Startsida - CyberZoo  Akvaristik  Vattenkemi  Start & Filterbakterier

Startbakterier & Filterbakterier

Startbakterier aktiverar ekosystemet i det nystartade akvariet efter rengöring, delvattenbyte samt efter byte av filtermaterial. Efter behandling med mediciner är bakteriefloran ofta skadad eller t o m förstörd. För en snabb återställning tillsätt alltid startbakterier.

Start & Filterbakterier

Startbakterier & Filterbakterier

Ge ditt akvarium en perfekt start

Att starta ett akvarium kan kännas överväldigande, men med rätt förberedelser och komponenter kan du skapa en stabil miljö för dina akvariefiskar. En av de viktigaste aspekterna i detta arbete är användningen av startbakterier och filterbakterier. Dessa levande bakteriekulturer spelar en avgörande roll för att omvandla och bryta ner skadliga ämnen, vilket skapar en säker och harmonisk plats för dina fiskar att trivas i. 

“Filterbakterier bryter ned organiskt material och giftiga produkter såsom ammoniak, nitriter och nitrater – snabbt.”

Genom att tillsätta dessa "snälla" bakterier får du inte bara en snabbstartad filtrering utan även en förbättrad stressresistens hos dina akvarieinvånare. Här är fem anledningar till varför du bör använda filterbakterier:

 1. Bryter ned organiskt material och giftiga produkter såsom ammoniak, nitriter och nitrater – snabbt: Genom att snabbt omvandla farliga ämnen som ammoniak och nitrit till mindre skadliga nitrater säkerställer filterbakterierna att dina fiskar och räkor mår bra.
 2. Förbättrar stressresistens: När du tillför snälla bakterier skapas en hälsosam akvariemiljö som minskar stressnivåerna hos dina akvarieinvånare, vilket leder till bättre immunförsvar och vitalitet.
 3. Främjar tillväxten av nyttiga bakterier: Filterbakterier ger en bra start för ditt akvarium och hjälper de nyttiga bakterierna att kolonisera snabbt, vilket är viktigt för att bibehålla en stabil och hälsosam miljö.
 4. Passar alla akvarium: Dessa bakterier är helt säkra att använda och skadar varken fiskar eller andra djur, vilket gör dem lämpliga för varje typ av akvarium.
 5. Ger stabila vattenvärden: Med filterbakterier behöver du inte längre oroa dig för höga halter av giftiga ämnen eller att alger ska ta över akvariet, vilket skapar en mer stabil och bekymmersfri akvariemiljö.

Filterbakterier till akvarium innehåller högaktiva bakteriekulturer som gör att akvarier och filter snabbt kan tas i bruk. Den unika bakteriekulturen gör så att nyttiga bakterier förökar sig snabbt och motverkar de skadliga bakteriernas effekt. Resultatet blir ett friskt akvarium med vitala fiskar.

Hur fungerar filterbakterier i akvarium?

Filterbakterier fungerar genom att etablera en balans i ditt akvarium där skadliga ämnen omvandlas till ofarliga komponenter. När du installerar ett nytt akvarium, är vattenkvaliteten ofta instabil till följd av höga halter av ammoniak och nitrit, som uppstår från fiskarnas avföring och ruttnande organiskt material. 

Genom att tillsätta filterbakterier, eller startbakterier som de också kallas, introducerar du nyttiga mikroorganismer som har en kritisk roll i nitrifikationsprocessen. Denna process inleds när ammoniak omvandlas till nitrit av bakterierna Nitrosomonas. Därefter omvandlar bakterier av släktet Nitrobacter nitriten till nitrat, som är mycket mindre giftigt för fiskarna och kan absorberas av växter eller tas bort genom regelbundna vattenbyten. 

Det är viktigt att komma ihåg att filterbakterier inte bara bidrar till kemisk filtrering utan också biologisk. De skapar en stabil och hälsosam miljö för dina vattenlevande djur, medför bättre vattenkvalitet, reducerar stress och förbättrar den generella hälsan hos både fiskar och akvarieväxter

För att uppnå bästa resultat bör du även använda vattenberedningspreparat som neutraliserar klor och andra skadliga ämnen i kranvattnet. Detta skapar optimala förhållanden för bakteriernas tillväxt och effektivitet. Regelbundna vattenbyten och korrekt användning av bakteriepreparat säkerställer att ditt akvarium förblir friskt och klart, full av liv.

Varför är levande bakterier viktiga?

Levande bakterier spelar en avgörande roll för ditt akvariums ekosystem. Dessa mikroorganismer är inte bara viktiga för nedbrytning av organiskt material, utan de bidrar också till att omvandla skadliga ämnen till ofarliga produkter genom nitrifikationsprocessen. Detta är särskilt viktigt i nya akvarium där ammoniak och nitritnivåerna ofta svänger kraftigt. 

Genom att tillsätta startbakterier kan du snabbt stabilisera vattenkvaliteten och säkerställa att dina fiskar trivs. I synnerhet bakteriesläktena Nitrosomonas och Nitrobacter omvandlar giftig ammoniak först till nitrit och sedan vidare till nitrat, en mycket mindre skadlig förening. Utan dessa hjälpande bakterier riskerar du att utsätta dina fiskar för förgiftningsrisker som kan leda till allvarliga hälsoproblem eller till och med dödsfall. 

En annan betydande fördel med att använda levande bakterier är deras förmåga att förbättra fiskarnas stressresistens. När ekologin i ditt akvarium stabiliseras minskar stressen hos dina fiskar, vilket resulterar i starkare immunsystem och bättre överlevnadsförmåga. Detta är särskilt viktigt vid introduktion av nya fiskar eller vid avel. 

Sammanfattningsvis, levande bakterier fungerar som en osynlig städpatrull i ditt akvarium, ständigt arbetande för att skapa en stabil och sund miljö för alla invånare. Att investera i högkvalitativa filterbakterier är därför inte bara ett val för hälsa och välbefinnande, utan även en nödvändighet för ett lyckat akvarium.

De bästa start & filterbakterierna på marknaden

Hjälp att välja de bästa start- och filterbakterierna? Här listar vi några av de topprodukter du kan hitta hos oss: 

 • Seachem Pristine
  En pålitlig produkt som hjälper till att bryta ned organiskt avfall och förbättrar vattenkvaliteten. Perfekt för den som vill ha ett renare och friskare akvarium snabbt.
 • Easy-Life EasyStart 
  Detta är en högaktivitetsbakteriekultur som snabbt etablerar ett balanserat ekosystem i ditt akvarium. Förbättrar också fiskarnas motståndskraft mot sjukdomar och stress.
 • Tetra FilterActive 
  Hjälper till att starta och upprätthålla biologisk filtration, vilket leder till minskad ammoniak och nitrit i vattnet.
 • HS Aqua BactoTurbo 
  Ett kraftfullt alternativ för att omedelbart aktivera dina filtersystem och främja tillväxten av nyttiga bakterier.
 • JBL Denitrol - 250 
  En annan pålitlig produkt, idealisk för att snabbt minska giftiga ämnen i ett nystartat akvarium.

Dessa produkter är några av de bästa på marknaden och erbjuder en rad lösningar för att säkerställa att ditt akvarium snabbt når och upprätthåller en stabil biologisk balans. Att använda dessa startbakterier och filterbakterier kommer inte bara att förbättra vattenkvaliteten utan också bidra till fiskarnas allmänna hälsa och välmående.

En tabell för snabb överblick

Produkt Typ av bakterier Användningsområde Primära fördelar
Seachem Pristine Naturliga biofiltreringsbakterier Bryter ner organiskt avfall Reducerar ammoniak och nitrit, förbättrar vattenkvaliteten
Easy-Life EasyStart Bakterier och enzymer Snabb etablering av biologisk miljö Främjar nedbrytning av ammoniak och nitrit
Tetra FilterActive Levande bakterier och enzymer Vid uppstart och efter filterrengöring Snabb biologisk nedbrytning av avfall
HS Aqua BactoTurbo Högkoncentrerad startbakterieprodukt Stabilisering av vattenkvalitet Snabb etablering av biologisk filtrering
Easy-Life Filtermedium Bakterieboost och konditioneringsmedel Löpande underhåll Avlägsnar skadliga ämnen, främjar tillväxten av nyttiga bakterier
JBL Denitrol Flera bakteriestammar Vid uppstart Förbättrar biologisk filtrering, snabb och säker uppstart
Tetra Safestart Levande nitrifierande bakterier Vid uppstart och snabb introduktion av fiskar Reducerar ammoniak och nitrit
Happy-Life Happystart Bakterier och enzymer Snabb etablering av biologisk filtrering Minskar ammoniak och nitrit
AquaVital Bactosprint Pulverform, nitrifierande bakterier Vid uppstart av nya akvarier Snabb stabilisering, hög koncentration av bakterier

 

Så här startar du ditt akvarium med levande bakterier

Att starta ditt akvarium med levande bakterier är ett viktigt steg för att skapa en hälsosam och stabil miljö för dina fiskar. Följ dessa steg för att säkerställa en framgångsrik start: 

 1. Förberedelse av akvariet: Se till att akvariet är rent och fritt från kemikalier. Fyll det med vatten och låt det stå i minst 24 timmar för att avlägsna klor.
 2. Installera filtret: Anslut ditt akvariefilter enligt tillverkarens instruktioner. Ett effektivt filter är avgörande för att främja tillväxten och fördelningen av de nyttiga bakterierna.
 3. Tillsättning av startbakterier: Använd en pålitligt produkt, till exempel Easy-Life EasyStart, för att introducera levande bakteriekulturer i ditt akvarium. Följ doseringsanvisningarna på förpackningen noggrant.
 4. Vattenberedning: Kontrollera och justera pH-värdet samt andra vattenparametrar. Bakterier som Nitrosomonas och Nitrobacter trivs bäst vid specifika pH-nivåer och temperaturer.
 5. Övervakning: Under de första veckorna, håll ett öga på ammoniak- och nitritnivåerna i vattnet. Använd vattenpreparat vid behov för att stabilisera värdena och främja bakterietillväxten.
 6. Gradvis introduktion av fisken: Efter cirka 2-3 veckor, när vattnets värden är stabila och bakteriekulturen har etablerat sig, kan du börja introducera fiskar i akvariet. Gör detta gradvis för att undvika att överbelasta ekosystemet.

Genom att följa dessa steg, hjälper du dina fiskar att anpassa sig till sina nya omgivningar och undviker vanliga problem som kan uppstå när ett nytt akvarium startas. En god bakterieflora är grunden för ett friskt och välmående akvarium.Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan