Startsida  CyberZoo Blogg  Vad styr egentligen reptilers dygnsrytm?

Vad styr egentligen reptilers dygnsrytm?


Måndag 11 juli, 2022 - Jesper Agner Arnö

Hej igen!

 

Efter förra inlägget tänkte jag att det kunde vara lite kul att dyka ner lite djupare i ett exempel på hur miljöparametrar kan påverka reptilers fysiologi och beteenden. Den här gången genom ett mer konkret exempel, i form av en vetenskaplig artikel. Artikeln i fråga har några år på nacken, men är fortfarande klart intressant:

Sievert, L. M., & Hutchison, V. H. (1988). Light versus Heat: Thermoregulatory Behavior in a Nocturnal Lizard (Gekko gecko). Herpetologica, 44(3), 266–273.

Tyvärr kan jag inte hitta någon version av artikeln som går att komma åt gratis på nätet, men här kan man se första sidan, inklusive sammanfattningen av artikeln i alla fall:

https://www.jstor.org/stable/3892340

Målet I artikeln var att studera:

  • Effekterna av belysningens placering i förhållande till värmekälla med avseende på föredragen kroppstemperatur
  • Huruvida tid på dygnet påverkar föredragen kroppstemperatur
  • Huruvida tid på dygnet påverkar hur noggrant ödlorna reglerar sin kroppstemperatur

10 Tokaygeckos (Gekko gekko) användes i studien. Ödlorna placerades en och en i anläggningar av metall med en temperaturgradient från 15-45oC. En anläggning hade ljus över hela längden, en hade endast ljus över den varma änden, och den sista hade bara ljus över den kalla änden. Alla 10 ödlor testades i alla 3 anläggningarna och ödlornas kroppstemperatur registrerades var 10:de minut under 24 timmar.

Utifrån den data de fick fram kunde författarna bland annat konkludera att ljusets position, i förhållande till värmegradienten hade en signifikant effekt på hur-, och hur noggrant ödlorna termoreglerade. När ödlorna gick i anläggningarna som antingen hade ljus över hela längden, eller ljus över den varma änden uppvisade de liknande termoregleringsmönster. Kroppstemperaturen hos ödlorna i dessa anläggningar var högre på natten än det mesta av dagen, och det registrerades även en mindre variation i kroppstemperatur mellan de olika individerna under nattetid, jämfört med under dagtid. Ödlorna i dessa anläggningar verkade alltså termoreglera mer noggrant under natten, än under dagen.

G. gekko är en primärt nattaktiv art känns det ju logiskt att de försöker att hålla en högre kroppstemperatur under den aktiva tiden av dygnet.

I anläggningen där ljuset var placerat i den kalla änden skiljde sig termoregleringsmönstret däremot signifikant åt, jämfört med de andra två anläggningarna. Här uppvisade ödlorna ingen signifikant skillnad i kroppstemperatur nattetid jämfört med dagtid, och termoreglerade med mindre noggrannhet under sin primära aktivitetsperiod (nattetid).

Vad betyder allt det här då?

Det (enligt mig) riktigt intressanta är att den här studien indikerar att placeringen av belysningen i förhållande till värmekällan i ett terrarium påverkar reptilers dygnsrytm, åtminstone om man ser på hur de termoreglerar över dygnet. Eftersom det är växelvarma djur vi pratar om är det viktigt att de ges möjlighet att termoreglera på ett naturligt sätt under hela dygnet. Om vi stör deras termoreglering under den primära aktivitetsperioden kommer deras fysiologi att påverkas negativt.

Artikeln visar också att G. gekko termoreglerar både under dagen och under natten. Om vi antar att detta stämmer även i naturen innebär det att även reptiler som lever i en vid första anblicken ganska konstant temperatur kan hitta sätt att termoreglera under natten. Troligen handlar detta om att de utnyttjar olika mikroklimat som, så att säga håller på värme i miljön.

Artikelns fokus verkar, åtminstone delvis vara att visa på att man måste ta hänsyn till tid på dygnet om man ska mäta kroppstemperatur och diskutera föredragna temperaturer på ödlor i fält. I det här fallet resulterar detta dock även i en artikel som i allra högsta grad ger oss, som djurägare en större insikt i hur de här djuren fungerar, och med vilken precision de utnyttjar sina omgivningar för att styra sin fysiologi!

Placera värmelampor tillsammans med allmänbelysning och UV-ljus, och inred alla terrarier ordentligt så att olika delar av terrariet håller olika temperatur, även nattetid. Vid behov kan man även använda svaga värmekällor utan ljus för att skapa temperaturgradienter under natten.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan