Startsida  Akvaristik  Filtermaterial

Filtermaterial till akvariefilter

Oavsett om du har ett innerfilter eller ytterfilter i ditt akvarium, så kommer din pump behöva byta filtermedia med jämna mellanrum. 

Det finns olika typer av filter för akvarium med olika syften, men för traditionella ytter- och innerfilter finns det i allmänhet tre olika sätt som dess filtermedia renar vattnet på:

#Mekanisk filtrering - #Biologisk filtrering - #Kemisk filtrering

Filtermaterial

Mekanisk filtrering

Mekanisk filtrering behövs för att ta bort större partiklar som överbliven mat, växtdelar och avföring från fiskarna vilket är en förutsättning för att hålla akvarievattnet klart. Mekanisk filtrering är i princip alltid det första steget i filtreringsprocessen. Den vanligaste typen av mekanisk filtermedia är olika typer av filtermattor eller filtervadd. Ofta så är mekanisk filtermedia uppbyggt eller ordnat så att den grövsta filtreringen sker först för att sedan låta vattnet passera genom allt finare material, allt för att hålla underhållet nere och bytesintervallerna så långa som möjligt.

Det mekaniska filtermaterialet är bland annat även hem åt de goda nitrifikationsbakterier som koloniserar alla välmående akvarium efter en tid. Av den anledningen är det av största vikt att rengöring av mekanisk filtermedia som svampfilter och vadd sker med försiktighet. När underhåll utförs räcker det att krama ur filtret i ett kärl med akvarievatten. Rengöringsmedel skall ej användas. Bristande underhåll kan medföra att det organiska material som filtret fångat upp börjar brytas ned, vilket i sin tur ger förhöjda värden av nitrat vilket är skadligt för fiskarna.

Biologisk filtrering

Biologisk filtrering handlar om den process där de goda nitrifikationsbakterierna i syrerikt vatten bryter ned ammonium och nitrit till nitrat, som bildas när organiskt material bryts ned i akvariet. Nitrat blir man av med genom att byta vatten i akvariet och med hjälp av denitrifikationsbakterier som omvandlar nitrat till kvävgas. Denitrifikationsbakterier kan bara få fäste i miljöer där det råder brist på syre, som till exempel i olika typer av keramisk filtermedia.

För att skapa gynnsamma förutsättningar för dessa olika typer av bakterier att etablera sig kan använder man filtermedia med stor yta. Biobollar är en typ av filtermedia som dels har en mängd håligheter och ibland även innehåller en liten bit filtermatta. Keramiska ringar, -bollar och -granulat har mikroskopiska håligheter där bakterier frodas. Biobollar är enkla att rengöra, keramisk filtermedia likaså. Däremot så kommer håligheter i keramiska media täppas igen över tid vilket har en negativ inverkan på dess effektivitet.

Biobollar bör kombineras med en bra mekanisk filtrering. Ifall stora mängder organisk material fastnar i bollarna och börjar brytas ned kan akvariet drabbas av “nitritspikar”, d.v.s. en snabb och kraftig höjning av nitritnivån.

Kemisk filtrering

Kemisk filtrering i akvarium utgörs av olika ämnen som neutraliserar oönskade föroreningar som tanniner, mediciner och ämnen som skapar dålig lukt. Kemisk filtrering används ofta för ett specifikt syfte och utöver biologisk och mekanisk filtrering. Det är en typ av filtrering som generellt sett inte behöver vara en del av ett permanent filtersystem utan något man tar till när behovet uppstår.

Vanliga ämnen som används för kemisk filtrering är aktivt kol, zeolit samt järn- och aluminiumoxid. Aktivt kol absorberar de oönskade ämnena, Zeolit adsorberar ammonium genom jonutbyte. Järn- och aluminiumoxid (använd ej aluminiumoxid i saltvatten!) sänker fosfatnivåer.

Kom ihåg att aktivt kol absorberar medicin och därför så bör man avlägsna aktivt kol under medicinering. När medicineringen är avslutad kan man använda aktivt kol för att absorbera medicinrester.

Övrig filtrering

Det finns en rad andra produkter som man kan använda i såväl inner-som ytterfilter som syftar till att påverka akvarievattnets karaktär. Vanligast är nog olika torvpreparat som sänker pH-värde, karbonathårdhet samt hämmar tillväxt av alger, svamp och bakterier. De ger akvarievattnet en brun ton, vilket är önskvärt i så kallade svartvattensakvarium.


Filtrera
385 artiklar
Sortering:
Artiklar per sida:
1 2 ... 11 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan