Startsida  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ormar  Variabel kungssnok (Lampropeltis) - Skötsel och fakta

Variabel kungssnok - Skötsel och fakta

Detta är ett skötselråd skrivet av veterinären Jesper Agner Arnö.

Inledning

Kungssnokar och mjölksnokar (Lampropeltis) är ett släkte i den stora ormfamiljen snokar (Colubridae). Till släktet Lampropeltis räknas ca 25 arter, och flera av arterna har ett flertal underarter. Taxonomin inom släktet är omdebatterad, och kommer med största sannolikhet att revideras ytterligare. Utbredningsområdet för hela släktet sträcker sig från södra Kanada i norr, till södra Equador.

Variabel kungssnok (Lampropeltis leonis) är en av de mindre arterna i släktet, med en vuxen storlek på ca 70-110 cm. I naturen finns arten i delstaterna, Nuevo León, Tamaliupas samt Coahuila i nordöstra Mexico. Det är en primärt marklevande orm, som framförallt är aktiv i skymning och gryning. I fångenskap kan en variabel kungssnok bli 15-25 år gammal.

Utbredninskarta

Utbredningskarta för kungssnok

© Rune Midtgaard, repfocus

Utseende

Variabel kungssnok har 3-4 olika färvarianter i naturen. Grundfärgen varierar från ljusgrå, eller beige till orange med tvärgående band, eller sadlar längs hela kroppen. Färgen på banden/sadlarna skiljer mellan de olika färgvarianterna, men är som regel bruna till röda, med svarta kanter. Det finns även en melanistisk variant, som alltså är helt svart. Även om färgerna delvis är genetiskt betingade kan man få flera olika färgvarianter i en kull med ungar.

Livsmiljö

Lampropeltis leonis är en primärt marklevande art som lever i varierande miljöer som inkluderar torra steniga områden, steniga klippsluttningar och skogsområden. De flesta av miljöerna har rikligt med undervegetation av varierande slag. Luftfuktigheten varierar i de olika delarna av utbredningsområdet, från mycket låg, till relativt hög.

I fångenskap bör terrariet ha ett ordentligt lager med bottensubstrat, vi rekommenderar en blandning av jord och sand som bas. Man kan sedan med fördel även blanda i grus, bark, mossa, eller löv i toppskiktet för extra struktur och gömställen. Terrariet inreds sedan med större stenar, rötter, grenar, samt levande växter så att man skapar en stimulerande miljö med gott om gömställen och olika mikroklimat. Tänk på att även ”marklevnade” ormar klättrar, så inred gärna terrariet även på höjden.

En liten beige orm med orangea mönster

Då arten förekommer i så pass varierande miljöer i naturen behöver man inte göra något speciellt för att påverka luftfuktigheten i terrariet i stort, men man behöver skapa mikroklimat med högre luftfuktighet på olika ställen i terrariet. Så länge man har ordentligt med gömställen samt håller bottenmaterialet lätt fuktigt i delar av terrariet kommer det automatiskt att skapas mikroklimat med olika luftfuktighet. Tillför vatten genom att duscha regelbundet, samt punktvattna växter och i de fuktigare delarna av terrariet. Bottensubstratet ska, i de fuktigare delarna av terrariet vara lätt fuktigt om man stoppar ner fingrarna någon cm i substratet.

Ormarna ska alltid ha tillgång till färskt vatten, helst i en skål/balja som är tillräckligt stor för att ormarna ska kunna bada i den.

Terrarium

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,25 m2 med en höjd på minst 28 cm för marklevande ormar upp till 100 cm total kroppslängd. Jordbruksverkets rekommendationer är dock minimimått, och vi rekommenderar starkt att man väljer att hålla alla reptiler i betydligt större terrarium. För 1-3 vuxna variabla kungssnokar hade vi rekommenderat ett terrarium på åtminstone 0,75 m2 och med en höjd på 50 cm som minimum.

Även om variabel kungssnok inte är en lika utpräglad ormätare som många andra arter av kungssnokar bör man komma ihåg att det finns risk för kannibalism om man väljer att hålla flera individer tillsammans. Skulle man välja att hålla arten i grupp bör gruppen utgöras av vuxna honor av samma storlek, och man bör vara mycket uppmärksam på eventuella tecken på stress. Hanar bör inte hållas tillsammans överhuvudtaget, och om man introducerar en hane till en hona, eller en grupp honor bör man vara uppmärksam på hanens beteende och separera honom från honan/honorna igen om han är alltför intensiv i sitt uppvaktningsbeteende.

Ifall du håller reptiler i grupp så kan det även vara svårare att upptäcka och utreda hälsoproblem hos specifika individer. Om du till exempel upptäcker avföring som ser konstig ut kan det vara näst intill omöjligt att veta exakt vilken orm som har besvär om du inte har möjlighet att åtminstone tillfälligt sära på dem så att de får varsitt terrarium. Ifall du köper terrarium och alla tillbehör får du räkna med en totalkostnad på drygt ca 5500:- plus ormen. Tänk på att förbereda terrariet i god tid innan du får hem djuret.

Att hålla ormar i grupp är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020 

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektrat av olika beteenden. Det är dock  alltid bra att vara försiktig eftersom det finns stora variationer i beteende mellan olika arter samt mellan olika individer. Var vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en artificiell miljö.

Att hålla ormar i grupp är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektrat av olika beteenden. Det är dock  alltid bra att vara försiktig eftersom det finns stora variationer i beteende mellan olika arter samt mellan olika individer. Var vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en artificiell miljö.

UVB, värme och belysning

Det finns inga referenser för Fergusonzon för just Lampropeltis leonis men de Lampropeltis-arter som det finns referenser för är placerade i Fergusonzon 1, vilket betyder att man kan sträva efter UV-index mellan ca 0,3 och 1. Detta uppnås om man använder ett Arcadia Shade dweller 2,5%, eller ett Arcadia 6% T5 UVB-lysrör, beroende på höjd på terrariet. Längden på lysröret behöver vara tillräckligt för att det ska täcka solplatsen och lite till, upp till ca 50% av terrariet. Se till att ormarna lätt kan dra sig undan i skugga under växter och andra gömställen, så att det skapas en naturlig UV-gradient, även i de delar av terrariet som UV-lysröret belyser.

En halogenlampa är en bra värmekälla som har den mest solliknande fördelningen av IR-strålning. Ifall man kan är det alltid bäst att köpa en lampa vars effekt värmer solplatsen till den önskade temperaturen, om inte så köper man en med lite för stor effekt som man sedan dimmar med en dimmer, eller ännu hellre en termostat. Termostaten ska vara av typen "dimming thermostat". Temperaturen på solplatsen bör ligga på 32-35°C och den lägsta temperaturen (kallaste punkten i terrariet) bör inte understiga ca 23°C under dagtid. På natten kan temperaturen få lov att sjunka ytterligare några grader, men bör inte understiga 20°C, förutom under ormens svalperiod.

Till allmänbelysning passar ett par vanliga T5-lysrör med "dagsljus" (6500 K), eller en LED-ramp med vitt ljus (t.ex. Arcadia jungle dawn) bäst. De har ett ljusspektrum som även reptiler troligen uppfattar som mest naturtroget. Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14 förutom under ormens svalperiod. 

Luftfuktighet

Variabel kungssnok klarar sig bra med en luftfuktighet mellan 30-60%, det vill säga normalt inomhusklimat, förutsatt att man ger ormarna tillgång till mikroklimat med högre luftfuktighet. Problem med ömsningen beror ofta på att det inte finns tillräckligt fuktiga gömställen i terrariet, eller att ormarna av någon anledning drar sig för att använda dessa.

Avel

Lampropeltis leonis blir som regel könsmogen vid 2-3 års ålder, men som hos alla reptiler bestäms detta mer av storlek snarare än av faktisk ålder.

Honorna lägger mellan 6-14 ägg som kläcks efter 60-70 dagar vid en inkubationstemperatur på 26-28 °C.

Vinterdvala/inaktivitetsperiod

Eftersom reptiler är växelvarma djur är de beroende av yttre värme för att uppnå fysiologiskt hållbara kroppstemperaturer. Arter som lever i tempererade klimat behöver därför gå i dvala under den del av året när temperaturerna är för låga för att deras kroppar ska fungera, eller där de riskerar att frysa ihjäl. När temperaturerna faller, och ljusintensiteten blir lägre börjar arterna i naturen att dra sig mot sina övervintringsställen. De låga temperaturerna sänker reptilernas ämnesomsättning påtagligt, och de kan därför klara de långa perioder utan mat som vintern medför. Djuren sover inte hela vintern så som vi gör på nätterna, utan kan röra sig runt lite även under dvalan. Hur lång vinterdvalan är varierar stort mellan olika arter. En generell rekommendation för dvalning av reptiler i fångenskap är att man begränsar dvalningsperioden till minst 1 och max 3 månader.

Innan dvalan är det viktigt att se till så att alla individer är vid god vigör och i gott hull. Många undviker att dvala unga individer, i synnerhet den första vintern. Dvalan kan ske i terrariet (men det kräver att du kan få ner temperaturen i det rum som terrariet står tillräckligt lågt) eller så kan man föra över djuret till en annan behållare med upp fylld med löv, jord och vitmossa eller liknande. Substratet bör vara mycket lätt fuktigt, men absolut inte blött.

I naturen blir det aldrig tillräckligt kallt för att Lampropeltis leonis ska behöva gå i dvala på samma sätt som djur i riktigt kalla klimat gör. Under vintern blir temperaturerna dock så pass låga att arten drar sig undan och ligger undangömd till dess att temperaturerna återigen tillåter normal aktivitet.

2-3 veckor innan dvalan börjar slutar man att utfodra djuren. Samtidigt minskar man antalet soltimmar i terrariet gradvis tills det, efter 2-3 veckor är mörkt i terrariet hela tiden, eller endast svagare belysning under några timmar mitt på dagen. Temperaturen kommer självklart också att minska och den 4:e veckan bör man försöka se till att terrariet håller ca 15 °C.

Sedan sänker man temperaturen ytterligare ner till den önskade temperaturen (för variabel kungssnok bör dvalningstemperaturen ligga runt 10-12°C). Denna temperatur hålls sedan jämn under hela dvalan. När djuren ska väckas igen bör detta ske snabbare än nersläckningen inför dvalan. Höj temperaturen till ca 15-18°C under 1-2 dygn, och återgå sedan direkt till artens föredragna temperaturgradient, inklusive värmeplats. Den första utfodringen efter vinterdvalan bör vara återhållsam men så fort djuren äter normalt återgår man till normalt utfodringsschema.

Vi rekommenderar att du kontinuerligt väger dina djur under hela året, och se till att du även väger dem precis innan-, samt precis efter dvalan.

Föda

I naturen är Lampropeltis leonis opportunister med förkärlek för ödlor. De äter dock även gnagare, amfibier och ibland även andra ormar. Bytet kramas ihjäl, och sväljs sedan helt.

I fångenskap fungerar arten generellt bra på en diet enbart bestående av gnagare. Om man har möjlighet är det alltid bra att variera dieten med olika typer av gnagare, och om möjligt även amfibier och ödlor (det är dock generellt mycket svår att få tag på amfibier och ödlor som är avlivade på ett sätt som gör att de kan användas som foderdjur).

Ungar, upp till ca 1 års ålder utfodras förslagsvis var 6:de-9:de dag, och äldre individer var 7:de-14:de dag. Variera gärna utfodringsintervallet, samt storlek och antal på bytesdjuren, för att simulera förhållandena i naturen. Överutfodring, och den övervikt som detta medför är ett stort problem bland reptiler i fångenskap, så utfodra med eftertanke!

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ i djurskyddslagen och därmed är det förbjudet.[...] Den som avlivar t.ex. gnagare för att utfodra reptiler ska vara väl förtrogen med den bedövnings- samt avlivningsmetod som ska tillämpas. Detta framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur.”
Om utfodring med levande djur - Jordbruksverket; Dnr 31-6812/10

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ i djurskyddslagen och därmed är det förbjudet.[...] Den som avlivar t.ex. gnagare för att utfodra reptiler ska vara väl förtrogen med den bedövnings- samt avlivningsmetod som ska tillämpas. Detta framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur.
Om utfodring med levande djur - Jordbruksverket; Dnr 31-6812/10

Inköpslista för Variabel kungssnok

Vi rekommenderar även starkt att alla reptilägare införskaffar en UV-indexmätare samt en handhållen digital hygrometer, för att kunna säkerställa korrekta värden i terrariet.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Vad är en Variabel Kungssnok?

Variabel Kungssnok är en primär marklevande orm som härstammar från nordöstra Mexiko. Den tillhör Lampropeltis släktet, en del av den stora ormfamiljen snokar.

Vad betyder variabel i Variabel Kungssnok?

Variabel refererar till de många olika färgvarianterna som denna kungssnokart kan ha - från ljusgrå, beige till orange och även svart melanistisk variant.

Var kan man hitta Variabel Kungssnok i det vilda?

Variabel Kungssnok återfinns i steniga och skogstäckta områden i delstaterna Nuevo León, Tamaliupas och Coahuila i nordöstra Mexiko.

Hur länge kan en Variabel Kungssnok leva?

I fångenskap kan en Variabel Kungssnok leva mellan 15 och 25 år.

Vad äter en Variabel Kungssnok?

Generellt matas kungssnokar med en diet av små gnagare, fåglar, och i vissa fall, andra reptiler, inklusive andra ormar.

Hur stora kan Variabel Kungssnok bli?

En Variabel Kungssnok kan nå en vuxen storlek mellan 70 och 110 cm.

Hur kan jag skapa rätt habitat för en Variabel Kungssnok i fångenskap?

Terrariet bör ha ett ordentligt lager med bottensubstrat och vara fyllt med stenar, rötter, grenar, och levande växter för att skapa gömställen och olika mikroklimat. Trots att de lever på marken kan de även klättra, så terrariet bör inredas även på höjden.

Behöver Variabel Kungssnok färskt vatten?

Ja, kungssnokar ska alltid ha tillgång till färskt vatten, helst i en skål eller balja som är tillräckligt stor för att de ska kunna bada.

Hur stor bör terrariet vara för en Variabel Kungssnok?

Minimikraven enligt Jordbruksverkets bestämmelser är ett terrarium på 0,25 m² med en höjd på minst 28 cm för marklevande ormar upp till 100 cm. Dock rekommenderas ett större terrarium på minst 0,75 m² och en höjd på 50 cm för 1-3 vuxna Variabel Kungssnokar.

Är det möjligt att hålla Variabel Kungssnok i grupper?

Ja, det är möjligt, men det kan vara risk för kannibalism. Om man väljer att hålla flera individer tillsammans bör gruppen bestå av vuxna honor av samma storlek. Hanar bör inte hållas tillsammans alls. Om du introducerar en hane till en hona eller en grupp honor bör du vara uppmärksam på hanens beteende och separera honom om han är alltför intensiv i sitt uppvaktningsbeteende.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan