Startsida - CyberZoo  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ödlor  Jemenkameleont (Chamaeleo calyptratus) - Skötsel och fakta

Jemenkameleont (Chamaeleo calyptratus) Skötselråd och fakta 

Det här skötselrådet innehåller information om arten Jemenkameleont Chamaeleo calyptratus.

Jemenkameleont - Inledning

Jemenkameleont (Chamaeleo calyptratus) är en av 15 arter i släktet Chamaeleo. Arterna i släktet hittas i naturen i både Afrika, Europa och Asien. Släktet ingår i familjen Chamaeleonidae – kameleonter, där ca 230 arter ingår.  

Släktnamnet Chamaeleo betyder kameleont, som i sin tur troligen ursprunligen betyder ”litet lejon”, eller ”krypande lejon”. Artnamnet calyptratus kommer från det grekiska ordet ” kalýptra”, som här betyder ”slöja”, eller ”huvudbonad”, och syftar på den ”kam” som arten har på huvudet. 

Jemenkameleonten kan, som namnet antyder hittas i Jemen, samt i Saudiarabien. Det finns även introducerade populationer i Florida samt på Hawaii. 

Arten har stabila populationer i sitt naturliga utbredningsområde och klassas inte som hotad av IUCN. Det föds upp ett stort antal Jemenkameleonter i fångenskap varje år, vilket har lett till att det knappt finns vildfångade individer i handeln längre. 

Utbredningskarta:

Utbredningsområdet för Jemenkameleont

En skala hur utrotningshotat reptilen är. Detta djuret är Least Concern (LC).

Liksom de flesta andra kameleonter är C. calyptratus primärt trädlevande och dagaktiv. Jemenkameleonten är den vanligaste kameleontarten i fångenskap, tätt följd av Panterkameleonten. 

Som många andra kameleonter har C. calyptratus en relativt kort livslängd, som regel ca 4-6 år i fångenskap. Det finns dock uppgifter om individer som blivit 10-15 år gamla i fångenskap, men det är mycket ovanligt.

I naturen är livslängden ofta ännu kortare - många Jemenkameleonter blir bara omkring ett år gamla i det vilda. 

Jemenkameleont - Utseende

Alla kameleonter, inklusive Jemenkameleont, är väl anpassad för ett klättrande liv, med gripsvans och gripklokliknande fötter.  

En fullvuxen Jemenkameleonthane kan bli 40-60 cm lång från nos till svansspets, medan honorna endast blir omkring 35 cm. Båda könen har en tydlig ”kam” eller ”hjälm” på huvudet, men hanarnas kam är klart större än honornas. 

Liksom övriga kameleonter kan C. calyptratus ändra färg. En seglivad myt är att kameleonter ändrar färg för att bättre smälta in i sina omgivningar, men faktum är att deras färger framförallt handlar om kommunikation med artfränder. Hanar signalerar till exempel för att avskräcka andra hanar, och honor visar sin reproduktionsstatus genom sin färg. 

I ”vila” är honor som regel ljust gröna med vit teckning, medan hanar har tvärgående band i gult, samt varierande teckning ibland annat blått och brunt, över sin ljusgröna grundfärg.  

Chamaeleo calyptratus har de karakteristiska stora kameleontögonen som har ögonlocksöppningen långt ut lateralt från huvudet. Ögonen kan röras oberoende av varandra och täcker tillsammans nästan 360° synfält. När en kameleont hittar ett byte med ena ögat fokuserar den snabbt även med det andra ögat, för att kunna göra en avståndsbedömning.  

Byten fångas sedan med den långa tungan, som kan skjutas ut snabbt och precist. 

Jemenkameleont

Jemenkameleont - Livsmiljö

Chamaeleo calyptratus spenderar det mesta av sin tid i buskar eller träd, men kan även röra sig runt på marken. Arten verkar inte ha någon specifik preferens för några speciella träd eller buskar, utan kan hittas i många olika typer av vegetation. 

Jemenkameleonten lever framförallt i dalgångar i bergen längs västra Jemen och Saudiarabien, mellan 1200 m och 2000 m över havet. Under regnperioden (april-september) rinner det vatten genom dalgångarna, vilket får vegetationen att grönska och bidrar till ett överflöd av insekter och andra bytesdjur för kameleonterna att äta. Under regnperioden ligger dagtemperaturerna runt 26-28°C och luftfuktigheten mellan 30% och 60%, beroende på hur mycket det regnar. Under natten sjunker temperaturerna till 18-20°C och under dimmiga nätter kan luftfuktigheten stiga till runt 100%. 

Detta är C. calyptratus primära aktivitetsperiod, det är då kameleonternas ägg kläcks och ungarna ska växa till sig inför torrperioden. 

Under torrperioden sjunker temperaturerna till 20-22°C under dagen, och under natten kan det bli helt ner till 8-10°C. När det slutar regna torkar floderna till slut ut och även luftfuktigheten sjunker rejält, ibland helt ner till runt 20% under dagtid. På dimmiga nätter stiger dock luftfuktigheten upp till omkring 80% även under torrperioden.  

Under denna period är kameleonterna inaktiva under det mesta av dygnet, och kan till och med lägga sig under nerfallna löv på marken, eller i håligheter i klippor, för att komma undan de kalla nattemperaturerna. I naturen dör många Jemenkameleonter under torrperioden, av uttorkning, på grund av rovdjur etc. 

Jemenkameleont - Terrarium 

I fångenskap bör C. calyptratus erbjudas ett väl tilltaget terrarium med en höjd (och inredning) som tillåter ödlorna att klättra. Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,81 m2 med en höjd på minst 90 cm till träd- och klipplevande ödlor med en längd på 41–50 cm. Observera att längden mäts från nos till svansspets, och om svansen saknas ska längden av svansen (om den inte hade tappats) uppskattas och medräknas. Ovanstående är absolut minimimått och vi rekommenderar att man väljer ett så stort terrarium som möjligt 

Tänk på att kameleonter växer fort, så skaffa ett terrarium de kan växa i redan från början. Vi rekommenderar ett terrarium med måtten 150x60x120 cm, eller ännu större, till en individ med en totallängd på max 50 cm. Observera att kraven på minimimått ökar för ödlor över 50 cm totallängd.  

Jemenkameleonter bör alltid hållas en och en, och bara sättas ihop för parning. Hanarna är mycket territoriella och kan skada varandra illa om de går tillsammans, och en hona som går tillsammans med en hane hela tiden riskerar att bli stressad och/eller konstant paras vilket kan leda till överdriven äggläggning.

Terrarium med måtten 120x45x90 cm

Det går att använda sig av antingen terrarium med en, eller flera nätväggar, eller terrarium av glas, plast eller fuktsäkrat trä. Fördelen med ett nätterrarium är att man får mycket bättre luftcirkulation, men nackdelen är att man behöver reglera temperatur och luftfuktigheten i rummet snarare än bara i terrariet. Med ett ”stängt” terrarium i glas (eller liknande) gäller det omvända – luftcirkulationen är sämre, men det går lättare att reglera temperatur och luftfuktigheten i terrariet utan att man behöver göra detsamma i rummet på samma sätt. Naturligtvis spelar temperaturen och luftfuktigheten i rummet fortfarande roll, men inte i lika stor utsträckning som när man använder sig av nätterrarium. Vilket alternativ som passar bäst handlar alltså framförallt om vilka förutsättningar man har i det rum terrariet står i.

Bottenmaterialet bör hålla fukt bra och kan utgöras av ett rejält lager med t.ex. en blandning av jord, kokosfibrer och lite sand, med torra löv och liknande på toppen. Bottenmaterialet bör vara lätt fuktigt, men aldrig riktigt blött. Det är klokt att använda sig av ett lager med lecakulor i botten, för mer dränering. Lägg fiberduk, eller finmaskigt nät mellan lecakulorna och bottenmaterialet för att förhindra att det blandas. Använd dig av gråsuggor och andra nedbrytare och punktstäda dagligen för att få bort avföring och liknande. 

Får du problem med för blött bottenmaterial, mögel eller liknande bör du se över din ventilation, och vattentillförsel i terrariet. Det finns många som rekommenderar att inte använda något bottenmaterial i kameleontterrarium, och detta är ett alternativ om inget annat fungerar. Då tar man dock bort möjligheten för kameleonterna att röra sig på terrariets botten, om de någon gång skulle vilja göra det. 

Hur man ska se till att kameleonter får i sig tillräckligt med vatten har länge varit ett omdiskuterat ämne. I naturen får de flesta kameleontarter förmodligen det mesta av sitt vatten från dimma under natten, dagg under morgonen samt det vatten deras föda innehåller. För att undgå problem med uttorkning i terrariemiljö kan man med fördel kombinera tre metoder: 

  1. Dimma under natten – använd en dimmaskin på en timer för att skapa dimma i terrariet under 3-5 timmar på natten. Använd helst även en liten fläkt för att skapa luftcirkulation när dimmaskinen är på, och ställ in dimmaskinen så att den inte är på konstant, utan ”pulserar” med ett intervall så att du skapar dimma i terrariet, men inte blöter ner det helt. 
  2. Regnsystem under kväll/natt – låt ett regnsystem gå på under en kort period (10-30 sek åt gången räcker oftast) 3-4 gånger under kvällen/natten. Låt systemet ”regna” en sista gång precis innan lamporna tänds, för att simulera dagg. 
  3. Använd en ”dripper” på dagen – skapa ett system som långsamt droppar vatten på väter i terrariet (använd en plastburk med ett litet hål, en droppåse eller liknande) som får vara på någon timme under eftermiddagen. Det ska droppa långsamt, inte forsa ut vatten. 

Se ovanstående som riktlinjer, och prova dig fram. Du kan till exempel byta ut regnsystemet mot att spraya för hand under sena kvällar och tidiga morgnar. Målet är att skapa en miljö som liknar den som kameleonterna upplever i naturen (se under livsmiljö).  

Under dagtid behöver man som regel inte göra något speciellt för att hålla luftfuktigheten, det räcker med runt 40%. Se till att grenarna och bladen i terrariet är torra under dagtid, om de inte är det är det för fuktigt. Det är de dimmiga nätterna som man oftast behöver fokusera på. Mät luftfuktigheten med en digital, handhållen hygrometer.  

Orsaken till att man kan hitta så många olika rekommendationer omkring hur man kan/bör hålla Jemenkameleonter i fångenskap är troligen variationen mellan regn- och torrperiod de upplever i naturen. Det bästa är att skapa säsongsvariation även i terrariet, genom att minska både luftfuktigheten och temperaturen något under torrperioden (3-4 månader), samt höja luftfuktigheten i terrariet till 50-60% även under dagtid under några månader mitt under regnsäsongen.  

Observera att detta gäller vuxna individer – eftersom Jemenkameleont-ungar växer upp under regnsäsongen bör man inte simulera torrperiod för ungar förrän de är åtminstone 9-12 månader gamla. 

Plantera in rikligt med levande växter för att skapa gömställen och olika typer av mikroklimat, och inred med ordentligt med grenar i olika tjocklek och ställning. Kameleonterna bör ha minst någon gren att sola på, någon gren där de kan sitta helt gömda bakom/under växter, någon gren under drippern etc. 

Chamaeleo calyptratus ömsar, liksom andra reptiler, sitt skinn med jämna. Ömsskinn som inte lossnar som det skall är som regel en indikation på en för torr miljö. Du kan även titta på kameleontens avföring, den ska vara något fuktig, men inte vattnig, eller torr och porös. 

Chameleon Academy har fantastiskt mycket bra information om kameleontskötsel (på engelska). 

UVB, värme och belysning för Jemenkameleont

Chamaeleo calyptratus bör, liksom alla andra reptiler ha en belysning som tillåter en naturlig dygnsrytm, bidrar med UV-ljus, samt åstadkommer en temperaturgradient.

UV-index i terrariet bör ligga mellan 3 och 5 högst upp i den del av terrariet som exponeras för UV-ljus. Vi rekommenderar ett T5-lysrör, t.ex. Arcadia Pro T5 6% placerat ovanpå ett nättak, eller hängandes inne i terrariet (beroende på terrariets storlek och utformning etc.). UV-ljuset bör täcka ca 50% av terrariet, och det är mycket viktigt att skapa möjlighet för ödlorna att röra sig mellan skugga och ljus, även uppe bland grenarna.

Temperaturgradienten bör vara både vertikal och horisontell, och skapas enklast genom att använda sig av en svag halogenlampa för värme i ena hörnet av terrariet. Sikta på en maxtemperatur, på en gren eller liknande högt upp i terrariet, rakt under lampan, på ca 28-30°C. Gradienten bör sedan avta både i sid- och höjdled, till ca 21-24°C på terrariets botten under dagtid. Vid behov kan värmelampan kopplas till en termostat, eller en sladdimmer. Mät temperaturerna i terrariet regelbundet, använd en handhållen ir-termometer (sk. ”tempgun”) för mätning. Tänk på att det är lättare att åstadkomma en bra temperaturgradient i ett terrarium med större volym.

Till allmänbelysning passar en LED-ramp med vitt ljus (t.ex. Arcadia jungle dawn) bäst. De har ett ljusspektrum som även reptiler troligen uppfattar som mest naturtroget. Antalet belysningstimmar bör ligga på ca 12 timmar, värmelampan kan vara tänd kortare tid – t.ex. 2-3 timmar på morgonen och 2-3 timmar på eftermiddagen (låt den vara på längre om terrariet blir för kallt på dagen utan värmelampa).

På natten släcks all belysning och temperaturen bör ligga mellan 13°C och 18°C. Nattsänkningen är mycket viktig för att kameleonterna ska få möjlighet att vila ordentligt så ansträng dig för att se till att temperaturen går ner till åtminstone 18°C på natten.

Jemenkameleont

Föda

Jemenkameleonter är carnivorer och äter primärt ryggradslösa djur såsom insekter och spindeldjur med mera i naturen. Arten är dock även en av de få kameleonter som även äter växter, både i naturen och i fångenskap. Precis varför de gör detta är omdiskuterat, men växternas fibrer kan hjälpa till med matsmältningen. Se till att plantera in växter som inte är farliga om kameleonten skulle äta dem, och låt ödlorna själva ta bett från bladen i terrariet. Du behöver inte aktivt mata med växter, och Jemenkameleonter bör aldrig få frukt. Vill du väldigt gärna tillföra vegetabilier i kosten räcker det mer än väl att ge olika typer av sallad, maskrosblad, eller annat ogräs någon gång ibland. 

I fångenskap bör man mata med olika typer av levande foderinsekter, samt gråsuggor och andra leddjur. Alla foderinsekter bör gut-loadas med t.ex. Arcadia InsectFuel i 24–48 timmar innan de används, och pudras med calciumtillskott innan matning. Ca var 7-14:de dag bör foderdjuren även pudras med ett multivitamintillskott (vi rekommenderar Arcadias Earth-pro-serie av fodertillskott). Prioritera vuxna insekter och andra leddjur, såsom syrsor, gräshoppor, gråsuggor och kackerlackor mm. framför larver såsom mjölmask och zophobas. Se till att variera kosten genom att varva olika typer av foderdjur.  

Ungar bör utfodras dagligen med så mycket de vill äta, medan vuxna djur kan få 1-2 fullvuxna syrsor (eller motsvarande volym) varannan dag. 

Fetma är mycket vanligt hos C. calyptratus och överdriven utfodring, speciellt i kombination med för höga temperaturer är en bidragande orsak till överdriven äggläggning hos Jemenkameleont-honor. Utfodra med måtta. 

En kameleont ska fånga sina byten med tungan. Har din kameleont problem med att skjuta tungan normalt bör du uppsöka veterinär. 

Avel av Jemenkameleont

Det är relativt lätt att könsbestämma C. calyptratus så länge ödlorna är några månader gamla. Hanarna har stora och tydliga ”sporrar” på ”hälarna” på bakfötterna, medan honorna helt saknar dessa ”sporrar”. Hanarna blir även (som tidigare nämnts) större än honorna, får större huvudkam, samt längre taggar under hakan jämfört med honor.

Chamaeleo calyptratus kan lägga över 80 ägg i varje kull (oftast dock 30-60 ägg), och i naturen läggs äggen i augusti, och kläcks när regnperioden börjat.

I fångenskap kan honorna ofta börja lägga mer än en kull varje år, och det är inte ovanligt att överdriven äggproduktion bli ett livshotande problem för honorna. Mata sparsamt, håll inte kameleonterna för varmt, tillåt en ordentlig nattsänkning av temperaturen, och låt honorna bli närmare ett år innan du parar dem för första gången.

Om du vill låta dina Jemenkameleonter para sig bör du introducera honan i hanens terrarium för parning. En mottaglig hona behåller sin ”vilofärg” medan en hona som inte vill para sig som regel blir svart med blå och gula prickar, och hotar ofta även hanen genom att blåsa upp kroppen och gapa. Flytta i så fall ut honan igen.

20-30 dagar efter lyckad parning börjar honan bli rastlös och letar efter ett ställe att gräva ner sina ägg. Se till att det finns ett bra ställe att gräva på. Du kan med fördel ställa in en äggläggningslåda med 10+ cm lätt jord/sand-blandning i terrariet, så att äggen blir lättare att hitta (förutsatt att honan väljer att lägga sina ägg där). Placera äggen tillsammans, i lätt fuktig vermikulit, eller liknande.

I naturen tar det ca 8 månader för äggen att kläckas, eftersom temperaturen under torrperioden är låg (ca 10-17°C i jorden där äggen ligger). I fångenskap är det många uppfödare som väljer att inkubera äggen vid en konstant, relativt hög temperatur (ca 26 °C). Äggen kläcks då efter ca 170-200 dagar. Det är dock förmodligen egentligen bäst att inkubera äggen vid rumstemperatur, eller lägre, för att sedan höja temperaturen för att simulera regnsäsong och stimulera till kläckning. Vissa uppfödare menar att man genom att simulera mer naturliga förhållanden får mer livskraftiga ungar.

Ungarna väger under ett gram vid kläckning, men växer mycket snabbt. De blir könsmogna efter bara ca 6 månader, beroende på tillväxttakt.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Var kommer Jemenkameleonten ifrån?

Jemenkameleonten finns naturligt i Jemen och Saudiarabien. Det finns även introducerade populationer i Florida och Hawaii.

Hur ser Jemenkameleontens naturliga livsmiljö ut?

Den är främst trädlevande och dagaktiv, precis som de flesta andra kameleonter.

Är Jemenkameleonten hotad?

Nej, den klassas som "Least Concern" av IUCN och har stabila populationer i sitt naturliga utbredningsområde.

Hur länge lever en Jemenkameleont i fångenskap?

Jemenkameleonter kan leva mellan 5-7 år i fångenskap med rätt skötsel.

Vad äter en Jemenkameleont?

Jemenkameleonter är insektsätare och kan matas med en diet av syrsor, kackerlackor och andra insekter.

Vilken typ av terrarium behöver en Jemenkameleont?

De behöver ett högt terrarium med mycket klättermöjligheter och bra ventilation.

Vilken temperatur och luftfuktighet behöver en Jemenkameleont?

Dagtemperaturen bör ligga mellan 21-24°C på terrariets botten, med en solplats på ca 28-30°C och nattemperatur på max 18°C. Luftfuktigheten bör ligga mellan 40-60%.

Behöver Jemenkameleonter UVB-ljus?

Ja, UVB-ljus är viktigt för deras kalciumupptag och för att undvika sjukdomar.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan