Nitrifikationsprocessen

Om man gör rätt och har lite framförhållning så lyckas de allra flesta riktigt bra med sitt akvarium på första försöket! Det är dock inte alltför sällsynt att de som startar ett akvarium upptäcker att det kan uppstå olika problem, ofta utan större förvarning. Ibland kan man ana att något inte står rätt till, i värsta fall kanske några fiskar dör, och man känner att “det här med akvarium är nog inte min grej”. Då ska man inte ge upp utan leta felet i en kemisk process som man kanske aldrig tidigare hört talas om!

Nitrifikation är en naturlig försurningsprocess och den process i ditt akvarium som bryter ned det organiska material som kommer från exempelvis fiskarnas avföring, fiskmat som inte blivit uppäten och nedbrytningen av växtmaterial ifall du har levande växter i akvariet. Nitrifikationsbakterier som Nitrosomas och Nitrobacter finns överallt omkring oss vilket innebär att processen startar så fort det finns ammonium i vattnet. Det är därför det är så viktigt att inte mata fiskarna mer än nödvändigt, eftersom allt fiskfoder som inte blir uppätet hamnar på botten och bidrar till att ammonium bildas.

När ett akvarium är nystartat går processen långsamt, särskilt ifall bakterierna ska etablera sig på naturlig väg, och då är risken stor att nedbrytningsprocessen sker så ineffektivt att vattenvärdena blir direkt farliga för fiskarna. Kolonier av nitrifikationsbakterier växer långsamt i förhållande till andra bakterier, under optimala förutsättningar fördubblar de sitt antal var 15:e timme.

Nitrifikationsprocessen, eller “kvävecykeln” som den ibland kallas, följer ett givet mönster i ett akvarium. Om man med mätinstrument följer halterna av ammonium så kommer märka att de stiger de första veckorna tills de gynnsamma bakterierna fått fäste och omvandlar ammonium till nitrit. Allteftersom nitritnivåerna höjs bildas kolonier av bakterier som omvandlar nitriten till nitrat. Nitrat blir man slutligen av med genom att byta vatten i akvariet med jämna mellanrum.

Varken ammonium eller nitrat är särskilt farligt för fiskarna i rimliga koncentrationer, nitrit är däremot väldigt giftigt för dem. Den känsligaste tiden i ett nystartat akvarium är alltså efter ca 2 veckor när ammoniumhalterna går ned och nitrithalten går upp, då drabbas man ofta av “new tank syndrome” (ung. “nytt akvarium-syndrom”). För att hålla halten på en låg nivå ska man därför den första månaden ha få fiskar (2-3 st) i akvariet som man matar mycket sparsamt tills nitrit omvandlas till nitrat. Beroende på bland annat vattnets temperatur tar det någonstans mellan 2 och 6 veckor innan cykeln fulländas och restprodukterna bryts ned på ett för fiskarna gynnsamt sätt.

Höga nitritnivåer måste mätas för att upptäckas, men ibland märker man på fiskarna att vattenvärdena är dåliga. Ett eller flera av dessa symptom kan uppträda:

  • Fiskarna verkar slöa och inaktiva
  • De slutar äta
  • Ytlevande arter håller sig nära botten
  • Kippar efter luft vid ytan
  • Röda gälar
  • Inflammerade ögon och analöppning

Ytterligare en aspekt på höga nivåer av ammonium och nitrit är att ammonium börjar omvandlas till ammoniak när pH ligger över 7. Om man har för många fiskar som man matar för mycket i ett nystartat akvarium skulle ammonium- och nitritnivåerna bli så höga så man tvingas byta vatten akut. Ifall man i ett sådant läge har kranvatten med högt pH och byter en stor andel kan ammoniak bildas, vilket är mycket giftigt för alla vattenlevande organismer.

När mängden ammonium och nitrit sjunkit och omvandlats till nitrat kan man introducera fler fiskar i karet, men det ska göras stegvis. 2-3 fiskar är tillräckligt tills nitrifikationsprocessen återigen balanserats och så håller man på tills man kommer till den punkt då man är nöjd med antalet eller har så många som akvariets storlek tillåter.

I akvariehandeln finns flera varumärken som erbjuder testkit för ammonium/ammoniak, nitrit, nitrat, pH och många andra vattenvärden. I grundutrustningen inför en nystart av ett akvarium bör man åtminstone se till att man kan mäta pH och nitrit (gärna även KH, Karbonathårdet som mäter vattnets hårdhet vilket i sin tur kan ha en inverkan på pH-värdets stabilitet). För att snabba på nitrifikationsprocessen kan man även tillsätta en bakteriekultur i akvarievattnet eller använda vatten, filtermaterial, eller grus från ett redan etablerat akvarium.

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan