Startsida  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ormar  Majsorm (Pantherophis guttatus) - Skötsel och fakta

Majsorm (Pantherophis guttatus) - Skötsel och fakta

Detta skötselråd är skrivit av veterinär Jesper Agner Arnö

Inledning

Majsorm (Pantherophis guttatus) är en ogiftig marklevande orm i den stora familjen snokar (Colubridae). Arterna i släktet Pantherophis räknades tidigare till släktet Elaphe, och taxonomin i släktet har diskuterats flitigt. Idag omfattar släktet Pantherophis 9 arter:

Pantherophis alleghaniensis (Holbrook, 1836)
Pantherophis bairdi (Yarrow, 1880)
Pantherophis emoryi (Baird & Girard, 1853)
Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766)
Pantherophis obsoletus (Say, 1823)
Pantherophis ramspotti (Crother et al., 2011)
Pantherophis slowinskii (Burbrink, 2002)
Pantherophis spiloides (A.M.C. Duméril et al., 1854)
Pantherophis vulpinus (Baird & Girard, 1853)

 

Utbredningskarta:

Pantherophis guttatus förekommer naturligt i ett stort område i sydöstra USA. Populationer av Majsormar har dock även rapporterats från flera andra ställen runt om i världen; Caymanöarna, Australien, Bahamas med flera.

De tidiga europeiska nybyggarna mötte denna art i sina sädes- och majsfält och drog slutsatsen att den åt deras majs. Faktum är att ormarna faktiskt gjorde dessa jordbrukare en tjänst genom att äta gnagarna som annars skulle äta upp deras skörd, men namnet "majsorm" fastnade.

P.guttatus är primärt aktiv under kvällen och natten. Arten är en duktig grävare och klättrare.

Nykläckta Majsormar är mellan 20 och 30 cm långa, och vuxna individer blir som regel 0,9-1,5 meter. Majsormar blir könsmogna efter ca 3-4 år (beroende på tillväxttakt), och med bra skötsel kan de bli 15-25 år gamla i fångenskap. Det finns rapporter om individer som har levt i över 30 år!

P. guttatus är en av de allra vanligaste ormarterna i fångenskap, bland annat på grund av sitt generellt lugna temperament. Majsormar är dessutom mycket lättavlade och ställer inga höga krav på skötsel, vilket har lett till att man idag kan hitta Majsormar i en mängd olika färgvarianter, eller "morfer".

Utseende

Vuxna Pantherophis guttatus i naturen har som regel en gulbrun eller orange grundfärg med röda fält, omgivna av en svart kant, längs ryggen och sidorna. Buken är generellt vit, med svart shackrutig teckning. Tungan är röd och pupillerna är runda. Ungar liknar som regel föräldrarna i teckning, men saknar de vuxna ormarnas skarpa och klara färger.

Nu för tiden är det nästan vanligare med färgmorfer än viltfärgade djur. Både färg och teckning kan variera stort mellan olika morfer.

En majsorm som slingrar sig på en helvit bakgrund, ormen är orange med fläckar

Livsmiljö

Majsormar kan i naturen hittas i varierande miljöer, såsom olika typer av skogsmiljö, övervuxna fält, våtmarker, etc. Det är även vanligt att hitta Majsormar i närheten av mänsklig bebyggelse. 

I terrariet bör man försöka skapa en miljö med mycket växtlighet och andra gömställen. Bottensubstratet bör kunna hålla fukt och vara tillräckligt djupt för att ormen ska kunna gräva, och för att du ska kunna plantera levande växter däri. Förslagsvis så kan man använda en jord och sandblandning där man även tillför t.ex. kokosfibrer. Bottensubstratet ska kunna hållas lätt fuktigt på djupet utan att vara vått, och det översta lagret bottenmaterial bör få torka ut mellan vattningarna. Täck gärna bottensubstratet med grus, löv och pinnar, och se till att det finns några gömställen som alltid är lätt fuktiga. Duscha växter, och åtminstone delar av terrariet regelbundet.

 Då majsormar gärna klättrar är det alltid en fördel att ha några grenar, eller liknande som ormen kan klättra på. Korkbarksrör kan användas för att skapa gömställen, både ovanpå bottensubstratet, eller halvt nergrävda.

En vattenskål med rent vatten ska alltid finnas i terrariet, och den får gärna vara tillräckligt stor för att ormen ska kunna bada i den. Diska skålen varje dag.

Terrarium

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 1 m2 med en höjd på minst 50 cm för en marklevande orm med en total kroppslängd mellan 151 och 200 cm. Jordbruksverkets rekommendationer är dock minimimått, och man bör alltid försöka få till ett så stort terrarium som möjligt. Till 1-2 st vuxna Majsormar rekommenderar vi ett terrarium med en bottenyta på åtminstone 180x60 cm.

Om man vill hålla flera ormar i samma terrarium kan det vara en bra idé att endast hålla honor, om man inte har planer på att avla på ormarna. Skulle du ändå vilja hålla båda könen tillsammans bör du se till att de har rejält med plats, och helst hålla flera honor tillsammans med en hane. Detta för att minska risken för att honorna blir alltför stressade om hanen är intensiv i sina parningsförsök.

Ifall du köper terrarium och alla tillbehör får du räkna med en totalkostnad på ca. 6-8000:- plus ormen. Tänk på att förbereda terrariet i god tid innan du får hem djuret.

Ett stort terrarium utan inredning

Ormars sociala beteenden är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020 

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektret av olika beteenden. Om du väljer att hålla flera ormar tillsammans måste du vara extra vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en konstgjord miljö.

Det går utmärkt att hålla individer av de flesta ormarter ensamma, och känner man sig osäker är detta i många fall det bästa. Man bör dock inte avfärda alla reptiler som asociala och solitära djur, och det kan finnas fördelar med att hålla reptiler, inklusive ormar i par eller grupper, förutsatt att det görs på ett genomtänkt sätt.

Inköpslista för Majsorm

Vi rekommenderar även starkt att alla reptilägare införskaffar en UV-indexmätare samt en handhållen digital hygrometer, för att kunna säkerställa korrekta värden i terrariet.

Olika tillbehör som halogenlampa, lysrörsramp från Arcadia

UVB, värme och belysning

Majsormar tillhör Fergusonzon 1-2 vilket betyder att de bör ha ett UV-index mellan ca 1 och 2,5 på solplatsen. Detta uppnås lättast genom att använda sig av ett Arcadia 6% T5 UVB-lysrör som sitter 40-50 cm ovanför solplatsen. Längden på lysröret behöver inte vara större än att hela djuret får plats i området direkt nedanför lampan och att hela dess kropp får plats i ljuskäglan.

En halogenlampa är en bra värmekälla som har den mest solliknande fördelningen av IR-strålning. Ifall man kan är det alltid bäst att köpa en lampa vars effekt värmer solplatsen till den önskade temperaturen. Om detta inte är möjligt, eller om man vill styra temperaturen mer precist, kan man köpa en lampa med lite för hög effekt som man sedan justerar med en dimmer, eller ännu hellre en termostat. Termostaten ska vara av typen "dimming thermostat". Temperaturen på solplatsen bör ligga på 30-35 °C och ca 22-28 °C i en gradient från den kalla till den varma delen av terrariet. 

Till allmänbelysning passar ett par vanliga T5-lysrör med "dagsljus" (6500 K), eller en modern LED-armatur (t.ex. Arcadia Jungle dawn) bäst.

Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14/dygn förutom under ormens viloperiod under vintern. 

Luftfuktighet

Majsormar klarar sig bra med en luftfuktighet mellan 40-70%. Man behöver inte tänka specifikt på luftfuktigheten i terrariet förutsatt att man har ett ordentligt lager av ett bra bottensubstrat, tillför vatten genom att vattna och/eller duscha, samt erbjuder fuktiga gömställen.

Bottenmaterialet bör aldrig vara mer än lätt fuktigt på något ställe i terrariet, och det måste alltid finnas flera torra platser där ormarna kan ligga helt torra.

Avel

Pantherophis guttatus är en enkel art att föröka i fångenskap. Hanar kan bli könsmogna redan vid 18 månaders ålder, och honor runt 2 år, men det är generellt bättre att låta djuren växa lite långsammare och växa till sig ordentligt innan man börjar avla på dem.

Efter parning tar det ca 60 dagar innan honan lägger 10-20 avlånga ägg. Vid en inkubationstemperatur på 28-30°C kläcks äggen efter ca. 60-70 dagar. De nykläckta ungarna är mellan 25-35 cm långa.

Föda

Nykläckta Majsormar har, som så många andra ormarter, en förkärlek för ödlor och amfibier, medan vuxna individer fångar och äter mindre gnagare, fåglar och fågelägg, fladdermöss etc.

När bytesdjuret fångats slingrar ormen sig snabbt runt det och kramar åt så att blodcirkulationen hos bytet stryps. Bytet dör då snabbt, och sväljs sedan helt. I fångenskap fungerar Majsormar bra på en kost baserad på frusna (och upptinade) gnagare såsom möss och mindre råttor. Variera gärna kosten genom att även erbjuda andra typer av gnagare samt t.ex. dagsgamla kycklingar då och då.

Majsormar på under 18 månader kan få mat var 5:e-7:e dag, och äldre individer bör matas ca var 10:e-14:e dag, förutom under vintern.

Vinterdvala

Majsormspopulationer i de mer nordliga delarna av artens utbredningsområde behöver gå i riktig dvala under vintern. I de mer sydliga delarna av utbredningsområdet blir det däremot inte tillräckligt kallt för att ormarna ska behöva gå i någon regelrätt dvala. Under vintermånaderna sjunker nattemperaturen dock rejält, även i t.ex. Florida, och det kan nå helt ner på strax under 5°C, dagstemperaturerna sjunker också, men går sällan särskilt långt under 25°C.

Någon form av temperatursänkning, framförallt av nattemperaturen, i kombination med färre antal ljustimmar och sparsam, eller ingen utfodring är att rekommendera under 2-3 månader på vintern, även i fångenskap. Skulle man vilja ge sina Majsormar en ordentlig dvala är det viktigt att först se till så att ormen är vid god vigör och i ett gott hull. Vissa reptilägare undviker att dvala unga individer, i synnerhet under den första vintern i deras liv. Dvalningsperioden kan ske i terrariet eller så kan man föra över ormen till en annan behållare med bottensubstrat, gömställe och vattenskål. Bottensubstratet ska vara lätt fuktigt men inte blött, och det bör finnas ett lager med torra löv eller liknande som ormen kan lägga sig under.

2-3 veckor innan vinterdvalan börjar slutar man erbjuda föda. Detta är för att de ska hinna tömma tarmen och inte ha mat i magen. Därefter så minskar man antalet soltimmar i terrariet exempelvis från 12 till 10 timmar och fortsätter en gradvis minskning under perioden till det är mörkt i terrariet hela tiden. Temperaturen kommer självklart också att minska och den 4:e veckan bör man försöka se till att terrariet håller ca 15-18°C.

Sedan sänker man temperaturen ytterligare ner till 5-12°C och håller en jämn temperatur i 2-3 månader. Se till så att de hela tiden har tillgång till rent och fräscht vatten men hantera dem inte. När det gått 2-3 månader gör du hela processen åt andra hållet, dvs öka temperatur och ljustimmar gradvis. Den första utfodringen efter vinterdvalan bör vara återhållsam men när den är avklarad och ormen smält maten kan man återgå till ett normalt utfodringsschema.

Vidare läsning / information

Ernst, C.H. and E.M. Ernst. (2003); “Snakes of the United States and Canada”, Smithsonian Institution Press, Washington, DC

Skötselråd majsorm (www.hetterarium.com)

"Florida snake id guide", Florida museum

"Invasive species compendium" - Corn snake (www.cabi.org/isc)

Pantherophis guttatus (www.animaldiversity.org)


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan