Filtermatta till akvarium

Vi har ett bra urval av stora filtermattor. En stor filtermatta är ett perfekt val för dig som vill kunna beskära, designa och bestämma dina egna mått. Hållbarheten på en filtermatta är lång och den går att rengöra för en längre hållbarhet till skillnad från andra typer av filtermaterial. Om du ska göra rent din filtermatta tänk då på att finporig (hög ppi) rengörs oftare än grovporig (låg ppi). En filtermatta ger både mekanisk och biologisk rening i ditt akvarium. Därför ska du inte rengöra filtermattan för mycket samtidigt som du byter vatten. Det kan vara bra att skölja och rengöra rent filtret innan första användning, vid återkommande underhåll rengörs den bäst i en hink med vatten från ditt akvarium.

Öppna flikarna

FAQ om filtermattor

 1. Vad är en filtermatta?
  En filtermatta är ett filtreringsmedium tillverkat av skumgummi eller liknande material som används för att fånga upp fasta partiklar och ge en yta för nyttiga bakterier att växa på.
 2. Hur ofta ska jag rengöra filtermattan?
  Rengör filtermattan var 2-4 vecka beroende på belastningen i akvariet. Skölj mattan i akvarievatten (inte kranvatten) för att bevara nyttiga bakterier.
 3. Varför blir min filtermatta snabbt igensatt?
  Det kan bero på övermatning eller att akvariet är överbelastat. Minska matningen och överväg att minska fiskpopulationen.
 4. Hur ofta ska jag byta ut filtermattan?
  En filtermatta kan hålla i flera månader till ett år, beroende på underhåll och akvariets belastning. Byt ut den när den är svår att rengöra eller när vattenflödet minskar avsevärt.
 5. Vad är fördelarna med en filtermatta jämfört med andra filtermedier?
  Filtermattor är hållbara, enkla att underhålla och ger både mekanisk och biologisk filtrering. De är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med filterull och kolfilter som behöver bytas oftare.

PPI på 30 sekunder

När du väljer en filtermatta till din akvariepump är det viktigt att förstå grovleken på mattan, vilket mäts i något som kallas PPI. PPI står för "pores per inch", vilket betyder antal porer per tum. Denna måttenhet anger hur många porer som finns på en tum av filtermattan och hjälper dig att avgöra hur fin- eller grovporig mattan är.

Vad är PPI?

PPI, eller "pores per inch", är en måttenhet som används för att beskriva hur tät filtermattan är. Ju högre PPI, desto fler porer finns det per tum, vilket innebär att filtermattan är finare. Låg PPI betyder färre porer per tum och en grövre filtermatta.

Finporiga filtermattor (ca 30 PPI)

En filtermatta med 30 PPI är ganska finporig. Detta innebär att det finns 30 små porer per tum av filtermattan. Den höga tätheten gör den idealisk för att fånga upp små partiklar och för att polera vattnet, vilket bidrar till att hålla vattnet kristallklart. Finporiga filtermattor används ofta i akvarier där det är viktigt att fånga upp de minsta partiklarna och säkerställa en hög vattenkvalitet.

Mellangrova filtermattor (ca 20 PPI)

En mellangrov filtermatta ligger runt 20 PPI. Detta är en balans mellan att fånga upp både större och mindre partiklar. Denna typ av filtermatta är mångsidig och kan användas i de flesta akvariesystem. Den är effektiv för att filtrera bort både synliga skräp och finare partiklar som kan påverka vattenkvaliteten.

Grovporiga filtermattor (ca 10 PPI)

En grovporig filtermatta har omkring 10 PPI, vilket innebär att den har större porer och färre per tum. Denna typ av filtermatta är bra för att fånga upp större partiklar som matrester och fiskavföring. Grova filtermattor används ofta som ett första steg i ett flerlagrigt filtreringssystem, där de större partiklarna först fångas upp innan vattnet går vidare till finare filtersteg.

Summering

Att förstå PPI och hur det påverkar filtermattans egenskaper är avgörande för att välja rätt filtermatta för ditt akvarium. En hög PPI (30) innebär en finporig matta som fångar upp små partiklar, medan en låg PPI (10) innebär en grovporig matta som fångar upp större skräp. Mellangrova filtermattor (20 PPI) erbjuder en balans mellan dessa två extremiteter. Genom att välja rätt PPI för din filtermatta kan du optimera filtreringen och säkerställa en hälsosam miljö för dina akvarieinvånare.

Användning av filtermattor

Filtermattor är en mångsidig och effektiv komponent i akvariefiltrering. Här är några förslag på hur du kan använda filtermattor i ditt akvarium för att optimera filtreringen och hålla vattnet rent och klart.

Använd som första filtreringssteg

Använd grova filtermattor som det första steget i ditt filtreringssystem för att fånga upp större partiklar som matrester och fiskavföring. Placera filtermattan i filterkammaren eller sumpen där vattnet först kommer in. Detta hjälper till att förhindra att större skräp når de finare filtreringsstegen och minskar belastningen på de andra filtreringsmaterialen.

Kombinera med andra filtermedier

För att skapa ett effektivt flerlagrigt filtreringssystem, kombinera filtermattor med andra filtermedier som aktivt kol, biobollar, och zeolit. Använd grova filtermattor först för att fånga större partiklar, följt av mellangrova och finporiga filtermattor för att fånga mindre partiklar. Avsluta med biologiska filtermedier som biobollar för att säkerställa effektiv biologisk filtrering.

Anpassa storlek

Filtermattor kan enkelt klippas till önskad storlek för att passa din filterkammare eller ditt sumpsystem. Använd en sax eller kniv för att anpassa filtermattan så att den passar perfekt i ditt filter. Detta säkerställer att vattnet flödar genom filtermattan och inte runt den, vilket maximerar filtreringseffektiviteten.

Rengöring

För att bibehålla filtermattans effektivitet, rengör den regelbundet. Ta ut filtermattan och skölj den i akvarievatten (inte kranvatten) var 2-4 vecka, beroende på akvariets belastning. Detta hjälper till att bevara de nyttiga bakterierna som lever i filtermattan och säkerställer att filtret inte blir igensatt.

Byt ut vid behov

Övervaka filtermattans skick regelbundet och byt ut den när den börjar bli svår att rengöra eller när vattenflödet minskar avsevärt. En filtermatta som börjar falla sönder bör också bytas ut för att säkerställa fortsatt effektiv filtrering. Generellt sett kan en filtermatta hålla i flera månader till ett år beroende på hur väl den underhålls.

Placering i sumpsystem

Om du använder ett sumpsystem kan du placera filtermattor i olika sektioner för att optimera filtreringen. Använd grova filtermattor i den första sektionen för att fånga upp större partiklar, och finporiga filtermattor i den sista sektionen för att polera vattnet innan det återvänder till akvariet.

Skapa en DIY-filtreringslösning

Filtermattor är mångsidiga och kan användas i DIY-filtreringslösningar. Du kan bygga ditt eget filter med hjälp av filtermattor och andra filtermedier i en anpassad behållare eller filterlåda. Detta ger dig flexibiliteten att designa ett filtreringssystem som passar dina specifika behov och akvariets krav.

Filtermatta

Vad är en filtermatta för akvariefilter?

En filtermatta är en viktig komponent i akvariefiltrering. Den är gjord av poröst material, ofta skumgummi, och används för att fånga upp fasta partiklar och ge en yta för nyttiga bakterier att växa på. Dessa bakterier hjälper till att bryta ner skadliga ämnen i vattnet, vilket bidrar till en hälsosam miljö för fiskarna. Filtermattor finns i olika grovlekar, vilket påverkar deras filtreringskapacitet och användningsområden. Genom att välja rätt filtermatta kan du säkerställa att ditt akvarium håller sig rent och att vattnet är klart. För mer information om filtermattor, läs vår artikel om filtermatta.

Typer av filtermattor

Grova filtermattor

Grova filtermattor har större porer och är designade för att fånga upp större partiklar som matrester, fiskavföring och annat skräp. De fungerar som en första försvarslinje i filtreringssystemet och förhindrar att dessa större partiklar når de finare filtreringsstegen. Grova filtermattor behöver inte rengöras lika ofta som fina filtermattor, vilket gör dem enkla att underhålla. De används ofta i kombination med andra filtermedier som biobollar och zeolit för att skapa ett effektivt och flerlagrigt filtreringssystem.

Fina filtermattor

Fina filtermattor har mindre porer och är designade för att fånga upp finare partiklar som damm och små organiska partiklar som kan göra vattnet grumligt. De spelar en viktig roll i att polera vattnet och hålla det kristallklart. Eftersom de fångar upp finare partiklar, behöver de rengöras oftare än grova filtermattor för att förhindra igensättning och bibehålla en effektiv filtrering. Fina filtermattor används ofta som det sista steget i ett flerlagrigt filtreringssystem tillsammans med andra medier som aktivt kol och filtervadd.

Storlekar och dimensioner

Filtermattor kommer i olika storlekar och dimensioner för att passa olika typer av filter och akvarier. Det är viktigt att välja en filtermatta som passar din filterkammare eller ditt sumpsystem korrekt. Att ha rätt dimensioner säkerställer att vattnet flödar genom filtermattan och inte runt den, vilket maximerar filtreringseffektiviteten. Filtermattor kan ofta klippas till önskad storlek med en sax eller kniv, vilket gör dem anpassningsbara till specifika behov. När du väljer storlek på filtermattan, överväg också akvariets volym och mängden fisk, eftersom större akvarier med fler fiskar kan kräva större eller flera filtermattor för att hantera belastningen effektivt. För att lära dig mer om att dimensionera ditt akvarium, se vår guide om hur många fiskar i ett akvarium.

Hur man väljer rätt filtermatta för ditt akvarium

Att välja rätt filtermatta för ditt akvarium beror på flera faktorer. Först och främst, överväg akvariets storlek och vilken typ av fiskar du har. Större akvarier med större fiskar genererar mer avfall och kräver filtermattor med hög kapacitet. Tänk också på vilken typ av filter du använder och om det finns specifika rekommendationer från tillverkaren. Nästa steg är att bestämma vilken typ av filtrering du behöver mest – mekanisk eller biologisk. Grova filtermattor är bra för mekanisk filtrering och fångar större partiklar, medan fina filtermattor är bättre för att fånga små partiklar och hjälpa till med biologisk filtrering. Kombinera gärna olika filtermattor för ett optimalt filtreringssystem. Slutligen, överväg underhållsaspekter som hur ofta du är villig att rengöra filtermattan och hur lång livslängd du förväntar dig. För en djupare förståelse av filtreringsprocessen, kolla in vår artikel om nitrifikationsprocessen.

Skötselråd för filtermattor

För att bibehålla en effektiv filtrering är det viktigt att sköta om filtermattorna regelbundet. Rengör filtermattan var 2-4 vecka, beroende på akvariets belastning. Skölj filtermattan i akvarievatten snarare än kranvatten för att bevara de nyttiga bakterierna. Byt ut filtermattan när den blir svår att rengöra eller när vattenflödet minskar avsevärt. Kontrollera också filtermattans skick regelbundet för att säkerställa att den inte börjar falla sönder, vilket kan påverka filtreringseffektiviteten. För mer tips om akvarieunderhåll, läs vår artikel om att underhålla och rengöra akvarium.

Sugen på att läsa mer?

För mer information om specifika filtermaterial och deras användning, kolla in våra guider om nitrifikationsprocessen, hur många fiskar man kan ha i ett akvarium, och underhåll av akvarium.

 Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan