Filtermedia till Ytterfilter

Filtermaterial till ytterfilter

I denna avdelning hittar du alla sorters filtermaterial till ditt ytterfilter. Oavsett om du är ute efter ett speciellt märke (Eheim, Fluval) eller filtermedia som passar till alla ytterfilter (t.ex. Aqua Nova) som hittar du allt här. På så sätt kan du enkelt leta efter rätt material med rätt effekt i ditt akvarium, samt om du vill ha det från ett särskilt märke/tillverkare.

Öppna flikarna

FAQ om filtermedia

 1. Vad är filtermedia?
  Filtermedia är material som används i akvariefilter för att rena vattnet från olika föroreningar. De kan vara mekaniska, kemiska eller biologiska och hjälper till att upprätthålla en hälsosam miljö för fiskar och andra vattenlevande organismer.
 2. Vilka typer av filtermedia används i ytterfilter?
  Vanliga typer av filtermedia som används i ytterfilter inkluderar mekaniska filter som filtervadd, biologiska filter som biobollar, och kemiska filter som aktivt kol och zeolit.
 3. Hur ofta bör filtermedia bytas ut i ett ytterfilter?
  Frekvensen för utbyte av filtermedia beror på typen av filtermedia. Mekaniska filter bör bytas eller rengöras regelbundet, vanligtvis varje månad. Kemiska filter som aktivt kol bör bytas var 4-6 vecka, medan biologiska filter som biobollar kan användas i många år utan att bytas ut.
 4. Vad är skillnaden mellan mekanisk, kemisk och biologisk filtrering?
  Mekanisk filtrering tar bort stora partiklar och skräp från vattnet, kemisk filtrering avlägsnar upplösta ämnen och toxiner, medan biologisk filtrering använder nyttiga bakterier för att bryta ner skadliga ämnen som ammoniak och nitrit.
 5. Hur förbättrar biobollar den biologiska filtreringen?
  Biobollar erbjuder en stor yta för nyttiga bakterier att växa på, vilket förbättrar den biologiska filtreringen genom att bryta ner skadliga ämnen som ammoniak och nitrit till mindre skadliga nitrater.
 6. Kan jag använda olika typer av filtermedia samtidigt i mitt ytterfilter?
  Ja, det är faktiskt rekommenderat att använda en kombination av mekanisk, kemisk och biologisk filtrering i ditt ytterfilter för att säkerställa att alla typer av föroreningar effektivt avlägsnas från akvarievattnet.
 7. Hur ofta ska jag rengöra filtermedia i mitt ytterfilter?
  Mekaniska filtermedia bör rengöras regelbundet, ofta varje månad, för att avlägsna uppbyggda partiklar och avfall. Biologiska filtermedia som biobollar bör rengöras försiktigt i akvarievatten för att bevara de nyttiga bakterierna.
 8. Vad är fördelen med att använda aktivt kol i ytterfiltret?
  Aktivt kol är effektivt för att avlägsna upplösta organiska föreningar, klor och andra kemikalier från vattnet, vilket hjälper till att hålla vattnet klart och luktfritt.
 9. Hur kan jag övervaka filtermedias effektivitet?
  Du kan övervaka filtermedias effektivitet genom att regelbundet testa vattenparametrarna som ammoniak, nitrit, nitrat och pH. Om nivåerna av dessa ämnen är inom acceptabla gränser, fungerar ditt filtermedia effektivt.
 10. Vad ska jag göra om vattenkvaliteten försämras trots att jag använder filtermedia?
  Om vattenkvaliteten försämras trots att du använder filtermedia, bör du kontrollera och eventuellt byta ut eller rengöra filtermedia, säkerställa att ditt filtersystem fungerar korrekt och övervaka vattenparametrarna noggrant för att identifiera och åtgärda problemen.

Ytterfilter - Optimering av filterordningen

Att optimera filterordningen i ditt akvarium är avgörande för att säkerställa att vattnet hålls rent och friskt för dina akvariefiskar. En välplanerad filterordning förbättrar vattencirkulationen och effektiviteten hos filtermedia, vilket leder till bättre vattenkvalitet och ett hälsosammare akvarium.

Filtermedia i första stadiet

I det första stadiet av filtreringen används vanligtvis mekaniska filtermedia för att avlägsna större partiklar från vattnet. Mekaniska filter som skum eller filtersvamp fångar upp rester av mat, fiskavfall och andra skräp innan vattnet passerar vidare till nästa filtreringsstadium. Detta förhindrar igensättning av de finare filtermedia och säkerställer att de kan arbeta effektivt. Det är viktigt att rengöra dessa mekaniska filter regelbundet för att bibehålla deras effektivitet och förlänga livslängden på hela filtersystemet.

Filtermedia i andra stadiet

I det andra stadiet används biologiska filtermedia för att stödja tillväxten av fördelaktiga bakterier som omvandlar skadliga ammoniak- och nitritföreningar till mindre skadliga nitrater. Exempel på biologiska filtermedia inkluderar keramikringar, biobollar eller speciella biologiska svampar. Dessa material har en stor yta som ger optimala förhållanden för bakteriekolonier att växa. Det är viktigt att inte rengöra dessa filtermedia för noggrant, eftersom man annars riskerar att förstöra de värdefulla bakteriekolonierna.

Exempel på filterordning

Sötvattensakvarium

I ett sötvattensakvarium kan en rekommenderad filterordning bestå av flera olika lager för att säkerställa en fullgod vattenkvalitet. Första lagret kan bestå av grova mekaniska filtermedia, som skum eller filtervadd, för att fånga upp större partiklar. Nästa lager kan vara finare mekaniska filter, såsom mikrofiberfilter, för att fånga upp mindre partiklar. Efter de mekaniska filtren kan man använda biologiska filtermedia, såsom biobollar eller keramiska ringar, som stödjer tillväxten av nitrifikationsbakterier. Sist kan man lägga till ett kemiskt filtermedia, såsom aktivt kol, för att ta bort lukt, färg och eventuella skadliga kemikalier. Denna filterordning säkerställer att vattnet genomgår en grundlig rengöringsprocess, vilket främjar ett hälsosamt akvarium för dina fiskar och växter.

Vilket filtermedia är bäst?

Det bästa filtermaterialet för ett akvarium beror på de specifika behoven och typen av akvarium du har. Här är några av de mest populära och effektiva filtermaterialen och deras användningsområden:

Mekaniska filtermedia:

Skumfilter (filtermatta): Effektivt för att fånga upp stora partiklar. Finns i olika porstorlekar för att hantera både grov och fin filtrering.

Filtervadd: Fångar upp mindre partiklar och hjälper till att hålla vattnet klart.

Mikrofiberfilter (polishing pad): Bra för finpartikelfiltrering, vilket bidrar till att vattnet blir kristallklart.

Biologiska filtermedia:

Keramikringar: Har en stor yta för bakteriekolonisering, vilket är viktigt för den biologiska filtreringen.

Biobollar: Ger en god yta för bakterier att växa på och används ofta i både sötvattens- och saltvattensakvarier.

Porösa stenar: Som pumice eller lavasten, som erbjuder en stor yta för nitrifikationsbakterier att växa på.

Kemiska filtermedia:

Aktivt kol: Effektivt för att ta bort gifter, lukter och färger från vattnet. Bör bytas ut regelbundet för att bibehålla effektiviteten.

Zeolit: Bra för att ta bort ammoniak från vattnet, särskilt användbart i nya akvarier eller vid hög belastning.

Fosfatborttagare: Används för att ta bort överskott av fosfat, vilket hjälper till att förhindra algtillväxt.

Specialiserade filtermedia:

Kiselgurfilter: Används för extremt fin filtrering, ofta i saltvattensakvarier.

UVC: Hjälper till att eliminera flytande alger och patogener, vilket håller vattnet klart och minskar sjukdomsrisker.

Det bästa filtermaterialet för ditt akvarium beror på vilken typ av akvarium du har (sötvatten eller saltvatten), mängden fisk och växter, samt dina specifika mål för vattenkvaliteten. Kombinationen av mekaniska, biologiska och kemiska filtermedia brukar ge de bästa resultaten för ett hälsosamt och klart akvarievatten.

Ytterfilter filtermedia

Välja rätt filtermaterial för optimal vattenkvalitet

Vad är filtermedia till ytterfilter?

Filtermedias funktion

Filtermedia i ytterfilter spelar en avgörande roll för att upprätthålla optimal vattenkvalitet i ditt akvarium. Deras primära funktion är att avlägsna avfall, skadliga ämnen och partiklar från vattnet, vilket skapar en hälsosam miljö för akvariets invånare. Filtermedia arbetar på tre olika nivåer: mekanisk, biologisk och kemisk filtrering.

Mekanisk filtrering innebär att filtermediet fångar upp större partiklar som matrester, växtdelar och fiskavfall. Detta är det första steget i filtreringsprocessen och förhindrar att dessa partiklar bryts ner och påverkar vattenkvaliteten negativt. Biologisk filtrering involverar nyttiga bakterier som koloniserar filtermediet och bryter ner ammoniak och nitrit, två giftiga ämnen som produceras av fiskavfall. Denna process är avgörande för att upprätthålla en säker och stabil miljö för fiskarna. Kemisk filtrering, å andra sidan, använder specifika material som aktivt kol för att avlägsna kemiska föroreningar och oönskade ämnen, såsom medicinrester och lukt.

Typer av filtermedia

Det finns olika typer av filtermedia tillgängliga, var och en med sina unika egenskaper och fördelar:

 • Mekaniska filtermedia: Dessa inkluderar svampar, skumblock och filtervadd. De är designade för att fånga upp stora partiklar och smuts och bör rengöras regelbundet för att undvika blockering.

 • Biologiska filtermedia: Material som biobollar, keramiska ringar och biomattor erbjuder en stor yta för nyttiga bakterier att växa på. Dessa medier är viktiga för att omvandla skadliga ämnen som ammoniak och nitrit till mindre skadliga nitrater.

 • Kemiska filtermedia: Aktivt kol, zeolit och fosfatabsorberare är exempel på kemiska filtermedia. De används för att avlägsna specifika föroreningar och förbättra vattenkvaliteten. Aktivt kol är vanligt för att eliminera lukt och färgning, medan zeolit kan absorbera ammoniak.

Hur man väljer rätt filtermaterial till sitt akvarium

Faktorer för val av filtermedia

När du väljer filtermedia för ditt akvarium, bör du överväga flera faktorer:

 • Akvariets storlek och typ: Ett större akvarium med många fiskar kräver mer effektiv filtrering jämfört med ett mindre akvarium. Typen av fisk och växter du har påverkar också ditt val, eftersom vissa fiskar producerar mer avfall än andra.
 • Filtreringsnivåer: En kombination av mekanisk, biologisk och kemisk filtrering är ofta nödvändig för att säkerställa optimal vattenkvalitet. Överväg att använda flera typer av filtermedia för att täcka alla dessa behov.
 • Underhåll och hållbarhet: Välj filtermedia som är enkla att underhålla och byta ut. Mekaniska filtermedia som svampar och vadd behöver rengöras regelbundet, medan biologiska medier behöver bytas ut mindre ofta men kräver noggrann skötsel för att behålla sina bakteriekolonier.
 • Vattenparametrar: Beroende på dina vattenparametrar kan du behöva specifika kemiska filtermedia. Till exempel, om du har höga ammoniaknivåer, kan zeolit vara ett bra val för att absorbera överskottet.

Olika filtermaterial och deras fördelar

 • Aktivt kol: Bra för att avlägsna färgämnen och lukter från vattnet, vilket resulterar i klarare och friskare vatten.

 • Keramiska ringar: Erbjuder stor yta för nyttiga bakterier att kolonisera, vilket förbättrar den biologiska filtreringen och stabiliserar vattenparametrarna.

 • Filtervadd: Utmärkt för mekanisk filtrering genom att fånga upp små partiklar och smuts, vilket förhindrar att de bryts ner i vattnet.

Underhåll och utbyte av filtermedia

Rengöring av filtermedia

Regelbunden rengöring av filtermedia är avgörande för att upprätthålla effektiv filtrering. Mekaniska filtermedia som svampar och vadd bör rengöras minst en gång i månaden, eller oftare om de blir snabbt igensatta. Det är bäst att rengöra dem i akvarievatten snarare än kranvatten för att undvika att döda nyttiga bakterier.

Biologiska filtermedia bör rengöras försiktigt för att inte störa bakteriekolonierna. Det räcker oftast med att skölja dem i akvarievatten för att avlägsna överflödig smuts. Kemiska filtermedia, som aktivt kol, kan behöva bytas ut helt snarare än att rengöras, eftersom deras effektivitet minskar över tid.

Intervall för utbyte av filtermedia

Mekaniska filtermedia behöver vanligtvis bytas ut var tredje till sjätte månad, beroende på hur snabbt de blir igensatta. Biologiska filtermedia kan hålla längre, ofta upp till ett år eller mer, beroende på hur väl de underhålls och hur mycket belastning de utsätts för. Kemiska filtermedia bör bytas ut regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer, vilket vanligtvis är varannan till var fjärde månad, beroende på vattenkvaliteten och mängden föroreningar de absorberar.

Fördelar med RÄTT filtermedia

Att använda rätt filtermedia i ditt akvarium medför flera fördelar. För det första, förbättras vattenkvaliteten avsevärt, vilket skapar en hälsosam miljö för dina fiskar och växter. För det andra, minskar det risken för sjukdomar och stress hos dina fiskar, vilket leder till ett längre och friskare liv. Slutligen, genom att optimera filtreringen, kan du minska frekvensen av vattenbyten och därmed spara tid och ansträngning i underhållet av ditt akvarium.


1 2 3 4 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan