
  Ja, i stora akvarier kan det vara fördelaktigt att använda flera doppvärmare för att säkerställa jämn värmefördelning och undvika kalla fläckar. Placera dem på olika ställen i akvariet för bästa resultat.

Kan man ha ett akvarium utan doppvärmare?

Ja, det är möjligt att ha ett akvarium utan doppvärmare, men det beror på vilken typ av fiskar och andra organismer du har samt vilken temperatur ditt rum håller. Här är några faktorer att överväga:

Fiskar och organismer

 • Kallvattenfiskar: Vissa fiskar, som guldfiskar och koi, är kallvattenfiskar och trivs i lägre temperaturer. Dessa arter kan leva bra i rumstemperatur utan behov av en doppvärmare.
 • Tropiska fiskar: Tropiska fiskar kräver varmare vatten (vanligtvis mellan 24-28°C). Om du har dessa fiskar behöver du en doppvärmare för att hålla vattentemperaturen konstant och inom det rätta intervallet.

Rumstemperatur

 • Stabil rumstemperatur: Om du bor i ett område där rumstemperaturen är stabil och ligger inom det önskade intervallet för dina fiskar, kan du klara dig utan en doppvärmare. Det är dock viktigt att rumstemperaturen inte varierar kraftigt mellan dag och natt.
 • Kalla klimat: I kalla klimat, där inomhustemperaturen kan sjunka avsevärt under vintermånaderna, är en doppvärmare oftast nödvändig för att förhindra att vattnet blir för kallt.

Akvariets storlek

 • Stora akvarier: Större akvarier är bättre på att behålla en stabil temperatur jämfört med mindre akvarier. Om du har ett stort akvarium i ett stabilt klimat kan du möjligen klara dig utan en värmare.
 • Små akvarier: Små akvarier är mer känsliga för temperaturförändringar och kan därför behöva en doppvärmare även om rumstemperaturen är relativt stabil.

Växter och andra organismer

 • Växter: Vissa akvarieväxter kräver specifika temperaturer för optimal tillväxt. Se till att växterna i ditt akvarium trivs i den temperatur du kan erbjuda utan en doppvärmare.
 • Andra organismer: Om du har andra organismer som sniglar eller räkor, kontrollera deras temperaturkrav. Vissa av dessa kan också behöva en stabil och specifik temperatur.

Slutsats

Det är möjligt att ha ett akvarium utan doppvärmare om du har kallvattenfiskar och om din rumstemperatur är stabil och inom det rätta intervallet för dina fiskar. För tropiska fiskar och i kalla klimat är en doppvärmare ofta nödvändig för att säkerställa att vattnet håller en stabil och lämplig temperatur. Bedöm dina specifika behov och förhållanden för att avgöra om en doppvärmare är nödvändig för ditt akvarium.

Vad skiljer olika doppvärmare åt?

Skillnaderna mellan olika doppvärmare kan delas in i flera kategorier, inklusive material, funktioner, säkerhet, precision och användarvänlighet. Här är en detaljerad översikt:

Material och byggkvalitet

 • Material: Doppvärmare kan vara tillverkade av olika material som rostfritt stål, glas eller plast. Högkvalitativa material som rostfritt stål och specialglas är mer hållbara och motståndskraftiga mot skador.
 • Byggkvalitet: Värmare med bättre byggkvalitet har ofta tätare förseglingar och bättre skydd mot vatteninträngning, vilket ökar deras livslängd.

Termostat och temperaturkontroll

 • Fast temperatur: Enkla doppvärmare har ofta en fast temperaturinställning som inte kan justeras.
 • Justerbar temperatur: Mer avancerade värmare har justerbara termostater som tillåter exakt inställning av önskad temperatur. Vissa modeller har digitala displayer som visar aktuell och inställd temperatur.
 • Precision: Dyrare och mer avancerade modeller erbjuder högre precision i temperaturkontrollen, vilket är viktigt för känsliga fiskarter.

Säkerhetsfunktioner

 • Överhettningsskydd: Värmare med inbyggt överhettningsskydd stänger av sig själva om de blir för varma, vilket förhindrar skador på fiskar och utrustning.
 • Automatisk avstängning: Vissa modeller stänger av sig själva om vattennivån blir för låg, vilket skyddar mot överhettning.
 • Skydd mot kortslutning: Högkvalitativa värmare kan ha skydd mot kortslutning, vilket minskar risken för elektriska problem.

Effektivitet och energiförbrukning

 • Energieffektivitet: Vissa värmare är mer energieffektiva och hjälper till att hålla driftskostnaderna nere.
 • Effekt: Värmarens effekt mäts i watt. Ju större akvarium, desto högre wattantal behövs för att värma vattnet effektivt.

Användarvänlighet och design

 • Installation: Vissa doppvärmare är enklare att installera och justera än andra, med tydliga instruktioner och ergonomisk design.
 • Storlek och form: Värmare finns i olika storlekar och former, vilket kan påverka deras placering och effektivitet i olika typer av akvarier.

Livslängd och garanti

 • Hållbarhet: Dyrare värmare är ofta designade för att vara mer hållbara och pålitliga över tid.
 • Garanti: Värmare med längre garantitider erbjuder ofta bättre skydd och support.

Specialfunktioner

 • Extern termostat: Vissa avancerade modeller har externa termostater som gör det lättare att justera temperaturen utan att behöva sätta händerna i vattnet.
 • Smart funktionalitet: Nyare modeller kan ha smarta funktioner som möjliggör fjärrövervakning och kontroll via mobilappar.

Sammanfattningsvis kan olika doppvärmare skilja sig åt avseende material, termostat och temperaturkontroll, säkerhetsfunktioner, effektivitet, användarvänlighet, livslängd och specialfunktioner. Valet av doppvärmare bör baseras på ditt akvariums specifika behov och dina personliga preferenser.

Doppvärmare

Doppvärmare

Att hålla rätt temperatur i ditt akvarium är avgörande för att säkerställa en hälsosam miljö för fiskar och växter. Vår kategori för doppvärmare erbjuder ett brett utbud av pålitliga och energieffektiva värmare som passar alla typer av akvarier.

Vilken doppvärmare ska du välja, och vilken watt eller storlek?

Det är nog den vanligaste frågan vi på CyberZoo får när det gäller inköp av akvarium och tillbehör.

Den här tabellen är ett riktmärke:

20-45 liter 25w Doppvärmare
50-70 liter 50w Doppvärmare
70-120 liter 100w Doppvärmare
120-170 liter 150w Doppvärmare
170-250 liter 200w Doppvärmare
250-350 liter 250w Doppvärmare
350-720 liter 300w Doppvärmare

Detta är inget facit, utan fakta baserat på vad vi på CyberZoo har lärt oss under alla år som akvarister. Finns det undantag? Ja, det gör det absolut, men vi ska gå igenom några grundregler.

Rekommendationerna ovanför fungerar med de flesta märken av doppvärmare, om dina akvariefiskar behöver en max temperatur på ca-26-28 grader. Tittar vi på ett akvarium där du har t.ex. Diskusfiskar, så vill du ha en temperatur på runt 30 grader, och då finns det en del doppvärmare som tyvärr inte räcker till!

- Men hallå? 300w är väl ändå 300w oavsett märke på doppvärmaren, eller? Ja, man kan ju tycka det, men i verkligheten så är det tyvärr inte så. Många tillverkare (även dyrare), har en tendens att avrunda antalet watt lite som de behagar. Det finns i vår mening några som sticker ut från mängden. Ett exempel är Eheim doppvärmare. Eheim är extremt kraftiga i jämförelse med många av konkurrenterna. Deras värmare på 300w fungerar bra upp till 1000 liter vatten, medan de flesta andra klarar upp till ca: 500 liter.

Termostatdoppvärmare är i dag standard hos så gott som alla tillverkare. Det innebär att doppvärmaren endast är aktiv när den behövs. Har du ställt in temperaturen på 26 grader, så stänger den av sig när temperaturen är uppnådd. När temperaturen sjunker under 26 grader så startar doppvärmaren automatiskt igen. Även om du har en ställbar doppvärmare så är det inte säkert att de temperaturintervaller som anges på doppvärmaren återspeglar den faktiska temperaturen i akvariet. Fisk i naturen och i våra akvarier, är känsliga för förändringar i temperatur och det kan sänka deras immunförsvar mycket snabbt.

Akvariefiskarna kan leva långa perioder i en lägre temperatur än rekommenderat, men långsiktigt så leder det oftast till problem. Fiskarna får svårare att bryta ner maten i tarmarna och drabbas lättare av sjukdom.


Fördelar med användning av doppvärmare i akvarium

Användning av doppvärmare i akvarium ger flera fördelar. För det första säkerställer den en stabil temperatur, vilket är avgörande för fiskarnas hälsa och välmående. Fiskar är känsliga för temperaturförändringar, och en stabil temperatur kan förebygga sjukdomar och stress. Dessutom bidrar en doppvärmare till att skapa en miljö som efterliknar fiskarnas naturliga habitat, vilket kan främja deras naturliga beteenden och förbättra deras livskvalitet. Slutligen kan en doppvärmare vara avgörande för att hålla tropiska fiskar, som kräver varmare vatten än vad som naturligt förekommer i många hem.

Olika doppvärmare

Grundläggande värme i akvarium

Grundläggande doppvärmare är enkla och funktionella, ofta med en fast temperaturinställning. Dessa är idealiska för nybörjare eller för dem som har ett akvarium med mindre känsliga fiskar. De är lätta att installera och använda, och de erbjuder en pålitlig lösning för att hålla vattentemperaturen inom ett acceptabelt intervall.

Köp en pålitlig doppvärmare med termostat

Doppvärmare utrustade med en justerbar termostat, ger dig möjlighet att exakt ställa in och kontrollera vattentemperaturen. Dessa värmare kan också ha ytterligare funktioner, såsom digitala displayer och säkerhetsfunktioner för att förhindra överhettning. De är idealiska för akvarier med specifika temperaturkrav eller för mer erfarna akvarister som vill ha full kontroll över sin akvariemiljö. Dessa värmare är ofta mer pålitliga och hållbara, vilket kan vara värt den högre kostnaden.

Installation av doppvärmare i ditt akvarium

Installationen av en doppvärmare i ditt akvarium är en relativt enkel process, men det finns några viktiga steg att följa för att säkerställa korrekt funktion. Börja med att välja rätt plats för värmaren; den bör placeras nära ett område med bra vattencirkulation för att säkerställa jämn värmefördelning. Fäst värmaren vertikalt eller horisontellt med hjälp av sugkoppar eller monteringsklämmor som medföljer.

Nästa steg är att ställa in termostaten till den önskade temperaturen. De flesta doppvärmare har en justerbar termostat som gör det möjligt att ställa in temperaturen efter behov. Kontrollera att termostaten är korrekt inställd innan du sätter i värmaren i vattnet. Efter att värmaren är på plats, anslut den till ett eluttag. Det är viktigt att använda en jordfelsbrytare (GFCI) för att undvika elektriska stötar och säkerställa säkerheten.

Låt värmaren vara igång i minst 30 minuter innan du gör några justeringar (det kan ta flera timmar beroende på antal liter vatten och typ av värmare). Detta ger tid för termostaten att stabilisera sig och börja reglera temperaturen effektivt. Använd en separat akvarietermometer för att övervaka vattentemperaturen och göra nödvändiga justeringar. Regelbundet underhåll och kontroll av värmaren hjälper till att säkerställa dess långsiktiga funktion och effektivitet.

Underhåll och säkerhet för doppvärmare

Rengöring och kontroller

För att säkerställa att din doppvärmare fungerar effektivt, bör du rengöra den regelbundet. Kalkavlagringar och alger kan bygga upp på värmaren och påverka dess prestanda. Använd en mjuk borste och ljummet vatten för att rengöra värmaren. Undvik att använda kemikalier eller skarpa föremål som kan skada ytan. Kontrollera även värmarens funktion och kablar regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller slitage.

Säkerhetsåtgärder för att undvika överhettning

För att undvika överhettning och säkerställa säkerheten i ditt akvarium, se till att din doppvärmare har en inbyggd termostat och överhettningsskydd. Använd alltid en jordfelsbrytare (GFCI) för att skydda mot elektriska stötar. Placera värmaren nära en vattenpump eller filter för att säkerställa god vattencirkulation och jämn värmefördelning. Övervaka regelbundet vattentemperaturen med en separat termometer för att säkerställa att den ligger inom det önskade intervallet.

Rätt temperatur för dina akvariefiskar

Att skapa rätt temperatur för dina akvariefiskar är avgörande. Börja med att undersöka de specifika temperaturbehoven för dina fiskarter. Tropiska fiskar kräver generellt en temperatur mellan 24-28°C, medan kallvattenfiskar trivs bättre i lägre temperaturer och andra fiskar som diskus runt 30°C.

Installera en justerbar doppvärmare med en termostat för att exakt ställa in och bibehålla rätt temperatur. Placera en termometer i akvariet för att regelbundet kontrollera temperaturen och göra nödvändiga justeringar.

För att säkerställa en jämn temperaturfördelning, placera värmaren nära en vattenpump eller filter för att fördela värmen i akvarievattnet. I större akvarier kan det vara nödvändigt att använda flera värmare. Genom att noggrant övervaka och justera vattentemperaturen kan du skapa en stabil och hälsosam miljö för dina fiskar.


1 2 3 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan