Startsida  Guider, videor och tips  Guider och tips reptiler  Belysningsförslag för vanliga reptilarter

Belysningsförslag för vanliga reptilarter

Belysningsförslagen utgår från att man har ett för arten lämpligt terrarium med standardmått och att ljuskällan placeras på terrariets insida. Ifall man monterar UVB-belysning på utsidan av ett Exo Terra-terrarium med nätöverdel reduceras UV-index på solplatsen med ca 35%. Förslagen ska ses som en utgångspunkt, det är möjligt att man behöver komplettera med fler ljuskällor.

Hur långt UVB-lysrör ska man välja?

T5-lysrör bör sträcka sig över ca. halva terrariet.

Hur många watt ska värmelampan vara på?

Det beror på hur varmt det är i/runt om terrariet, vilken temperatur du vill uppnå och på vilken höjd lampan sitter. Det är som regel alltid bättre med en större lampa med högre effekt som sitter på ett större avstånd än tvärtom. Det är alltid bäst att använda sig av en termostat och man bör regelbundet mäta temperaturerna i terrariet.

Är inte HID bättre än lysrör?

Jo, på vissa sätt (högre ljusintensitet, mer UVA-strålning, bättre spektrum) men de är svåra att använda i praktiken då de kräver ganska stort avstånd från solplatsen och kan vara opålitliga i hur mycket UV-strålning de ger. Det bästa är att ha en UV-index mätare (Solarmeter 6.5r) och göra regelbundna mätningar så att man vet att man inte får för mycket eller för lite UV-ljus. Om du har bra förutsättningar rekommenderar vi dock HID-belysning för reptiler i Fergusonzon 3 och 4, och ibland även 2.

Min reptil finns inte med i listan, hur vet jag vilken Fergusonzon den tillhör?

Prova att göra en fritextsökning här.

Kan man använda UVB-lysrör och värmelampor tillsammans?

Ja, det är rekommenderat att kombinera UVB-lysrör med värmelampor för att ge både UVB-strålning och värme till din reptil. Placera dem tillsammans över solplatsen för att säkerställa optimal UV-exponering och värme.

Hur ofta bör man byta ut UVB-lysrör och värmelampor?

UVB-lysrör bör bytas ut var 6-12 månad då UVB-strålningen avtar över tid. Värmelampor bör bytas var 6-12 månad eller när de brinner ut.

Kan man använda LED-lampor som UVB-källa i terrarium?

Nej, LED-lampor ger ingen UVB-strålning och används därför till allmänbelysning. För korrekt UVB-exponering bör du använda UVB-lysrör eller HID-lampor.

Hur långt från solplatsen bör värmelampan placeras?

Placera värmelampan på ett avstånd som ger rätt temperatur på solplatsen. Använd en termometer för att mäta temperaturen och justera avståndet tills du når önskad temperatur.

Är en termostat nödvändig när man använder värmelampor i terrarium?

Ja, en termostat är starkt rekommenderad för att hålla en stabil temperatur och undvika överhettning.

Hur påverkar luftfuktigheten val av belysning i terrariet?

Luftfuktigheten påverkar val av belysning och temperaturreglering eftersom vissa lampor kan höja temperaturen och sänka fuktigheten. T5-lysrör och HID-lampor kan vara mer lämpade för terrarier med hög luftfuktighet.

Hur kan jag skapa en bra UV-gradient i terrariet?

Använd flera UVB-källor av varierande styrka och placera dem strategiskt för att skapa en gradient. Placera kraftigare UVB-källor vid solplatsen för hög UV-exponering och svagare källor utanför solplatsen.

Dabbagam

Uromastyx spp. - Fergusonzon 4

UVB-ljus:
Överväg 70 W Flood HID-belysning (Mega-Ray Electronic Ballast Multi + Mega-Ray UV-Wide-Beam HID - 70 W) på minst 40cm höjd och komplettera med nedanstående värmelampor och allmänbelysning. UV-index på solplatsen ska vara ca 4-6. Detta bör kompletteras med en Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 40 cm höjd en bit ifrån solplatsen, för att skapa en UV-gradient. Om HID inte är ett gångbart alternativ som UV-källa rekommenderar vi istället antingen Arcadia Pro T5 Kit 14% UVB - 24 W - 57 cm på ca 45 cm höjd eller Arcadia Pro T5 Kit 12% UVB - 24 W - 57 cm på ca 40 cm höjd. 

Värme:
Som värmelampa rekommenderas minst en Arcadia Halogen Heat Lamp 100 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat High Range - Svart - 600 W.  Temperaturen på solplatsen ska vara 45-55°C. 

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W. Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd.

Lär dig mer om Dabbagam (Uromastyx spp.)

Jemenkameleont

Chamaeleo calyptratus - Fergusonzon 3

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara ca 3-5. Detta kan uppnås med antingen Arcadia Pro T5 Kit 12% UVB - 24 W - 57 cm på ca 50 cm höjd eller Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 40 cm höjd. 

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 75 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat High Range - Svart - 600 W. Temperaturen på solplatsen ska vara ca 35-40°C.

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd. 

Kungsboa

Boa constrictor - Fergusonzon 2

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara ca 1-3. Detta kan uppnås med Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 39 W - 87 cm på ca 50 cm höjd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 100 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat High Range - Svart - 600 W. Temperatur på solplatsen bör vara ca 37°C och ljuskäglan ska vara tillräckligt stor för att hela ormen ska kunna ligga ihopringlad i den.

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd.

Leopardgecko

Eublepharis Macularius - Fergusonzon 1

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara ca 0,5-1,5. Detta kan uppnås med Arcadia Shade Dweller Pro T5 7% UVB - 8 W på ca 25 cm höjd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 75 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat High Range - Svart - 600 W. Temperaturen på solplatsen ska vara ca. 35°C.

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd.

Lär dig mer om Leopardgecko (Eublepharis macularis)

Majsorm

Pantherophis guttatus - Fergusonzon 1-2

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara ca 1-2,5 (normal pigmentering/morph). Detta kan uppnås med Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 50 cm höjd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 75 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat High Range - Svart - 600 W. Temperaturen på solplatsen ska vara ca 30-35°C.

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd.

Lär dig mer om Majsorm (Pantherophis guttatus)

Skäggagam

Pogona vitticeps - Fergusonzon 3-4

UVB-ljus:
Överväg 70 W Flood HID-belysning (Mega-Ray Electronic Ballast Multi + Mega-Ray UV-Wide-Beam HID - 70 W) på minst 40cm avstånd. Detta bör kompletteras med en Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 40-45 cm höjd en bit ifrån solplatsen, för att skapa en UV-gradient. UV-index på solplatsen ska vara ca 3-5. Om HID inte är ett gångbart alternativ som UV-källa rekommenderar vi istället antingen Arcadia Pro T5 Kit 12% UVB - 24 W - 57 cm på ca 40 cm avstånd eller Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 30 cm avstånd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas minst en Arcadia Halogen Heat Lamp 100 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat High Range - Svart - 600 W.  Temperaturen på solplatsen ska vara 40-45°C. 

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W. Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd.

Lär dig mer om Skäggagam (Pogona vitticeps)

Strumpebandssnok

Thamnophis spp. - Fergusonzon 2

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara 1-3. Detta kan uppnås med Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 50 cm höjd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 75 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat - Svart - 600 W. Temperaturen på solplatsen ska vara ca 35°C.

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd. 

Lär dig mer om Strumpebandssnok (Thamnophis sirtalis spp.)

Trynsnok

Heterodon nasicus - Fergusonzon 2

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara ca 1-3. Detta kan uppnås med Arcadia Pro T5 Kit 6% UVB - 24 W - 57 cm på ca 50 cm höjd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 75 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat - Svart - 600 W. Temperaturen på solplatsen ska vara ca 30-35°C.

Alllmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas 1-2 st Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 870 mm - 51 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd. 

Lär dig mer om Västlig trynsnok (Heterodon nasicus)

Ögonfransgecko

Correlophus ciliatus - Fergusonzon 1

UVB-ljus:
UV-index på solplatsen ska vara ca 0,5-1,5. Detta kan uppnås med Arcadia Shade Dweller Pro T5 7% UVB - 8 W på ca 25 cm höjd.

Värme:
Som värmelampa rekommenderas Arcadia Halogen Heat Lamp 50 W tillsammans med en HabiStat Dimming Thermostat - Svart - 600 W. Temperaturen på solplatsen (högt upp i terrariet) bör vara ca 28°C.

Allmänbelysning:
Som allmänbelysning rekommenderas Arcadia Jungle Dawn LED Bar - 570 mm - 34 W (beroende på terrariestorlek). Allmänbelysningen bör täcka i stort sett hela terrariets längd.

Lär dig mer om Ögonfransgecko (Correlophus ciliatus)


Exempel på belysning till terrarium

För att få till en adekvat belysning behöver du minst 3 olika ljuskällor. Det du vill att de olika ljuskällorna ska ge är: 1. UV-ljus, 2. Värme, 3. Allmänbelysning

Det finns i dagsläget två huvudsakliga alternativ för att få med de tre ovanstående punkterna. Här kan du se skisser på dessa två alternativ med våra rekommendationer för vilka ljuskällor som mest effektivt åstadkommer det man vill uppnå med belysningen i terrariet.

Exempel på belysninguppsättning i ett terrarium med HID-lampa

Här använder vi oss av en värmelampa (halogen) för värme, en så kallad HID-lampa (metallhalogen) OCH ett T5-lysrör för UV-ljus samt LED för allmänbelysning. Värmelampan och HID-lampan placeras tillsammans så att de högsta värdena av UV-strålning finns över solplatsen. UV-lysröret placeras sedan utanför solplatsen för att ge en lägre UV-strålning i en del av terrariet. Detta är, i teorin den "bästa" lösningen då den ger absolut högst ljusintensitet på solplatsen och en bättre UV-gradient än vårt andra alternativ. Detta alternativ kräver dock ett relativt högt terrarium och lämpar sig primärt till arter som solar gärna och mycket. Precis vilka ljuskällor man använder (effekt, längd, storlek etc.) är beroende på reptilart och terrariestorlek.

Här använder vi oss av en värmelampa (halogen) för värme, ett T5-lysrör för UV-ljus samt LED för allmänbelysning. Värmelampan och UV-lysröret placeras tillsammans så att det finns UV-strålning över solplatsen. Detta är en bra standardlösning men precis vilka ljuskällor man använder (effekt, längd, storlek etc.) är beroende på reptilart och terrariestorlek.


Exempel på hur olika material kan påverka UVB-strålningen

En bild som visar exempel på hur mycket olika material släpper genom UVB

Som du kan se på bilden ovan så släpper inte glas igenom UVB överhuvudtaget och om du placerar dina UV-källor (eller andra ljuskällor för den delen) på utsidan av terrariet på t.ex. hålplåt eller nät så kommer du tappa en hel del av vad lampan faktiskt ger. Det mest effektiva är alltid att placera all belysningen inne i terrariet. Då får du ut 100% av det som lampan faktiskt ger inne i terrariet där du vill ha det. Har du inte möjlighet till att placera din belysning på insidan av terrariet bör du tänka på att du kommer behöva kraftigare lampor för att uppnå samma effekt som om du hade placerat dem inne i terrariet.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan