Startsida - CyberZoo  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ormar  Mandarinråttsnok (Euprepiophis mandarinus) - Skötsel & fakta

Mandarinråttsnok - Skötselråd och fakta 

Detta är ett skötselråd för Mandarinråttsnoken (Euprepiophis mandarinus), skrivet av reptilveterinären Jesper Agner Arnö.

Mandarinråttsnok - Inledning

Mandarinråttsnoken (Euprepiophis mandarinus) är en ogiftig marklevande orm i den stora familjen snokar (Colubridae). Släktet Euprepiophis omfattar 3 arter från Sydostasien, inklusive Japan. 

Euprepiophis mandarinus förekommer naturligt i Kina, Indien, Myanmar, Laos, Vietnam och Taiwan. IUCN klassar inte arten som hotad, men populationerna hotas troligen av framförallt habitatförstörelse, åtminstone på sikt. 

Visar hur utrotningshotad mandarinråttsnoken är

Mandarinråttsnoken är primärt aktiv i skymningen och ligger nergrävd, eller i något gömställe på dagen. Med sina vackra färger har E. mandarinus blivit en eftertraktad orm i fångenskap, även om det inte är en art man ska räkna med att se framme i terrariet särskilt ofta. Med bra skötsel kan en Mandarinråttsnok leva i 15-20 år.  

Utbredningsområde

Ubtredningskarta för mandarinråttsnok

© Rune Midtgaard, repfocus

Mandarinråttsnok - Utseende

Euprepiophis mandarinus är en medelstor snok, och vuxna individer är som regel 100-140 cm långa. 

Dessa ormar har en slank kropp med en grå till gul- eller rödaktig grundton. Över ryggen finns ett vackert och iögonfallande mönster av diamantformade gula fält, med breda svarta kanter. I nacken och på huvudet finns svarta och gula fält och streck. Många individer har en gulare fläck på vardera sida av nacken. Bukfjällen har breda svarta fält. 

Huvudet är relativt trubbigt och ögonen mycket mörka. 

Livsmiljö

Mandarinråttsnoken har beskrivits som en höghöjdsart, men kan hittas från under 500 meter, till 3000 meter över havet. Mandarinråttsnoken föredrar öppna bergsskogar och klippiga områden med tät låg vegetation, men kan även hittas även ofta i t.ex. risfält.

Euprepiophis mandarinus är en grävande art och spenderar mycket av sin tid under jord, antingen nergrävd eller i underjordiska hålor och gångar. Det är även här arten hittar det mesta av sin mat, i form av nyfödda, eller juvenila möss.  

E. mandarinus ofta hittas på högre höjd är denna orm väl anpassad till lägre temperaturer. Under sommardagar är det varmt i hela utbredningsområdet (25-30°C), men då kan man nog räkna med att ormarna ligger nergrävda hela dagarna, för att hålla nere kroppstemperaturen. Under natten ligger temperaturerna omkring 20°C eller strax där under.  

Vintertid ligger temperaturen dagtid runt ca 15-20°C men sjunker ner till ca 5-10°C under natten. Under vår och höst rör temperaturerna sig mellan de angivna sommar- och vintertemperaturerna. 

Exakta temperaturer varierar naturligtvis beroende på område, altitud och år. 

I ett terrarium till E. mandarinus bör bottensubstratet vara tillräckligt djupt för att ormen ska kunna gräva ordentligt, minst 15 cm. Man kan med fördel använda en jord och sandblandning som bas, och sedan tillsätta rikligt med kokosfibrer, vitmossa/torv och gamla löv. Bottensubstratet ska hållas lätt fuktigt på djupet utan att vara vått. Täck gärna bottensubstratet med löv och pinnar, och se till att det finns några gömställen som alltid är mycket lätt fuktiga. Plantera terrariet med levande växter för att skapa gömställen och för att hålla på luftfuktigheten, och fyll på med större barkbitar, korkrör (både ovanpå bottensubstratet, eller halvt nergrävda), större stenar, grenar och liknande för att skapa gömställen och en stimulerande miljö. Vattna växter, och duscha terrariet regelbundet, men se till att det översta lagret av bottenmaterialet aldrig blir mer än lätt fuktigt. 

En vattenskål, eller ännu hellre, ett vattenbad med rent vatten ska alltid finnas i terrariet. Diska skålen varje dag, och byt vatten i badet regelbundet så att vattnet alltid är fräscht. 

Mandarinråttsnok - Terrarium

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på minst 0,63 m2 med en höjd på minst 45 cm för en marklevande orm med en total kroppslängd mellan 126 och 150 cm. Jordbruksverkets bestämmelser är dock minimimått, och man bör alltid försöka få till ett så stort terrarium som möjligt. Till 1-2 st vuxna Mandarinråttsnokar rekommenderar vi ett terrarium med en bottenyta på åtminstone 150x60 cm och en höjd på minst 60 cm. 

Om man vill hålla flera ormar i samma terrarium kan det vara en bra idé att endast hålla honor, om man inte har planer på att avla på ormarna. Skulle du vilja hålla flera ormar tillsammans bör du naturligtvis även se till att de har rejält med plats. 

Ifall du köper terrarium och alla tillbehör får du räkna med en totalkostnad på ca 8-10000:- plus ormen. Tänk på att förbereda terrariet i god tid innan du får hem djuret. 

Ormars sociala beteenden är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020 

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektret av olika beteenden. Om du väljer att hålla flera ormar tillsammans måste du vara extra vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en konstgjord miljö.

Det går utmärkt att hålla individer av de flesta ormarter ensamma, och känner man sig osäker är detta i många fall det bästa. Man bör dock inte avfärda alla reptiler som asociala och solitära djur, och det kan finnas fördelar med att hålla reptiler, inklusive ormar i par eller grupper, förutsatt att det görs på ett genomtänkt sätt.

UVB, värme och belysning för Mandarinråttsnok

Mandarinråttsnoken kan placeras i Fergusonzon 1 och bör ha ett UV-index mellan ca 0,5 och 1,5 på solplatsen. Detta uppnås lättast genom att använda sig av ett Arcadia 6%, eller liknande. Längden på lysröret bör inte vara större än 30-50% av terrariets längd.  

En halogenlampa är en bra värmekälla som har den mest solliknande fördelningen av IR-strålning. Ifall man kan är det alltid bäst att köpa en lampa vars effekt värmer solplatsen till den önskade temperaturen. Om detta inte är möjligt, eller om man vill styra temperaturen mer precist, kan man köpa en lampa med lite för hög effekt som man sedan justerar med en dimmer, eller ännu hellre en termostat. Termostaten ska vara av typen "dimming thermostat". Under sommaren bör temperaturen på solplatsen ligga på ca 28°C, och ca 20-25°C i en gradient från den kalla till den varma delen av terrariet. Under natten är det bra om temperaturen kan få lov att sjunka till 18-20°C. Se till att terrariet inte blir för varmt, för höga temperaturer kommer att stressa en Mandarinsnok. Mät temperaturerna regelbundet, och se till att ormarna alltid kan dra sig undan till svalare platser i terrariet vid behov.

  • Till allmänbelysning passar en modern LED-armatur (t.ex. Arcadia Jungle dawn) bäst. 
  • Se till att inreda terrariet ordentligt för att skapa skugga och ljusgradienter.  
  • Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14/dygn förutom under ormens viloperiod under vintern. 

Se till att inreda terrariet ordentligt för att skapa skugga och ljusgradienter.  

Luftfuktighet

Euprepiophis mandarinus behöver ha en luftfuktighet på omkring 60-80% för att må bra. Förutsatt att du har ett ordentligt lager av ett lätt fuktigt bottensubstrat, gott om levande växter, erbjuder fuktiga gömställen och hålor, samt regelbundet tillför vatten genom att vattna och/eller duscha är detta oftast ganska lätt att uppnå.  

Tänk dock på att bottenmaterialet aldrig ska vara blött, och det måste alltid finnas flera torrare gömställen i terrariet. Man kan med fördel även tillföra gråsuggor och andra nedbrytare i terrariet, för att minska risken för mögel.

Avel av Mandarinråttsnok

Euprepiophis mandarinus blir könsmogna vid ca 2-3 års ålder i fångenskap, beroende på hur fort de får lov att växa. Som hos reptiler generellt är det alltså kroppsstorleken snarare än åldern som avgör när en individ blir könsmogen. En ordentlig vintervila är en förutsättning för att få Mandarinråttsnokar att para sig och lägga ägg. I naturen lägger honorna ägg under sensommaren. En kull består som regel av 3-8 ägg, och honorna lägger bara en kull per år. Vid en inkubationstemperatur på 25-28°C kläcks äggen efter ca 42-55 dagar. De nykläckta ungarna är ca 30 cm långa, och kan skötas utifrån samma principer som de vuxna ormarna.  

Föda

I naturen äter E. mandarinus framförallt små möss, och andra mindre gnagare. Byten kramas ihjäl, eller trycks mot marken tills de dör, innan de sväljs. 

I fångenskap fungerar arten bra på en kost baserad på frusna (och upptinade) möss och andra mindre gnagare. Variera gärna kosten genom att mata med olika typer av gnagare. 

Individer under 18 månaders ålder kan få mat 1 gång i veckan, och äldre individer bör matas ca var 10:e -14:e dag, beroende på hull och årstid. 

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ i djurskyddslagen och därmed är det förbjudet.[...] Den som avlivar t.ex. gnagare för att utfodra reptiler ska vara väl förtrogen med den bedövnings- samt avlivningsmetod som ska tillämpas. Detta framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur.”
Om utfodring med levande djur - Jordbruksverket; Dnr 31-6812/10

Vinterdvala - Mandarinråttsnok

I naturen behöver Mandarinråttsnokar gå i dvala under vintern, och även i fångenskap bör man ge dessa ormar en ordentlig sänkning av temperaturen under vintern. 

Dvalningsperioden kan ske i terrariet eller så kan man föra över ormen till en annan behållare med bottensubstrat, gömställe och vattenskål. Bottensubstratet bör vara lätt fuktigt men inte blött, och det bör finnas ett lager med torra löv eller liknande som ormen kan lägga sig under. Alla individer bör naturligtvis vara friska och i gott hull innan dvalan. 

2-3 veckor innan vinterdvalan börjar slutar man erbjuda föda. Därefter så minskar man antalet soltimmar i terrariet exempelvis från 12 till 10 timmar och fortsätter en gradvis minskning under perioden till 0-8 timmar ljus/dag. Temperaturen kommer härmed också att minska och den 4:e veckan bör man försöka se till att terrariet håller ca 15-18°C. 

Sedan sänker man temperaturen ytterligare ner till 8-12°C och håller en jämn temperatur i ca 3 månader. Se till så att de hela tiden har tillgång till rent och fräscht vatten i en liten skål, men hantera inte djuren. När det gått 3 månader väcker man djuren genom att höja temperaturen till 15-18°C och ger ormarna tillgång till en värmelampa från dag 1. Den första utfodringen efter vinterdvalan bör vara återhållsam men när den är avklarad och ormen smält maten kan man återgå till ett normalt utfodringsschema 

Inköpslista för Mandarinråttsnok

Vi rekommenderar även starkt att alla reptilägare införskaffar en UV-indexmätare samt en handhållen digital hygrometer, för att kunna säkerställa korrekta värden i terrariet.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Vidare läsning / information

IUCN-assessment E. mandarinus

Skötselråd på engelska, från Reptile supply

Skötselråd på engelska från Ultimate exotics

Bok: Schulz, K.D., & Entzeroth, A. (1996). A monograph of the colubrid snakes of the genus Elaphe.

Var kommer Mandarinråttsnok ifrån?

Mandarinråttsnok (Euprepiophis mandarinus) kommer från Kina, Indien, Myanmar, Laos, Vietnam och Taiwan.

Hur stor blir en Mandarinråttsnok?

En vuxen Mandarinråttsnok blir vanligtvis 100-140 cm lång.

Vad äter Mandarinråttsnok?

Mandarinråttsnok äter huvudsakligen små däggdjur, fåglar och andra reptiler. I fångenskap kan de matas med möss och råttor.

Hur gammal kan en Mandarinråttsnok bli?

Med bra skötsel kan en Mandarinråttsnok leva i 15-20 år.

Hur inreder man bäst ett terrarium för en Mandarinråttsnok?

Terrariet bör vara minst 120x60 cm och ha en temperaturgradient med en varmare solplats och en svalare del. Använd grottor, grenar och en stor vattenskål.

Vad är speciellt med Mandarinråttsnokens utseende?

Mandarinråttsnoken har en slank kropp med en grå till gul eller rödaktig grundton och ett mönster av diamantformade gula fält med breda svarta kanter.

Är Mandarinråttsnok giftig?

Nej, Mandarinråttsnok är ogiftig.

Hur går parningen till för Mandarinråttsnok?

Efter parning producerar honan ägg som hon lägger i gömställen. Äggen kläcks efter några veckor.

Är det säkert att ha vatten i terrariet för en Mandarinråttsnok?

Ja, en stor vattenskål med rent vatten är nödvändig och bör alltid finnas tillgänglig i terrariet.

Hur gör man bäst för att ta hand om en Mandarinråttsnok?

Genom att ge rätt mat, skapa en gynnsam miljö i terrariet och garantera högkvalitativ vård kan man se till att din Mandarinråttsnok trivs och lever ett gott liv.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan