Startsida - CyberZoo  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ormar  Röd bambusnok (Oreocryptophis porphyraceus) - Skötsel & fakta
Röd Bambusnok

Röd bambusnok - Skötselråd och fakta 

Detta är ett skötselråd för Röd bambusnok (Oreocryptophis porphyraceus), skrivet av reptilveterinären Jesper Agner Arnö.

Mandarinråttsnok - Inledning

Röd bambusnok (Oreocryptophis porphyraceus) är en ogiftig marklevande orm i den stora familjen snokar (Colubridae). Arten är den enda i släktet, och delas in i upp till 8 olika underarter, men taxonomin är omdiskuterad.

Underarter:

Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus
Oreocryptophis porphyraceus coxi
Oreocryptophis porphyraceus hainanus
Oreocryptophis porphyraceus kawakamii
Oreocryptophis porphyraceus laticinctus
Oreocryptophis porphyraceus nigrofasciatus
Oreocryptophis porphyraceus pulcher
Oreocryptophis porphyraceus vaillanti

Utbredningsområde

Ubtredningskarta för Röd bambusnok

Röd bambusnok förekommer naturligt i ett stort område i Sydostasien, från 25 m.ö.h (meter över havet), till 2600 m.ö.h. De flesta populationer lever dock på höjder över 800 m.ö.h. IUCN klassar inte arten som hotad, men populationerna hotas troligen av framförallt habitatförstörelse, åtminstone på sikt. Arten har tidigare samlats in i ganska stora mängder för husdjurshandeln, men då den är lätt att reproducera i fångenskap är de flesta djur på marknaden i Europa numera fångenskapsuppfödda.

Visar hur utrotningshotad röd bambusnok är

Oreocryptophis porphyraceus är primärt aktiv i skymningen och ligger nergrävd, eller i något gömställe på dagen. Med sina vackra färger har arten blivit en eftertraktad orm i fångenskap och då fångenskapssuppfödda individer som regel är lättskötta och har en lagom storlek är det en mycket trevlig art att hålla i terrarium. Med bra skötsel kan en Röd bambusnok leva i 15 år.

Röd bambusnok - Utseende

Oreocryptophis porphyraceus är en liten snok, vuxna individer blir ca 75-100 cm långa, och honorna blir som regel något större än hanarna. 

Dessa ormar har en slank kropp med en orange, till klart röd grundfärg. Teckningen varierar mellan de olika underarterna, men består av två tunna svarta längsgående band, eventuellt med något tvärgående svart band i nackregionen (O. p. coxi), till tvärgående svarta band, hos vissa underarter med breda tvärgående orangea fält mellan de tunnare svarta banden. På huvudet finns tre svarta band - ett mitt uppe på hjässan, samt ett på vardera sida, från ögat till nacken. Teckningen är som regel tydligast hos unga ormar, och blir sedan allt med diffus med åldern. Undersidan är som regel vit till ljust orange, utan mönster.  

Röd bambusnok - Livsmiljö

Röd bambusnok föredrar miljöer med mycket vegetation, och lever framförallt i olika typer av skogsmiljöer, men kan även hittas i busk- och gräsområden samt på jordbruksmarker. 

Röd Bambusnok

Oreocryptophis porphyraceus ofta hittas på högre höjd är denna orm väl anpassad till lägre temperaturer. Under sommardagar är det varmt i hela utbredningsområdet (25-30°C), men då kan man räkna med att ormarna ligger nergrävda hela dagarna, för att hålla nere kroppstemperaturen. Under natten ligger temperaturerna omkring 20°C eller strax där under.  

Vintertid kan temperaturen dagtid ligga runt ca 15-20°C, och sjunka ner till ca 5-10°C under natten. Under vår och höst rör temperaturerna sig mellan de angivna sommar- och vintertemperaturerna. 

Exakta temperaturer varierar naturligtvis beroende på område, altitud och år. 

I ett terrarium till O. porphyraceus bör bottensubstratet vara tillräckligt djupt för att ormen ska kunna gräva, minst 10-15 cm. Man kan med fördel använda en jord och sandblandning som bas, och sedan tillsätta rikligt med kokosfibrer, vitmossa/torv och gamla löv. Bottensubstratet ska hållas lätt fuktigt på djupet utan att vara vått. Täck gärna bottensubstratet med löv och pinnar, och se till att det finns några gömställen som alltid är mycket lätt fuktiga. Plantera terrariet med levande växter för att skapa gömställen och för att hålla på luftfuktigheten, och fyll på med större barkbitar, korkrör (både ovanpå bottensubstratet, eller halvt nergrävda), större stenar, grenar och liknande för att skapa gömställen och en stimulerande miljö. Vattna växter, och duscha terrariet regelbundet, men se till att det översta lagret av bottenmaterialet aldrig blir mer än lätt fuktigt. 

En vattenskål, eller ännu hellre, ett vattenbad med rent vatten ska alltid finnas i terrariet. Diska skålen varje dag, och byt vatten i badet regelbundet så att vattnet alltid är fräscht. 

Röd bambusnok - Terrarium

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på minst 0,25 m2 med en höjd på minst 28 cm för en marklevande orm med en total kroppslängd mellan 76 och 100 cm. Jordbruksverkets bestämmelser är dock minimimått, och man bör alltid försöka få till ett så stort terrarium som möjligt. Till 1-2 st vuxna röda bambusnokar rekommenderar vi ett terrarium med en bottenyta på åtminstone 120x60 cm och en höjd på minst 60 cm. 

Om man vill hålla flera ormar i samma terrarium kan det vara en bra idé att endast hålla honor, om man inte har planer på att avla på ormarna. Skulle du vilja hålla flera ormar tillsammans bör du naturligtvis även se till att de har rejält med plats. 

Ifall du köper terrarium och alla tillbehör får du räkna med en totalkostnad på ca 8-10000:- plus ormen. Tänk på att förbereda terrariet i god tid innan du får hem djuret. 

Ormars sociala beteenden är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020 

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektret av olika beteenden. Om du väljer att hålla flera ormar tillsammans måste du vara extra vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en konstgjord miljö.

Det går utmärkt att hålla individer av de flesta ormarter ensamma, och känner man sig osäker är detta i många fall det bästa. Man bör dock inte avfärda alla reptiler som asociala och solitära djur, och det kan finnas fördelar med att hålla reptiler, inklusive ormar i par eller grupper, förutsatt att det görs på ett genomtänkt sätt.

UVB, värme och belysning för Röd bambusnok 

Oreocryptophis porphyraceus kan placeras i Fergusonzon 1 och bör ha ett UV-index mellan ca 0,5 och 1,5 på solplatsen. Detta uppnås lättast genom att använda sig av ett Arcadia 6%, eller liknande. Längden på lysröret bör inte vara större än 30-50% av terrariets längd.  

En halogenlampa är en bra värmekälla som har den mest solliknande fördelningen av IR-strålning. Ifall man kan är det alltid bäst att köpa en lampa vars effekt värmer solplatsen till den önskade temperaturen. Om detta inte är möjligt, eller om man vill styra temperaturen mer precist, kan man köpa en lampa med lite för hög effekt som man sedan justerar med en dimmer, eller ännu hellre en termostat. Termostaten ska vara av typen "dimming thermostat". Under sommaren bör temperaturen på solplatsen ligga på ca 28-30°C, och ca 20-25 °C i en gradient från den kalla till den varma delen av terrariet. Under natten är det bra om temperaturen kan få lov att sjunka till 18-20°C. Se till att terrariet inte blir för varmt, för höga temperaturer kommer att stressa en Röd bambusnok. Mät temperaturerna regelbundet, och se till att ormarna alltid kan dra sig undan till svalare platser i terrariet vid behov. 

Till allmänbelysning passar en modern LED-armatur (t.ex. Arcadia Jungle dawn) bäst. Se till att inreda terrariet ordentligt för att skapa skugga och ljusgradienter.  

Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14/dygn förutom under ormens viloperiod under vintern.

Luftfuktighet

Röd bambusnok behöver ha möjlighet att uppsöka en luftfuktighet på omkring 60-80% för att må bra. Förutsatt att du har ett ordentligt lager av ett lätt fuktigt bottensubstrat, gott om levande växter, erbjuder fuktiga gömställen och hålor, samt regelbundet tillför vatten genom att vattna och/eller duscha är detta oftast ganska lätt att uppnå.  

Tänk dock på att bottenmaterialet aldrig ska vara blött, och det måste alltid finnas flera torrare gömställen i terrariet. Man kan med fördel även tillföra gråsuggor och andra nedbrytare i terrariet, för att minska risken för mögel.  

Vinterdvala - Röd bambusnok

I naturen behöver en röd bambusnok gå i dvala under vintern, och även i fångenskap bör man ge dessa ormar en ordentlig sänkning av temperaturen under vintern. 

Dvalningsperioden kan ske i terrariet eller så kan man föra över ormen till en annan behållare med bottensubstrat, gömställe och vattenskål. Bottensubstratet bör vara lätt fuktigt men inte blött, och det bör finnas ett lager med torra löv eller liknande som ormen kan lägga sig under. Alla individer bör naturligtvis vara friska och i gott hull innan dvalan. 

2-3 veckor innan vinterdvalan börjar slutar man erbjuda föda. Därefter så minskar man antalet soltimmar i terrariet exempelvis från 12 till 10 timmar och fortsätter en gradvis minskning under perioden till 0-8 timmar ljus/dag. Temperaturen kommer härmed också att minska och den 4:e veckan bör man försöka se till att terrariet håller ca 15-18°C. 

Sedan sänker man temperaturen ytterligare ner till 8-12°C och håller en jämn temperatur i ca 3 månader. Se till så att de hela tiden har tillgång till rent och fräscht vatten i en liten skål, men hantera inte djuren. När det gått 3 månader väcker man djuren genom att höja temperaturen till 15-18°C och ger ormarna tillgång till en värmelampa från dag 1. Den första utfodringen efter vinterdvalan bör vara återhållsam men när den är avklarad och ormen smält maten kan man återgå till ett normalt utfodringsschema 

Avel av Röd bambusnok

Oreocryptophis porphyraceus blir könsmogna vid ca 2-3 års ålder i fångenskap, beroende på hur fort de får lov att växa. Som hos reptiler generellt är det alltså kroppsstorleken snarare än åldern som avgör när en individ blir könsmogen. En ordentlig vintervila ökar chanserna för att få Röda bambusnokar att para sig och lägga ägg. En kull består som regel av 2-5 ägg (men stora honor kan lägga upp till 10-12 st. i en kull), och honorna kan lägga flera kullar varje år i fångenskap. En hona som lägger mer än en kull bör separeras från eventuella hanar för att få henne att inte lägga fler ägg den säsongen. Vid en inkubationstemperatur på 25-27°C kläcks äggen efter ca 55-65 dagar. De nykläckta ungarna är ca 15 cm långa, och kan skötas utifrån samma principer som de vuxna ormarna.  

Föda

I naturen äter Röd bambusnok framförallt små möss, och andra mindre gnagare. Byten kramas ihjäl, eller trycks mot marken tills de dör, innan de sväljs.

I fångenskap fungerar arten bra på en kost baserad på frusna (och upptinade) möss och andra mindre gnagare. Variera gärna kosten genom att mata med olika typer av gnagare.

Individer under 18 månaders ålder kan få mat var 5:dag, och äldre individer bör matas ca var 7:e -10:e dag, beroende på hull och årstid.

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ i djurskyddslagen och därmed är det förbjudet.[...] Den som avlivar t.ex. gnagare för att utfodra reptiler ska vara väl förtrogen med den bedövnings- samt avlivningsmetod som ska tillämpas. Detta framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur.”
Om utfodring med levande djur - Jordbruksverket; Dnr 31-6812/10

Inköpslista för Röd bambusnok

Vi rekommenderar även starkt att alla reptilägare införskaffar en UV-indexmätare samt en handhållen digital hygrometer, för att kunna säkerställa korrekta värden i terrariet.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Vidare läsning / information

IUCN-assessment Oreocryptophis porphyraceus (Red Bamboo Trinket Snake)

Äldre skötselråd (på engelska)

Bok: Schulz, K.D., & Entzeroth, A. (1996). A monograph of the colubrid snakes of the genus Elaphe. 

Var kommer Röd Bambusnok ifrån?

Röd Bambusnok förekommer naturligt i ett stort område i Sydostasien, från 25 m.ö.h. till 2600 m.ö.h. De flesta populationer lever på höjder över 800 m.ö.h.

Är Röd Bambusnok giftig?

Nej, Röd Bambusnok är en ogiftig orm.

Hur stor blir en Röd Bambusnok?

Röd Bambusnok kan bli upp till 120 cm lång.

Vad äter Röd Bambusnok?

I fångenskap äter Röd Bambusnok möss och andra små gnagare.

Hur gammal kan en Röd Bambusnok bli?

Med rätt skötsel kan en Röd Bambusnok leva i 15-20 år.

Hur inreder man bäst ett terrarium för en Röd Bambusnok?

Ett terrarium bör vara minst 90x45 cm med gott om gömställen och klättermöjligheter. En temperaturgradient från 24°C till 28°C och en luftfuktighet på 60-80% rekommenderas.

Hur går parningen till för Röd Bambusnok?

Efter parning lägger honan ägg som kläcks efter ungefär 60 dagar vid en inkubationstemperatur på 26-28°C.

Är det säkert att ha vatten i terrariet för en Röd Bambusnok?

Ja, en stor vattenskål med rent vatten ska alltid finnas tillgänglig i terrariet.

Hur gör man bäst för att ta hand om en Röd Bambusnok?

Se till att ge rätt mat, skapa en lämplig miljö i terrariet med rätt temperatur och fuktighet, och säkerställ regelbunden vård och övervakning.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan