Startsida  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ormar  Leopardsnok (Zamenis situla) - Skötsel och fakta

Leopardsnok (Zamenis situla) - Skötsel och fakta

Detta skötselråd är skrivit av veterinär Jesper Agner Arnö

Inledning

Leopardsnok (Zamenis situla) är en ogiftig marklevande orm i den stora familjen snokar (Colubridae). Arterna i släktet Zamenis räknades tidigare till släktet Elaphe. Släktet Zamenis omfattar 6 arter från Europa och mellanöstern.

Zamenis situla förekommer naturligt längs Medelhavets nordöstra kust, bland annat i Grekland, Turkiet, Italien mfl.

Leopardsnoken är en medelstor dagaktiv snok, och vuxna individer är som regel ca 80-100 cm långa. Arten är en aktiv jägare, både på marken och klättrandes i buskar och liknande.

Leopardsnokar blir könsmogna efter ca 2-4 år (beroende på tillväxttakt), och hanar blir som regel kösnmogna senare (vid en större kroppsstorlek) än honor. Med bra skötsel kan arten leva i 15-20 år.

Utbredningskarta:

© Rune Midtgaard, www.repfocus.dk

Den vackra teckningen och hanterbara storleken gör Leopardsnoken till en mycket trevlig orm i terrarium, men arten kan vara lite stresskänslig och bör skötas därefter.

Zamensis situla är listad i EU:s artskyddsförordning. Det krävs alltså ett utförligt härstamningsintyg för att få lov att utföra kommersiella aktiviteter som att köpa eller sälja arten.

Utseende

Zamenis situla har en beige eller ljust grå grundfärg med en distinkt teckning av röda till brunaktiga fläckar/fält med svarta kanter över ryggen. Det är dessa fläckar som har gett arten dess namn. Längs sidorna finns en teckning av mörka fläckar. I nacken finns ett Y-format fält och på ovansidan av huvudet finns som regel en svart halvmåneformad markering strax framför ögonen. Undersidan är oftast ljus med ett mörkt rutmönster. Hos vissa individer är undersidan dock jämnt mörkbrun till svart.

En hand som håller en juvenil leopardsnok

Livsmiljö

Leopardsnokar lever i varierande miljöer, såsom olika typer av skogsmiljö, övervuxna fält, våtmarker, etc. Det är även vanligt att hitta Leopardsnokar i närheten av mänsklig bebyggelse. 

I terrariet bör man försöka skapa en miljö med mycket växtlighet och andra gömställen. Bottensubstratet bör kunna hålla fukt och vara tillräckligt djupt för att ormen ska kunna gräva, och för att du ska kunna plantera levande växter däri. Förslagsvis så kan man använda en jord och sandblandning där man även tillför t.ex. kokosfibrer. Bottensubstratet ska kunna hållas lätt fuktigt på djupet utan att vara vått, och det översta lagret bottenmaterial bör få torka ut mellan vattningarna. Täck gärna bottensubstratet med grus, löv och pinnar, och se till att det finns några gömställen som alltid är lätt fuktiga. Duscha växter, och åtminstone delar av terrariet regelbundet.

Då Leopardsnokar  gärna klättrar är det alltid en fördel att ha några grenar, eller liknande som ormen kan klättra på. Korkbarksrör kan användas för att skapa gömställen, både ovanpå bottensubstratet, eller halvt nergrävda.

En vattenskål med rent vatten ska alltid finnas i terrariet, och den får gärna vara tillräckligt stor för att ormen ska kunna bada i den. Diska skålen varje dag.

Terrarium

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,25 m2 med en höjd på minst 28 cm för en marklevande orm med en total kroppslängd mellan 76 och 100 cm. Jordbruksverkets rekommendationer är dock minimimått, och man bör alltid försöka få till ett så stort terrarium som möjligt. Till 1-2 st vuxna Leopardsnokar rekommenderar vi ett terrarium med en bottenyta på åtminstone 120x45 cm.

Om man vill hålla en flera ormar i samma terrarium kan det vara en bra idé att endast hålla honor, om man inte har planer på att avla på ormarna. Skulle du ändå vilja hålla båda könen tillsammans bör du se till att de har rejält med plats, och helst hålla flera honor tillsammans med en hane. Detta för att minska risken för att honorna blir alltför stressade om hanen är intensiv i sina parningsförsök.

Ifall du köper terrarium och alla tillbehör får du räkna med en totalkostnad på ca 6-8000:- plus ormen. Tänk på att förbereda terrariet i god tid innan du får hem djuret.

Ett stort terrarium utan inredning

Ormars sociala beteenden är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020 

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektret av olika beteenden. Om du väljer att hålla flera ormar tillsammans måste du vara extra vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en konstgjord miljö. Det fungerar som regel bra att hålla Leopardsnokar i grupper med en hane och flera honor.

Det går utmärkt att hålla individer av de flesta ormarter ensamma, och känner man sig osäker är detta i många fall det bästa. Man bör dock inte avfärda alla reptiler som asociala och solitära djur, och det kan finnas fördelar med att hålla reptiler, inklusive ormar i par eller grupper, förutsatt att det görs på ett genomtänkt sätt.

Inköpslista för Leopardsnok

Vi rekommenderar även starkt att alla reptilägare införskaffar en UV-indexmätare samt en handhållen digital hygrometer, för att kunna säkerställa korrekta värden i terrariet.

Olika tillbehör som halogenlampa, lysrörsramp från Arcadia

UVB, värme och belysning

Zamenis situla kan placeras i Fergusonzon 2-3 och bör ha ett UV-index mellan ca 1,5 och 3 någonstans i terrariet. Detta uppnås lättast genom att använda sig av ett Arcadia 6%, eller 12% T5 UVB-lysrör beroende på vilken höjd lysröret placeras på. Längden på lysröret bör inte vara större än 30-50% av terrariets längd.

En halogenlampa är en bra värmekälla som har den mest solliknande fördelningen av IR-strålning. Ifall man kan är det alltid bäst att köpa en lampa vars effekt värmer solplatsen till den önskade temperaturen. Om detta inte är möjligt, eller om man vill styra temperaturen mer precist, kan man köpa en lampa med lite för hög effekt som man sedan justerar med en dimmer, eller ännu hellre en termostat. Termostaten ska vara av typen "dimming thermostat". Temperaturen på solplatsen bör ligga på 30-35 °C och ca 22-28 °C i en gradient från den kalla till den varma delen av terrariet. 

Till allmänbelysning passar en modern LED-armatur (t.ex. Arcadia Jungle dawn) bäst.

Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14/dygn förutom under ormens viloperiod under vintern.

Se till att inreda terrariet ordentligt för att skapa skugga och ljusgradienter. 

Luftfuktighet

Leopardsnokar klarar sig bra med en luftfuktighet mellan 40-70%. Man behöver inte tänka specifikt på luftfuktigheten i terrariet förutsatt att man har ett ordentligt lager av ett bra bottensubstrat, regelbundet tillför vatten genom att vattna och/eller duscha, samt erbjuder fuktiga gömställen.

Bottenmaterialet bör aldrig vara mer än lätt fuktigt på något ställe i terrariet, och det måste alltid finnas flera torra platser som ormarna kan utnyttja.

Avel

Zamenis situla blir könsmogna vid 2-3 års ålder i fångenskap. Som hos reptiler generellt är det kroppsstorleken snarare än åldern som avgör när en individ blir könsmogen. Honorna lägger 1-7 avlånga ägg. Vid en inkubationstemperatur på 27-28 °C kläcks äggen efter ca 60-70 dagar. De nykläckta ungarna är 25-35 cm långa, och kan i vissa fall vara svåra att få att äta förrän efter vinterdvalan.

Föda

Nykläckta Leopardsnokar har, som så många andra ormarter, en förkärlek för små ödlor, medan vuxna individer även fångar och äter mindre gnagare och fåglar.

När bytesdjuret fångats slingrar ormen sig snabbt runt det och kramar åt så att blodcirkulationen hos bytet stryps. Bytet dör då snabbt, och sväljs sedan helt. I fångenskap fungerar Leopardsnokar bra på en kost baserad på frusna (och upptinade) möss och andra mindre gnagare. Variera gärna kosten genom att även erbjuda olika typer av gnagare samt, om möjligt även dvärgvaktlar eller andra små fåglar då och då.

Individer under 18 månaders ålder kan få mat var 5:e-7:e dag, och äldre individer bör matas ca var 10:e-14:e dag, förutom under vintern.

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ i djurskyddslagen och därmed är det förbjudet.[...] Den som avlivar t.ex. gnagare för att utfodra reptiler ska vara väl förtrogen med den bedövnings- samt avlivningsmetod som ska tillämpas. Detta framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur.”
Om utfodring med levande djur - Jordbruksverket; Dnr 31-6812/10

Vinterdvala

I naturen behöver Leopardsnokar gå i dvala under vintern, och även i fångenskap bör man ge Leopardsnokar en ordentlig sänkning av temperaturen under vintern.

Dvalningsperioden kan ske i terrariet eller så kan man föra över ormen till en annan behållare med bottensubstrat, gömställe och vattenskål. Bottensubstratet bör vara lätt fuktigt men inte blött, och det bör finnas ett lager med torra löv eller liknande som ormen kan lägga sig under. Alla individer bör naturligtvis vara friska och i gott hull innan dvalan.

2-3 veckor innan vinterdvalan börjar slutar man erbjuda föda. Därefter så minskar man antalet soltimmar i terrariet exempelvis från 12 till 10 timmar och fortsätter en gradvis minskning under perioden till det är mörkt i terrariet hela dagen. Temperaturen kommer härmed också att minska och den 4:e veckan bör man försöka se till att terrariet håller ca 15-18°C.

Sedan sänker man temperaturen ytterligare ner till 8-12°C och håller en jämn temperatur i 2-3 månader. Se till så att de hela tiden har tillgång till rent och fräscht vatten i en liten skål, men hantera inte djuren. När det gått 2-3 månader väcker man djuren genom att höja temperaturen till 15-18°C och ger ormarna tillgång till en värmelampa från dag 1. Till en början kan belysningen få vara på 4-6 timmar/dag, och sedan ökas antalet ljustimmar stegvis över 7-10 dagar. Den första utfodringen efter vinterdvalan bör vara återhållsam men när den är avklarad och ormen smält maten kan man återgå till ett normalt utfodringsschema


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan