Startsida  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ödlor  Leopardgecko (Eublepharis macularius) - Skötsel & Fakta

Leopardgecko - Skötsel och fakta

Det här skötselrådet innehåller information om arten Eublepharis Macularius.

Inledning

Leopardgecko (Eublepharis macularis) är en av de vanligaste ödlearterna i terrariehobbyn och varje år kläcks det tusentals leopardgeckos i fångenskap runt om i världen. Släktet Eublepharis ingår i familjen Eublepharidae – ögonlocksgeckos. Som framgår av både familjens vetenskapliga namn och dess trivialnamn har Leopardgeckos, liksom övriga arter i familjen väl utvecklade ögonlock, till skillnad från de flesta andra geckoödlor.

Leopardgeckos hittas naturligt i Afghanistan, Pakistan, Indien och Nepal. En leopardgecko är en skymningsaktiv och marklevande ödla men termoreglerar även under dagtid, även om arten föredrar att göra detta mer eller mindre undangömd.

Att Leopardgeckon har blivit så populär i fångenskap beror dels på dess storlek - arten blir som vuxen 15-25 cm lång, dess lugna temperament och dess förmåga att anpassa sig till olika miljöer och förutsättning. Under rätt förutsättningar kan Leopardgeckos bli upp till 15–20 år gamla i fångenskap.

En skala hur utrotningshotat reptilen är. Leopardgeckon är Least Concern (LC).

Utbredningsområde

Bild som visar utbredningsområdet

© Rune Midtgaard, repfocus

Utseende

Nykläckta Leopardgeckos är som regel gula med mörka band över ryggen. Buken är vit buk och det löper ett brett vitt streck längs huvudet. Allt eftersom ödlorna blir äldre får de alltmer mörka prickar över ovansidan av kroppen. Nu för tiden finns det även en uppsjö av olika färgmorfer av Leopardgecko.

Leopardgecko är en robust ödla med ett relativt stort huvud. Ögonlocken är välutvecklade och pupillen är en vertikal ellips som i dagsljus endast ses som ett tunt streck. Öronöppningarna är stora och tydliga. De långa tårna saknar häftlameller men har små klor. Svansen är segmenterad och används som fettdepå.

Liksom många andra ödlearter kan Leopardgeckos släppa svansen genom en process som kallas för autotomi. Om en ödla blir skrämd, eller om någon/något tar tag i svansen på den kan svansen släppas på förutbestämda ”brytpunkter”. Den avkapade svansen ligger sedan och rör sig medan ödlan kan smita iväg. Blodkärlen i svansen stängs, så det blöder som regel endast minimalt. Efterhand växer det ut en ny svans, som dock varken är lika lång, eller lika flexibel som den var från början. En regenererad svans kan inte heller släppas igen.

Hantera dina Leopardgeckos försiktigt, och lyft dem aldrig i svansen.

Livsmiljö och beteende

Leopardgeckos är anpassningsbara ödlor och kan i naturen hittas i ett antal olika typer av habitat såsom halvöknar, torra gräsmarksområden, buskvegetation på steniga sluttningar med mera. I områden med mycket träd kan ödlorna hittas under barken en bit upp i träden. Populationer i urbaniserade områden kan anpassa sig till att leva i miljöer i direkt anslutning till mänsklig bebyggelse.

Aktiviteten är som störst när nätterna är lagom varma och fuktiga under regnperioden. E. macularis spenderar det mesta av dygnets ljus timmar i gömställen där luftfuktigheten är klart högre än i den omgivande miljön.

Leopardgeckos i Pakistan har beskrivits som grupplevande där djuren ofta i hittas tillsammans i hålor, klippskrevor eller andra gömställen under dagen för att sedan bege sig ut för att leta mat var för sig under kvällen/natten.  

I terrarium

I fångenskap bör Leopardgeckos erbjudas ett terrarium med en väl tilltagen bottenarea. Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,36 m2 med en höjd på minst 30 cm till marklevande ödlor 21–30 cm. Observera att längden mäts från nos till svansspets, och om svansen saknas ska längden av svansen (om den inte hade tappats) uppskattas och medräknas. Ovanstående är absolut minimimått och vi rekommenderar att man väljer ett så stort terrarium som möjligt. Måtten i L80 är även som regel för snålt tilltagna för att man ska kunna få till en bra miljö med ordentliga gradienter till sina djur.

Tänk på att ödlorna växer fort, så skaffa ett terrarium de kan växa i redan från början. Vi rekommenderar ett terrarium med måtten 120x60x60 cm, eller ännu större, speciellt om man vill hålla flera ödlor tillsammans.

Terrariet bör ha ett ordentligt lager (10-15 cm eller mer) med bottensubstrat, t.ex. en blandning av sand och jord med ett topplager av barkbitar, rötter, grus, torra löv etc. Många som håller Leopardgeckos insisterar på att sand och andra lösa bottenmaterial kommer att orsaka förstoppning och därför anser vissa att man inte ska använda löst underlag av något slag.

Detta är en föråldrad uppfattning. Sanningen är att impaktion nästan alltid orsakas av att deras livsmiljö har brister i något avseende som avsaknad av UV-ljus, för kallt terrarium eller brister i utfodringen. Bottenmaterialet är dessutom en så viktig del av inredningen i terrariet och spelar en otroligt viktig roll när man ska skapa olika mikroklimat och gradienter att det definitivt inte är något man bör kompromissa med.

Skapa hålor på flera ställen i terrariet och inred med korkbarksbitar/korbarksrör, stenar, grenar etc. Tänk på att Leopardgeckos är aktiva ödlor som gärna både gräver och klättrar. Inred ditt terrarium så att ödlorna har möjlighet att utföra så många olika naturliga beteenden som möjligt.

Plantera in levande växter för att skapa ytterligare gömställen och olika typer av mikroklimat. Se till att välja växter som tål ett torrt klimat. Fukta och vattna terrariet regelbundet, men med måtta. Leopardgeckos kommer, som tidigare nämnt, från torra områden men det bör ändå alltid finnas minst ett lätt fuktigt gömställe tillgängligt i terrariet, t.ex. en håla under bottensubstratet, en grotta under en stor barkbit etc. Så länge det finns några lätt fuktiga gömställen i terrariet behöver du inte jobba med mer luftfuktigheten. I terrariet räcker det med att luftfuktigheten i luften ligger mellan 30% och 50%. Det är dock bra att åtminstone någon gång i veckan lätt duscha terrariet och ödlan för att stimulera att den dricker. Rent vatten ska dessutom alltid finnas tillgängligt i någon form av vattenskål.

Leopardgeckos, liksom andra reptiler ömsar med jämna mellanrum sitt skinn. Går ödlorna i en för torr miljö kan gammalt ömsskinn fastna runt tårna, och i värsta fall strypa blodtillförseln till tån vilket leder till att tån dör och ramlar av. Kontrollera därför regelbundet din ödla, inklusive tårna, så att det inte verkar sitta något ömsskinn kvar någonstans.

Se till att det finns minst ett gömställe även på solplatsen. Leopardgeckos föredrar som regel att ligga delvis undangömda när de ”solar”.

Leopardgeckos kan hållas ensamma, i par eller i vissa fall även i mindre grupper. Man bör dock vara medveten om att det alltid finns risker med att hålla flera djur tillsammans på en begränsad yta, och i värsta fall kan de skada varandra.

Fram tills könsmognad går det som regel bra att hålla ödlorna i mindre grupper, men efter könsmognad ökar risken för aggression djuren emellan avsevärt. Man bör aldrig hålla flera könsmogna hanar tillsammans.

Om man vill försöka sig på att hålla fler än en Leopardgecko i samma utrymme bör man alltså hålla dem parvis (hane + hona) eller i mindre grupper med en hane och flera honor.

Väljer man att hålla dessa ödlor i par eller grupp förutsätter detta som alltid att man håller djuren under extra noga uppsikt, och är uppmärksam på tecken på stress eller aggression. Det blir även extra viktigt med stora ytor samt att det finns gott om gömställen i hela terrariet, så att djuren kan dra sig undan från varandra om de vill. Man bör även erbjuda flera solplatser på olika ställen i terrariet.

Belysning

Leopardgeckos bör, liksom alla andra reptiler ha en belysning som tillåter en naturlig dygnsrytm, bidrar med UV-ljus, samt åstadkommer en temperaturgradient.

E. macularis kan placeras i Fergusonzon 1, och UV-index i terrariet bör ligga mellan 0,5 och 1,5 i den del av terrariet som exponeras för UV-ljus. Vi rekommenderar ett T5-lysrör, t.ex. Arcadia shadedweller (2,4%), eller Arcadia 5%, beroende på hur lysröret placeras (ovanpå ventilationsnät, och i så fall vilken typ av nät, avstånd till närmaste gren etc.). UV-ljuset bör inte täcka mer än 50% av terrariet och bör vara kraftigast på solplatsen.

Trots att dessa ödlor har sin primära aktivitetsperiod under natten exponeras de regelbundet för UV-ljus medan de ligger och termoreglerar under dagtid. UVB-ljus möjliggör även produktion av vitamin D3, vilket i sin tur minskar risken för så kallad MBD (metabolic bone disease) p.g.a. kalciumbrist, samt stärker deras immunförsvar mm.

Eftersträva en temperaturgradient dagtid från ca 24 °C ovanpå bottensubstratet i den kallaste delen av terrariet, till 30-35 °C mitt under lampan (vi rekommenderar en halogenlampa i kombination med en av de tidigare nämnda UV-källorna) på solplatsen. Under natten kan temperaturen få lov att sjunka till ca 20-24 °C i hela terrariet, beroende på årstid.

I delar av Leopardgeckons naturliga utbredningsområde sjunker temperaturerna både under dagen och under natten på vintern. Som lägst kan nattemperaturerna sjunka till ca 10 °C medan dagtemperaturerna ligger strax över 20°C . Förhållandena kan dock variera stort över släktets stora utbredningsområde.

Huruvida man väljer att simulera detta i fångenskap, och i vilken grad är upp till dig som ägare. En större vintersänkning av temperaturerna kräver planering och att du kan få till rätt förutsättningar, men det bidrar till en mer naturlig årscykel och fett/energiomsättning än om du håller dina ödlor vid konstanta temperaturer hela året.

Mät temperaturerna i terrariet regelbundet, både dagtid och nattetid/tidig morgon. Använd en handhållen ir-termometer (sk. ”tempgun”) för mätning.

För att skapa en ljus miljö under dagtid bör man även använda sig av någon form av ”allmänbelysning”. Till detta passar en LED-ramp med vitt ljus (t.ex. Arcadia jungle dawn) bäst. Dessa ljuskällor har ett ljusspektrum som även reptiler troligen uppfattar som mest naturtroget. Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14, förutom under vintertid. På natten släcks all belysning. Behöver du kompletterande värme under natten bör du använda t.ex. en så kallad Deep heat projector som ger värme, men inget ljus, alternativt en värmematta längs baksidan av terrariet.

Föda

Leopardgeckos är carnivorer och äter nästan uteslutande ryggradslösa djur såsom skalbaggar, spindlar, skorpioner, gräshoppor med mera i naturen.

I fångenskap kan man mata med olika typer av levande foderinsekter, samt gråsuggor och andra leddjur. Alla foderinsekter bör gut-loadas med t.ex. Arcadia InsectFuel i 24–48 timmar innan de används, och pudras med calciumtillskott innan matning. Ca 1 gång/vecka bör foderdjuren även pudras med ett multivitamintillskott (vi rekommenderar Arcadias Earth-pro-serie av fodertillskott). Prioritera vuxna insekter, såsom syrsor och kackerlackor mm. framför larver såsom mjölmask. Se till att variera kosten genom att varva olika typer av foderdjur.

Ungar bör utfodras dagligen, medan vuxna djur kan få mat 2-3 gånger/vecka.

Det är lätt att komma ihåg hur mycket du ska mata din gecko: Erbjud 2-3 foderinsekter av lämplig storlek per 2,5 cm av din leopardgeckos längd, vid varje matning. Unga djur ska matas dagligen och unga vuxna matas varannan dag / var tredje dag. Vuxna vars svans är fetare än nacken kan matas var 5:e dag.

Leopardgecko - Hull

Bild lånad av reptilfiles (www.reptifiles.com)

Lämna inte foderinsekter i terrarriet - syrsor och andra foderinsekter kan bita ödlan när den sover vilket ibland orsakar allvarliga skador. Plocka ut ouppätna foderinsekter efter matning.

Reproduktion

Som hos övriga reptiler är det kroppsstorleken som bestämmer när Leopardgeckos blir könsmogna, snarare än åldern. Ödlorna blir som regel könsmogna vid 1,5-2 års ålder, beroende på hur mycket mat de har fått.

E. macularis lägger som regel 2 ägg i varje kull. I fångenskap kan vissa honor fortsätta att lägga den ena kullen efter den andra (upp till 6 kullar per år), vilket i slutändan blir mycket påfrestande för honan. Separera honan och hanen vid behov för att undgå att honan kontinuerligt paras och stimuleras till att lägga fler ägg.

Äggen kan inkuberas vid ca 28°C och kläcks då efter ca 50 dagar. De nykläckta ungarna är runt 8 cm långa i total kroppslängd.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan