Akvariesalt

Att tillsätta salt (natriumklorid - NaCl) till sötvattensakvarium har man gjort nästan lika länge som akvariehobbyn funnits. Det finns flera anledningar till varför man använder akvariesalt i sitt akvarium. Det minskar stress, fungerar som medicinering vid vissa sjukdomar, motverkar vissa parasiter, hjälper fiskens gälar & slemhinnor, minskar upptaget av nitrit samt hjälper till att läka skador snabbare.

Akvariesalt

Akvariesalt

Vad är Akvariesalt?

Akvariesalt är en typ av salt som specifikt används i akvarier för att förbättra vattenkvaliteten och främja fiskarnas hälsa. Det skiljer sig från vanligt bordssalt då det är fritt från tillsatser som jod och antiklumpar. Akvariesalt används oftast i sötvattensakvarier för att hjälpa till med olika hälsoproblem hos fiskarna. Det kan hjälpa till att reducera stress, stärka fiskens immunförsvar och förhindra sjukdomar. Akvariesalt är också användbart för att behandla vissa sjukdomar och parasitangrepp hos fiskar. Det är viktigt att använda rätt dosering och följa riktlinjerna för säker användning för att undvika negativa effekter på fiskarna och akvariets ekosystem.

Bilden visar en salthög mot turkos bakgrund och två burkar med akvariesalt.

Fördelar med att använda akvariesalt

Hjälper fiskens immunförsvar

Akvariesalt spelar en viktig roll i att stärka fiskens immunförsvar. Genom att tillsätta salt i akvarievattnet kan fiskarnas slimhinna stärkas, vilket gör det svårare för parasiter och bakterier att angripa. Saltet hjälper även till att balansera elektrolytnivåerna i fiskens kropp, vilket kan förbättra deras motståndskraft mot stress och sjukdomar. En annan fördel är att saltet kan hjälpa till att läka mindre sår och skador på fiskarna, vilket minskar risken för infektioner.

Minskar stress hos akvariefiskar

Stress är en vanlig orsak till sjukdomar och dödsfall bland akvariefiskar. Att tillsätta akvariesalt i sötvattensakvariet kan bidra till att minska stressen genom att skapa en mer stabil och balanserad miljö. Saltet kan hjälpa till att reglera osmotiska processer i fiskarnas kroppar, vilket minskar energiförbrukningen som annars skulle gå åt till att hantera salt- och vattenbalansen. Detta gör att fiskarna kan fokusera mer på att äta, växa och reproducera, vilket leder till ett hälsosammare akvarium.

Vilka fiskarter är lämpliga att applicera salt hos?

Guppy och Platy

Guppy (Poecilia reticulata) och Platy (Xiphophorus maculatus) är två populära sötvattensfiskar som kan dra nytta av akvariesalt. Dessa arter är tåliga och kan anpassa sig till varierande salthalter i vattnet. Genom att tillsätta salt i deras akvarium kan du hjälpa till att förebygga sjukdomar och parasitangrepp. Det är dock viktigt att inte överdosera, eftersom för mycket salt kan vara skadligt. En dosering på cirka 1 tesked per 20 liter vatten rekommenderas för dessa fiskarter.

Ciklider

Ciklider är en annan grupp av fiskar som kan gynnas av akvariesalt. Många ciklider kommer från bräckvattensmiljöer där salthalten naturligt är högre. Tillsättning av salt kan hjälpa till att efterlikna deras naturliga livsmiljö och förbättra deras välbefinnande. Det kan också hjälpa till att reducera risken för sjukdomar och förbättra fiskarnas färger. Det är viktigt att använda rätt typ av salt och dosering för att säkerställa att cikliderna trivs och håller sig friska.

Säker användning av akvariesalt i sötvattensakvarier

Dosering och applicering

För att använda akvariesalt på ett säkert sätt är det viktigt att följa riktlinjerna för dosering och applicering. En vanlig rekommendation är att använda 1 tesked salt per 20 liter vatten. Detta kan justeras beroende på fiskarten och deras specifika behov. Det är viktigt att lösa upp saltet helt innan det tillsätts i akvariet för att undvika att fiskarna kommer i direktkontakt med koncentrerade saltkristaller. Om du behandlar sjukdomar kan en högre dosering vara nödvändig, men detta bör göras under noggrann övervakning.

Försiktighet

När du använder akvariesalt är det viktigt att vara försiktig och övervaka fiskarnas beteende noga. Vissa fiskarter är känsligare för salt än andra och kan uppvisa stressreaktioner vid för hög salthalt. Om du märker att fiskarna verkar stressade eller visar tecken på obehag, bör du omedelbart genomföra vattenbyten för att sänka salthalten. Det är också viktigt att undvika att använda salt i akvarier med levande växter, eftersom många växter är känsliga för hög salthalt och kan ta skada.

Viktiga anmärkningar om akvariesalt

Det finns flera viktiga anmärkningar att tänka på när det gäller användning av akvariesalt. För det första bör akvariesalt aldrig ersätta god vattenkvalitet och regelbundna vattenbyten. Det är en komplementär behandling som kan förbättra fiskarnas hälsa, men det är ingen lösning på dåliga akvarievillkor. För det andra bör du alltid använda akvariespecifikt salt och inte vanligt hushållssalt, som kan innehålla tillsatser skadliga för fiskar. Slutligen bör du alltid rådgöra med en expert eller göra noggrann forskning innan du introducerar salt i ditt akvarium, särskilt om du har känsliga eller ovanliga fiskarter.

Akvariesalt du hittar hos CyberZoo:

Ektozon N Salt

Ektozon N Salt är en typ av akvariesalt som används för att behandla och förebygga sjukdomar hos sötvattensfiskar. Detta salt är särskilt effektivt för att bekämpa parasiter och bakterieinfektioner i akvariet. Det är framtaget för att stödja fiskarnas naturliga immunförsvar och bidra till en hälsosam miljö i akvariet.

Fördelar

 • Hälsosam miljö: Hjälper till att hålla akvarievattnet rent och fri från skadliga mikroorganismer.
 • Stärker immunförsvaret: Stöder fiskarnas naturliga försvarsmekanismer mot sjukdomar.
 • Lätt att använda: Enkel att dosera och tillsätta i akvarievattnet.

Användning

Ektozon N Salt används genom att lösa upp en viss mängd salt i vatten och sedan tillsätta det till akvariet. Den exakta doseringen varierar beroende på akvariets storlek och fiskarten, men generellt rekommenderas en tesked per 20 liter vatten. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner noggrant för att säkerställa effektiv behandling.

Seachem Cichlid Lake Salt

Seachem Cichlid Lake Salt är speciellt utformad för att efterlikna de naturliga vattenförhållandena i afrikanska sjöar som Malawi, Tanganyika och Victoria. Detta salt innehåller en blandning av kalcium, magnesium, natrium och andra viktiga mineraler som behövs för ciklidernas hälsa och välmående.

Fördelar

 • Efterliknar naturliga förhållanden: Skapar en vattenmiljö som liknar ciklidernas naturliga habitat.
 • Förbättrar hälsa och färger: Bidrar till starkare och mer färgstarka fiskar.
 • Främjar avel: Underlättar reproduktionen hos ciklider.

Användning

Seachem Cichlid Lake Salt doseras beroende på den specifika sjön som efterliknas. För att efterlikna Malawi- och Victoria-sjöarna rekommenderas 5 gram per 40 liter vatten, medan för Tanganyika-sjön rekommenderas 5 gram per 20 liter vatten. Saltet löses upp i vatten innan det tillsätts till akvariet.

Seachem Brackish Salt

Seachem Brackish Salt är framtaget för att skapa en optimal miljö för bräckvattensfiskar, såsom vissa arter av krabbor, snäckor och fiskar som lever i områden där sötvatten möter havsvatten. Detta salt innehåller en balanserad blandning av mineraler och spårämnen som behövs för att bräckvattensarter ska trivas.

Fördelar

 • Balans i bräckvattenmiljö: Skapar en stabil och hälsosam miljö för bräckvattensfiskar.
 • Förbättrar fiskens hälsa: Stöder fiskarnas immunförsvar och allmänna hälsa.
 • Lätt att dosera: Enkel att använda och anpassa för olika salinitetsnivåer.

Användning

Seachem Brackish Salt doseras baserat på den önskade salinitetsnivån. För lätt bräckvatten rekommenderas 5 gram per 20 liter vatten, medan för högre salinitet kan doseringen ökas. Saltet löses upp i vatten innan det tillsätts till akvariet.

Noraq Akvariesalt

Noraq Akvariesalt är ett allround akvariesalt som kan användas i både sötvattens- och saltvattensakvarier för att förbättra fiskarnas hälsa och vattenkvaliteten. Det hjälper till att minska stress och förebygga sjukdomar hos fiskarna genom att skapa en stabil och balanserad vattenmiljö.

Fördelar

 • Mångsidig användning: Kan användas i både sötvattens- och saltvattensakvarier.
 • Förbättrar vattenkvaliteten: Hjälper till att hålla vattnet rent och fiskarna friska.
 • Reducerar stress: Minskar stressnivåerna hos fiskarna genom att stabilisera vattenmiljön.

Användning

Noraq Akvariesalt doseras vanligtvis med 1 tesked per 20 liter vatten. Det är viktigt att lösa upp saltet i vatten innan det tillsätts till akvariet för att säkerställa jämn fördelning och undvika att fiskarna kommer i direktkontakt med koncentrerade saltkristaller.

Tropical Sanital - Salt med Aloe Vera

Tropical Sanital är ett akvariesalt berikat med Aloe Vera för att ge extra vård och skydd åt akvariefiskar. Aloe Vera har lugnande och läkande egenskaper som hjälper till att reducera stress och påskynda läkningsprocessen vid skador och sjukdomar.

Fördelar

 • Läkande egenskaper: Aloe Vera främjar läkning av skador och sår på fiskarna.
 • Stressreducerande: Minskar stressnivåerna hos fiskarna genom lugnande effekter.
 • Förbättrar hälsan: Stärker fiskarnas immunförsvar och övergripande hälsa.

Användning

Tropical Sanital doseras med 1 tesked per 20 liter vatten. Saltet löses upp i vatten innan det tillsätts till akvariet. Det är särskilt användbart vid transport av fiskar eller efter hantering för att minimera stress och skador.

Noraq Malawi-Salt

Noraq Malawi-Salt är särskilt framtaget för att skapa idealiska vattenförhållanden för fiskar från Malawisjön. Detta salt innehåller viktiga mineraler och spårämnen som efterliknar de naturliga förhållandena i Malawisjön, vilket hjälper till att hålla ciklider friska och färgstarka.

Fördelar

 • Specifikt för Malawi-ciklider: Skapar en miljö som liknar Malawisjöns naturliga habitat.
 • Förbättrar färger och hälsa: Stärker fiskarnas färger och allmänna hälsa.
 • Underlättar avel: Främjar reproduktionen hos Malawi-ciklider.

Användning

Noraq Malawi-Salt doseras med 1 tesked per 20 liter vatten för att efterlikna Malawisjöns vattenförhållanden. Det är viktigt att lösa upp saltet i vatten innan det tillsätts till akvariet för att säkerställa att det fördelas jämnt.

JBL Aquadur - Salt

JBL Aquadur är ett vattenkonditioneringssalt som används för att öka karbonathårdheten (KH) och den totala hårdheten (GH) i akvarievattnet. Det är särskilt användbart i områden med mjukt vatten eller i akvarier där en stabil vattenkvalitet är nödvändig för fiskarnas hälsa.

Fördelar

 • Ökar vattenhårdheten: Hjälper till att upprätthålla en stabil KH och GH.
 • Förbättrar vattenkvaliteten: Förhindrar plötsliga förändringar i vattenparametrar.
 • Främjar fiskarnas hälsa: Stöder fiskarnas allmänna hälsa och välbefinnande.

Användning

JBL Aquadur doseras med 5 gram per 50 liter vatten för att höja KH och GH. Det är viktigt att noggrant mäta och justera doseringen baserat på de specifika behoven i ditt akvarium.

JBL Aquadur Malawi/Tanganyika

JBL Aquadur Malawi/Tanganyika är ett specialsalt framtaget för att efterlikna vattenförhållandena i Malawisjön och Tanganyikasjön. Detta salt innehåller en balanserad blandning av mineraler som är nödvändiga för att hålla ciklider från dessa sjöar friska och aktiva.

Fördelar

 • Efterliknar naturliga förhållanden: Skapar en miljö som liknar Malawisjön och Tanganyikasjön.
 • Förbättrar ciklidernas hälsa: Stärker deras immunförsvar och förbättrar deras färger.
 • Underlättar avel: Främjar reproduktionen hos ciklider från dessa sjöar.

Användning

JBL Aquadur Malawi/Tanganyika doseras med 5 gram per 20 liter vatten. Det är viktigt att lösa upp saltet i vatten innan det tillsätts till akvariet för att säkerställa en jämn fördelning och optimal effekt.

 

Överblick över akvariesalt

Produkt Fördelar Användning
Ektozon N Salt - Hjälper till att hålla vattnet rent och fri från skadliga mikroorganismer
- Stärker immunförsvaret
- Enkel att använda
Lös upp 1 tesked per 20 liter vatten innan tillsättning.
Seachem Cichlid Lake Salt - Efterliknar naturliga förhållanden
- Förbättrar hälsa och färger
- Främjar avel
Malawi/Victoria: 5g per 40 liter
Tanganyika: 5g per 20 liter
Lös upp innan tillsättning.
Seachem Brackish Salt - Skapar en stabil miljö för bräckvattensfiskar
- Förbättrar hälsan
- Lätt att dosera
För lätt bräckvatten: 5g per 20 liter
Högre salinitet: Öka doseringen
Lös upp innan tillsättning.
Noraq Akvariesalt - Kan användas i både söt- och saltvattensakvarier
- Förbättrar vattenkvaliteten
- Reducerar stress
1 tesked per 20 liter vatten
Lös upp innan tillsättning.
Tropical Sanital - Salt m. Aloe Vera - Främjar läkning
- Minskar stress
- Förbättrar hälsan
1 tesked per 20 liter vatten
Lös upp innan tillsättning.
Noraq Malawi-Salt - Skapar naturliga förhållanden för Malawi-ciklider
- Förbättrar färger och hälsa
- Främjar avel
1 tesked per 20 liter vatten
Lös upp innan tillsättning.
JBL Aquadur - Salt - Ökar KH och GH
- Förbättrar vattenkvaliteten
- Främjar hälsan
5g per 50 liter vatten
Justera doseringen efter behov.
JBL Aquadur Malawi/Tanganyika - Efterliknar Malawisjöns och Tanganyikasjöns förhållanden
- Förbättrar hälsa och färger
- Främjar avel
5g per 20 liter vatten
Lös upp innan tillsättning.


Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan