Startsida - CyberZoo  Guider, videor och tips  Guider och tips akvarium  Underhålla och rengöra akvarium

städa och rengöra akvariumAtt underhålla och rengöra akvarium

En förutsättning för att dina akvariefiskar ska vara vid god hälsa är att akvariet underhålls regelbundet. Vattnets kvalité påverkas varje dag av fiskarnas avföring och mat som inte blir uppäten; skadliga ämnen byggs snabbt upp i det slutna systemet. Beroende på akvariets storlek så kan mycket små förändringar få stora konsekvenser för den kemiska balansen. Små akvarium är som princip svårare att ta hand eftersom vattenmängden är begränsad.

Ett filter och några fiskarter som “städar upp” efter de andra räcker sällan till för att långsiktigt säkerställa en bra miljö för alla akvariets invånare och därför så behöver man ha ett någorlunda regelbundet schema som man följer. Dels blir risken att något glöms bort mindre och det minskar även risken för att man gör misstag när man väl hittat ett system som fungerar. Kanske är det något man gör för sällan eller för ofta som efter en tid gör att inte fiskarna mår bra? Då kan regelbundenhet underlätta vid felsökning.

Mal algätareNär du väl kommit igång med ditt akvarium lär du dig efter en tid vilka rutiner som fungerar för just dina förutsättningar, och det är verkligen inte så att allas underhåll ser exakt likadant ut. Förutom att dina fiskar får ett längre och bättre liv är ett väl underhållet akvarium dessutom mycket roligare att titta på!

Det är inte att rekommendera att rengöra hela akvariet alltför ofta (flera gånger i veckan), eller att man utför för många åtgärder på en och samma gång. Efter en tid kommer en flora av gynnsamma bakterier finnas i vattnet, filter och bottensubstrat och ifall den balansen rubbas kan man snabbt få problem med exempelvis ammoniak, som är mycket giftigt för fiskar och andra vattenlevande organismer. Därför kan det vara bra att ha ett bra test-kit till hands några dagar efter vattenbyte för att se så att allt står rätt till, åtminstone tills man lärt sig hur akvariet fungerar och man hittat en bra rutin.

De tips som vi ger här riktar sig inte till nystartade akvarier i första hand. De har andra krav tills dess att de gynnsamma bakterierna etablerat sig ordentligt och att den balans som krävs för en god livsmiljö säkerställts. Längs ned på denna sida finns en inköpslista med alla produkter man behöver för att kunna rengöra akvariet.

Innan du rengör akvariet kopplar du ur all elektronik.

Daglig skötsel av akvarium

 • Kontrollera att filter, doppvärmare, lampor och annan utrustning fungerar.
 • Iaktta fiskarnas beteende när du matar dem. Fiskar som inte äter eller beter sig annorlunda kan vara en tidig indikation på att något inte står rätt till.
 • Kontrollera vattnets temperatur.
 • Kontrollera antalet fiskar. En fisk som dött och fastnat bakom ett filter eller bland växter ser inte trevligt ut, bryts snabbt ned och har en negativ inverkan på vattenkvalitén.
 • Kontrollera även så fiskarna äter upp i stort sett all mat som du ger dem. Ifall det ligger kvar mat ca 10 minuter efter matningen minskar du på mängden mat vid utfodringen.
 • Kontrollera ifall fiskarna har skador eller sjukdomar.

Det är en bra idé att ha ett litet anteckningsblock i anslutning till akvariet. Där kan man föra journal över avvikelser som man noterar, exempelvis förändringar av vattnets temperatur. En avvikelse på 0,5 C° en dag spelar kanske inte så stor roll, men ifall vattentemperaturen sjunker flera dagar i rad så är det förmodligen fel på doppvärmaren.

Underhåll som bör ske varje eller varannan vecka

Vissa fiskarter är anpassningsbara och kan överleva länge även om man skulle slarva med underhållet, men nya fiskar som släpps ned i ett sådant akvarium dör ganska snart eftersom exempelvis nitritnivåerna är höga eller pH-värdet inte ligger på den nivån fisken är van vid. Dessutom blir det problem när akvariet väl måste rengöras då du inte kan fylla på med lika smutsigt vatten som fiskarna anpassat sig till. Vattenkvalitén i akvariet måste alltså vara stabil och kontrollerbar, vilket bara är möjligt med regelbundet underhåll.   

 • Ta bort alger på glasets insida med en algskrapa, särskild rengöringssvamp eller en algmagnet. Var försiktig så att du inte repar glaset. Algskrapor med rakblad kan skada silikonet vilket gör att akvariet börjar läcka så var försiktig i hörnen och längs kanterna.
 • Ta bort döda växtdelar.
 • Lyft och skaka på växter (både levande och plastväxter) och eventuell annan dekoration där överbliven mat och avföring lätt samlas.
 • Vissa innerfilter har komponenter som bör bytas varje eller varannan vecka, till exempel filtervadd och fosfatfilter.
 • Vänta tills all smuts, partiklar och alger sjunker till botten och rengör sedan bottensubstratet med en bottensug (kallas även slamsug eller slamhävert).
 • Torka utsidan med en fuktig trasa och eftertorka med en torr så försvinner eventuella kalkfläckar. Undvik fönsterputs då det lätt kan hamna i akvariet.

Hur ofta byter man vatten i ett akvarium?

ektozon och vattenberedningsmedelEfter man sugit upp slammet från bottensubstratet med hävert fyller man på vatten så att akvariet blir fullt igen. Hur mycket vatten som behöver bytas ut beror på hur många fiskar man har, hur stort akvariet är, hur många växter man har etc. Rent generellt så bör man inte byta ut mer än 30% av den totala vattenmängden vid ett tillfälle. I ett litet akvarium med någon enstaka växt och få fiskar som matas sparsamt kan det räcka med att byta ut så lite som 5%.

Ifall man testar vattnet och upptäcker att något inte står rätt till, som höga nivåer av ammoniak, nitrit, fosfat, förhöjt eller ett för lågt pH-värde osv kan det självklart krävas att en större andel av vattnet byts ut.

Vanligt kranvatten är inte alltid lämpligt att fylla på akvariet med. Det första man måste se till är att det vatten man fyller på med håller ungefär samma temperatur som vattnet i akvariet. I de fall som temperaturen behöver höjas är det bäst att värma kallt vatten istället för att ta varmvatten direkt från kranen. Metaller som koppar fäller lättare ut i varmt vatten än i kallt vatten, därför är det inte lämpligt varken för människor eller fiskar. Ibland kan det krävas olika produkter för att exempelvis höja eller sänka pH-värdet. Tänk på att bottensubstrat och dekorationer som exempelvis mangroverötter också kan påverka pH-värdet.

Andra produkter som underlättar vattenbytet är så kallat vattenberedningsmedel som bland annat neutraliserar kloret i kommunalt vatten. Akvariesalt hjälper stressade fiskar med osmosreglering och förhindrar nitritförgiftning.

Månadsvis skötsel av ditt akvarium

testkit för akvarium

 • Man bör testa vattnet varje månad så att man upptäcker faror i tid. Tänk också på att genomföra testet innan du byter ut vattnet i akvariet. Att testa är enkelt och det finns kompletta test-kit i handeln.
 • Beskär levande växter som blivit för stora.
 • Torka av kalkrester från ljusramper och täckglas. Skölj av och torka noga för att få bort alla spår av till exempel fönsterputs eller andra kemikalier.
 • Byt filtermaterial där det behövs, kolfilter i invändiga akvariefilter behöver bytas ut ungefär varannan månad.

Håll även koll på att bäst före-datumet inte har gått ut på de produkter du brukar använda. Använd inte dem utan köp nya eftersom till exempel test-kit kan ge felaktiga provsvar ifall de blivit för gamla.

Vid första anblick kan det se ut som att det är många punkter att ha koll på, men i praktiken tar de flesta moment bara någon minut. Dessutom minskar risken markant att du tvingas utföra stora åtgärder som kostar både tid, pengar och riskerar fiskarnas liv! Att ha akvariefiskar kräver ett mycket litet underhåll i jämförelse med många husdjur men precis som vid all annan djurhållning krävs engagemang för att det ska bli bra för både dig och dem.

Inköpslista:

FAQ: Akvarieunderhåll

Varför är regelbundet underhåll av mitt akvarium viktigt?

Regelbundet underhåll är avgörande för att upprätthålla en stabil och hälsosam miljö för fiskarna. Det förhindrar ackumulering av skadliga ämnen som ammoniak och nitrit, som kan byggas upp från fiskavfall och oätet foder. Läs mer om underhåll på CyberZoo:s sida för underhåll och rengöring av akvarium.

Hur ofta bör jag rengöra mitt akvarium?

Det är inte rekommenderat att rengöra hela akvariet för ofta, då detta kan rubba den biologiska balansen. En noggrann rengöring med avlägsnande av alger och döda växtdelar bör göras varje eller varannan vecka, medan ett större vattenbyte rekommenderas att genomföras enligt behov, men inte mer än 30% av vattenvolymen åt gången.

Vilka dagliga skötselrutiner bör jag följa för mitt akvarium?

Dagligen bör du kontrollera att all utrustning som filter och värmare fungerar, observera fiskarnas beteende för tidiga tecken på sjukdom, kontrollera vattentemperaturen, och se till att fiskarna äter upp maten de får.

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan