Startsida - CyberZoo  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ödlor  Jungfrugecko (Lepidodactylus lugubris) - Skötsel och fakta
Liten jungfrugecko på en svart gren

Jungfrugecko (Lepidodactylus lugubris) - Skötsel och fakta

Detta skötselråd är skrivit av veterinär Jesper Agner Arnö

Jungfrugecko - Inledning

Jungfrugeckon (Lepidodactylus lugubris) är en liten, och ganska oansenlig ödla, men arten utmärker sig ändå genom sitt stora utbredningsområde och sin fortplantningsstrategi.
L. lugubris kommer ursprungligen från öar i Oceanien, men har sedan (med människans hjälp) spridit sig till kustnära områden i Sydostasien, Mellan- och Sydamerika, Hawaii, Florida mm. Jungfrugeckos är alltså en etablerad invasiv art i många tropiska områden. 

En av de största orsakerna till artens förmåga att sprida sig till nya områden är dess fortplantningsstrategi. Som artens svenska namn antyder förökar sig Jungfrugeckos genom partenogenes, eller ”jungfrufödsel”. Honor kan med andra ord lägga befruktade ägg utan att ha parat sig med någon hane. Nästan all avkomma från sådana ägg blir också honor, vilket innebär att det är mycket ovanligt med Jungfrugecko-hanar. 

L. lugubris kan klassas som en katemeral art, vilket innebär att den kan vara aktiv i oregelbundna perioder när som helst på dygnet. Oftast är ödlorna dock mest aktiva under natten.

Jungfrugeckos är sociala ödlor som lever i kolonier eller täta populationer. De interagerar flitigt med artfränder, och kommunicerar både med olika ljud och med kroppsspråk. 

En skala hur utrotningshotat reptilen är. Jungfrugeckon är Least Concern (LC).

Utbredningskarta:

© Rune Midtgaard, repfocus

Jungfrugecko - Utseende

Lygodactylus lugubris har en beige till mörkt gråfärgad kropp med varierande mönster av svarta prickar och streck över ryggen. Undersidan saknar som regel mönster. Som många andra ödlor kan Jungfrugeckos skifta i färgton beroende på temperatur och sinnesstämning. Huden är slät, utan någon form av utskott, tuberkler eller liknande.

Fötterna har välutvecklade häftlameller bestående av tusentals små hår organiserade i strukturer som gör att ödlorna kan hålla sig fast vid de flesta strukturer och material. Det är dessa strukturer som gör att Jungfrugeckos kan klättra på till exempel glasrutor. ”Tummen” (första tån) på varje fot saknar klor.

L. lugubris är en liten gecko, vuxna individer är mellan 8 cm och 10 cm (total kroppslängd), och nykläckta ungar är endast någon centimeter långa.

Svansen kan släppas (s.k. autotomi) om ödlan blir skrämd, speciellt vid hantering. I naturen är detta ett försvar mot att bli uppäten. 

Med tanke på artens ringa storlek bör Jungfrugeckos inte hanteras i onödan, och all hantering måste ske väldigt försiktigt.

I fångenskap kan arten bli 10-15 år gammal.

En liten beige jungfrugecko

Livsmiljö

Lygodactylus lugubris är primärt en tropisk art som kan hittas i många olika typer av miljöer i de tropiska/subtropiska områden de förekommer i. Arten kommer ursprungligen från regnskogs- och mangroveområden, men är även vanlig i närheten mänskliga bosättningar och plantage. Man har till och med hittat Jungfrugeckos i ökenområden! 

Temperaturerna i artens utbredningsområde fluktuerar över dygn och år, men som regel ligger temperaturerna omkring 24-28°C dagtid och omkring 18-22°C nattetid under större delen av året. 

I fångenskap bör man sträva efter en dagtemperatur mellan 21-24°C på botten av terrariet och 26-29°C högst upp i terrariet. Nattemperaturen kan få lov att sjunka till 18-22°C.

Jungfrugecko - Terrarium

För att försöka återskapa artens naturliga habitat krävs ett välplanterat högre terrarium inrett för att skapa ordentligt med klättermöjligheter samt möjlighet för djuren att gömma sig ovanför marknivå (grenar, korkbarksrör, större blad etc.). Bottenmaterialet bör hålla fukt bra och kan utgöras av ett rejält lager med t.ex. en blandning av jord, kokosfibrer och lite sand, med torra löv på toppen. Bottenmaterialet bör vara fuktigt, men aldrig riktigt blött. Vill man ha mer dränering kan man ha ett lager med lecakulor i botten. För att undgå problem med uttorkning behöver man kontinuerligt tillföra vatten till terrariet, genom att duscha, och eventuellt även vattna runt växternas rötter. Det är svårt att få till en miljö med en konstant hög luftfuktighet på (70%+) utan att det blir för blött, eller ventilationen blir för dålig, så generellt bör man fokusera på att höja luftfuktigheten rejält tidigt på morgonen (70%+) och sent på kvällen, för att sedan låta den falla något under dagen (till ca 50%). Spraya terrariet, antingen manuellt eller med hjälp av ett regnsystem för att få upp luftfuktigheten, och samtidigt stimulera djuren till aktivitet, vätskeintag och födosökande. Mät luftfuktigheten med en digital, handhållen hygrometer.

Ett högt terrarium utan inredning

Rent vatten ska alltid finnas tillgängligt i någon form av vattenskål. Då Jungfrugeckos är en primärt trädlevande art bör vattenskålen placeras hängande, alltså inte på botten av terrariet.

Tänk på att Jungfrugeckos är små ödlor, och lätt tar sig ut genom för grovmaskiga nät/galler, eller genom glipor mellan skjutglas etc. Var noga med att rymningssäkra terrariet noggrant innan du släpper in dina geckos!

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,06 m2 med en höjd på minst 0,25 m till trädlevande ödlor med en kroppslängd upp till 15 cm. Observera att längden mäts från nos till svansspets, och om svansen saknas ska längden av svansen (om den inte hade tappats) uppskattas och medräknas.

Vi rekommenderar dock ett klart större terrarium, t.ex. 60x45x60 en grupp Jungfrugeckos.

UVB, värme och belysning för Jungfrugecko

Som alla andra reptiler bör man till Jungfrugeckos få till en belysning som tillåter en naturlig dygnsrytm, bidrar med UV-ljus, samt åstadkommer en temperaturgradient.

L-lugubris placeras i Fergusonzon 1, och UV-index i terrariet bör ligga mellan 0,4 och 1 i den del av terrariet som exponeras för UV-ljus. Vi rekommenderar ett T5-lysrör, t.ex. Arcadia shadedweller (2,4%) placerat ovanpå ett nättak, eller hängandes inne i terrariet (beroende på terrariets storlek och utformning etc.). UV-ljuset bör inte täcka mer än 30-50% av terrariet. Man kan fortfarande ofta se diskussioner omkring huruvida primärt nattaktiva geckos (såsom Jungfrugeckos) ”behöver” UV-ljus eller inte, men argumenten för UV-ljus till alla reptiler gäller även för Jungfrugeckos. Även om de generellt har sin primära aktivitetsperiod under natten betyder det inte att de inte kan exponeras för UV-ljus medan de sitter på sina grenar under dagarna. UVB-ljus möjliggör även produktion av vitamin D3, vilket i sin tur minskar risken för så kallad MBD (metabolic bone disease) p.g.a. kalciumbrist.

Temperaturgradienten bör vara både vertikal och horisontell, och skapas enklast genom att använda sig av en svag halogenlampa för värme i ena hörnet av terrariet. Sikta på en maxtemperatur, på en gren eller liknande högt upp i terrariet, rakt under lampan, på ca 30 °C. Gradienten bör sedan avta både i sid- och höjdled, till 21-24 °C på terrariets botten. Vid behov kan värmelampan kopplas till en termostat, eller en sladdimmer. Mät temperaturerna i terrariet regelbundet, använd en handhållen ir-termometer (sk. ”tempgun”) för mätning. Tänk på att det är lättare att åstadkomma en bra temperaturgradient i ett terrarium med större volym.

Till allmänbelysning passar en LED-ramp med vitt ljus (t.ex. Arcadia jungle dawn) bäst. De har ett ljusspektrum som även reptiler troligen uppfattar som mest naturtroget. Antalet belysningstimmar kan ligga på 12-14 året runt.

På natten släcks all belysning och terrariet får hålla rumstemperatur.

Föda

Jungfrugeckos är allätare (omnivorer) som i naturen framför allt lever av insekter och andra leddjur, frukt och nektar.

I fångenskap kan man använda någon form av färdig diet, ofta omnämnda som ”crested gecko diets”, eller förkortat CGD, i kombination med små insekter och andra leddjur.

Ödlorna bör utfodras ca 5 dagar/vecka och ett matningsschema kan t.ex. se ut såhär:

Måndag och tisdag – GCD

Onsdag till fredag – Insekter

Lördag och söndag – ingen mat

Alla foderinsekter (med undantag för bananflugor och andra foderspecialister) bör gut-loadas med t.ex. Arcadia InsectFuel i 24-48 timmar innan de används, och pudras med calciumtillskott innan matning. Larver av olika slag (t.ex. mjölmask) bör endast ges sporadiskt, och i mindre mängd. Tänk även på att anpassa storleken på foderdjuren efter storleken på ödlorna. Små Jungfrugeckos behöver mycket små foderdjur.

Matskålarna bör, liksom vattenskålar, hängas upp så att djuren lätt kan hitta, och komma åt dem.

Avel av Jungfrugecko

Jungfrugeckos blir könsmogna vid 8 till 10 månaders ålder, och som tidigare nämnt kan honor sedan börja lägga befruktade ägg, även om de inte har parat sig med någon hane. Det är dock vanligt att honorna ”parar” sig med varandra, vilket stimulerar båda honorna att producera ägg.

Honorna lägger som regel 2 ägg åt gången, och kan lägga ägg året om. Äggen klistras fast under blad, bark, grenar, eller i håligheter.

Även om långt de flesta ägg kläcks som honor kan det ibland också kläckas hanar, men dessa är sterila.

Äggen kan inkuberas mellan ca 20-25oC och inkubationsperioden varierar med inkubationstemperaturen från ca 65 dagar till över 100 dagar. Det är lätt att skada äggen om man försöker flytta dem, så det är oftast lättast att låta äggen kläckas i terrariet. Kannibalism kan förekomma, men det är ovanligt, och som regel går det bra att låta ungarna gå kvar i terrariet tillsammans med de vuxna djuren. Ungarna har i stort sett samma krav som de vuxna ödlorna när det kommer till miljö och utfodring etc. Deras mindre kroppsvolym gör dock att de är mer känsliga för uttorkning.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Vad är en Jungfrugecko?

Jungfrugecko (Lepidodactylus lugubris) är en liten ödla som är känd för sin förmåga att sprida sig till nya områden tack vare sin fortplantningsstrategi av partenogenes, eller jungfrufödsel. Nästan all avkomma från sådana ägg blir också honor, vilket innebär att det är mycket ovanligt med Jungfrugecko-hanar.

Var kommer Jungfrugecko ursprungligen ifrån och var kan de hittas idag?

Jungfrugecko kommer ursprungligen från öar i Oceanien, men har sedan (med människans hjälp) spridit sig till kustnära områden i Sydostasien, Mellan- och Sydamerika, Hawaii, Florida mm.

Vad är unikt med Jungfrugecko jämfört med andra ödlor?

Något unikt med Jungfrugecko är att honor kan lägga befruktade ägg utan att ha parat sig med någon hane. Därför är det mycket ovanligt att se hanar av denna art.

Hur bör man inreda ett terrarium för en Jungfrugecko?

Ett terrarium för Jungfrugecko bör vara välplanterat och ha många klättermöjligheter och gömställen. Bottenmaterialet bör hålla fukt bra och erbjuder en möjlighet för geckon att gräva. Det är viktigt att erbjuda olika temperaturzoner i terrariet samt UV-belysning.

Vilken typ av belysning behöver en Jungfrugecko i fångenskap?

Som alla andra reptiler bör Jungfrugeckos ha tillgång till belysning som tillåter en naturlig dygnsrytm, bidrar med UV-ljus, samt skapar en temperaturgradient. Vi rekommenderar ett T5-lysrör, t.ex. Arcadia shadedweller (2,4%) placerat ovanpå ett nättak, eller hängandes inne i terrariet (beroende på terrariets storlek och utformning etc.).


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan