Startsida  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ormar  Västlig trynsnok (Heterodon nasicus) - Skötsel och fakta
En brunfläckig trynsnoks orm med vit bakgrund

Västlig trynsnok - Skötsel och fakta

Detta är ett skötselråd för västlig trynsnok (Heterodon nasicus), skrivet av reptilveterinären Jesper Agner Arnö.

Inledning

Västlig trynsnok (Heterodon nasicus) är en ormart i den stora familjen snokar (Colubridae). I släktet Heterodon finns ytterligare 4 arter trynsnokar, varav två tidigare räknades som underarter till H. nasicus (H. gloydi samt H. kennerlyi). 

H. nasicus förekommer naturligt i centrala USA, och södra Kanada.

Västlig trynsnok är en liten till medelstor snok, med en uttalad storleksskillnad mellan hanar och honor. Hanarna blir som regel 40-50 cm som fullvuxna, medan honorna blir avsevärt större; oftast mellan 60 cm och 80 cm. Storleksrekordet är på drygt 100 cm. Trynsnokar känns lätt igen på deras karakteristiska ”tryne” – ett specialiserat fjäll längst fram på nosen. Detta fjäll används som spade när ormarna gräver.

Västlig trynsnok är primärt aktiv under morgon och kväll, och det är även då de amfibier som utgör denna arts huvudsakliga kost är aktiva.

Utbredningsområde

Utbredningskarta för västlig trynsnok

© Rune Midtgaard, repfocus

H. nasicus har ett svagt gift och ormarna använder de förstorade tänder de har långt bak i munnen för att tugga in giftet i sina byten. Giftet anses inte vara av någon större medicinsk betydelse för människor, de flesta fall av faktisk förgiftning som finns beskrivna har primärt upplevt svullnad och irritation runt bettstället. Symtomen har i de flesta fall gått över på något-några dygn. Man bör dock naturligtvis alltid undvika att bli biten i högsta möjliga mån, och Trynsnokar är dessutom oftast ganska timida ormar som inte är särskilt benägna att ta till bett som försvar.

Med bra skötsel kan arten leva i 15-20 år. 

Visar hur utrotningshotad västlig trynsnok är

Utseende

Heterodon nasicus har en beige eller ljust grå grundfärg med en distinkt teckning av brunaktiga fläckar/fält ryggen. Ansiktet har en brun mask och i nacken finns tre avlånga bruna fält. Undersidan av kroppen är oftast ljus med varierande mängd mörkare teckning. Undersidan av svansen är oftast nästan svart. Som tidigare nämnts är det lätt att bestämma könet på vuxna individer bara utifrån deras storlek, och hanar har dessutom en tydligt (proportionellt) längre och grövre svans än honor.

Livsmiljö

Västlig trynsnok hittas framförallt i präriemiljöer med sandig jord i naturen. Ormarna spenderar mycket av sin tid under jord, antingen vilande eller letande efter byten. I terrariet bör man försöka skapa en miljö med mycket växtlighet och andra gömställen. Bottensubstratet bör vara väldränerat, gärna med en stor andel sand i någon del av terrariet. Substratet måste vara tillräckligt djupt för att ormen ska kunna gräva ordentligt och för att det ska gå lätt att plantera växter i det. Förslagsvis kan man använda en jord och sandblandning och eventuellt även tillföra lite fint grus i delar av terrariet. Bottensubstratet ska kunna hållas lätt fuktigt på djupet utan att vara vått, och det översta lagret bottenmaterial bör få torka ut mellan vattningarna. Täck gärna bottensubstratet med grus, löv och pinnar, och se till att det finns några gömställen som alltid är lätt fuktiga. Duscha växter, och åtminstone delar av terrariet regelbundet.

Liksom andra ormar är det alltid en fördel att ha några grenar, eller liknande som ormen kan klättra på. Korkbarksrör kan användas för att skapa gömställen, både ovanpå bottensubstratet, eller halvt nergrävda.

En vattenskål med rent vatten ska alltid finnas i terrariet, och den får gärna vara tillräckligt stor för att ormen ska kunna bada i den. Diska skålen varje dag.

Terrarium

Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,12 m2 med en höjd på minst 20 cm för en marklevande orm med en total kroppslängd mellan 51 och 75 cm. Jordbruksverkets rekommendationer är dock minimimått, och man bör alltid försöka få till ett så stort terrarium som möjligt. Till en vuxen Västlig trynsnok rekommenderar vi ett terrarium med en bottenyta på åtminstone 90x45 cm och gärna större. Blir din orm länge än 75 cm bör du definitivt skaffa ett större terrarium.

Ifall du köper terrarium och alla tillbehör får du räkna med en totalkostnad på ca. 6000-8000:- plus ormen. Tänk på att förbereda terrariet i god tid innan du får hem djuret.

Ormars sociala beteenden är ett förhållandevis outforskat område. De studier som gjorts har i de fall ormar påträffats i grupp oftare avhandlat omgivande faktorer som temperatur och den geologiska beskaffenheten hos deras hålor. Forskning antyder dock att alla ormar interagerar socialt och kommunicerar med varandra i andra sammanhang än bara de som har att göra med reproduktion och vinterdvala (Doody et al., 2013). Det finns däremot en stor variation bland olika arter och även mellan individer, vilket i sin förlängning betyder att även ormar har personligheter!

"[Vår forskning] visar att ormarna aktivt söker social interaktion, föredrar att hålla sig till större grupper och interagera på ett icke slumpmässigt sätt med specifika individer eller grupper. Vi visar att deras sociala interaktionsmönster påverkas av individuell djärvhet, sällskaplighet och ålder. Ormarnas sociala nätverk stördes två gånger om dagen genom att "blanda" deras platser. Trots dessa störningar återskapade ormarna så småningom sin föredragna sociala miljö."
Aggregation and social interaction in garter snakes, Skinner & Miller, 2020 

För oss människor är ormars sociala samspel svårtydda. Det är naturligt för alla ormarter att ha ett visst samspel med artfränder åtminstone delar av året och den största anledningen till att hålla ormar i grupp är för att de ska ha möjlighet att ge uttryck för hela spektret av olika beteenden. Om du väljer att hålla flera ormar tillsammans måste du vara extra vaksam på negativa signaler eftersom ormarna befinner sig på en begränsad yta och i en konstgjord miljö.

Det går utmärkt att hålla individer av de flesta ormarter ensamma, och känner man sig osäker är detta i många fall det bästa. Man bör dock inte avfärda alla reptiler som asociala och solitära djur, och det kan finnas fördelar med att hålla reptiler, inklusive ormar i par eller grupper, förutsatt att det görs på ett genomtänkt sätt.

Just Västlig trynsnok är en orm som oftast med fördel bör hållas ensam, då det finns risk för kannibalism om man håller flera individer tillsammans, speciellt om de olika stora.

UVB, värme och belysning

Heterodon nasicus kan placeras i Fergusonzon 2 och bör ha ett UV-index mellan ca 1 och 2 någonstans i terrariet. Detta uppnås lättast genom att använda sig av ett Arcadia 6%, eller 12% T5 UVB-lysrör beroende på vilken höjd lysröret placeras på. Längden på lysröret bör inte vara större än 30-50% av terrariets längd.

En halogenlampa är en bra värmekälla som har den mest solliknande fördelningen av IR-strålning. Ifall man kan är det alltid bäst att köpa en lampa vars effekt värmer solplatsen till den önskade temperaturen. Om detta inte är möjligt, eller om man vill styra temperaturen mer precist, kan man köpa en lampa med lite för hög effekt som man sedan justerar med en dimmer, eller ännu hellre en termostat. Termostaten ska vara av typen "dimming thermostat". Temperaturen på solplatsen bör ligga på ca 35 °C och ca 24-28 °C i en gradient från den kalla till den varma delen av terrariet. 

Till allmänbelysning passar en modern LED-armatur (t.ex. Arcadia Jungle dawn) bäst.

Antalet belysningstimmar bör ligga på 12-14/dygn förutom under ormens viloperiod under vintern.

Se till att inreda terrariet ordentligt för att skapa skugga och ljusgradienter. 

Luftfuktighet

Västlig trynsnok klarar sig bra med en luftfuktighet mellan 40-70%. Man behöver inte tänka specifikt på luftfuktigheten i terrariet förutsatt att man har ett ordentligt lager av ett bra bottensubstrat, regelbundet tillför vatten genom att vattna och/eller duscha, samt erbjuder fuktiga gömställen.

Bottenmaterialet bör aldrig vara mer än lätt fuktigt på något ställe i terrariet, och det måste alltid finnas flera torra platser som ormarna kan utnyttja.

Avel

H. nasicus blir könsmogna efter ca. 2 år (beroende på tillväxttakt), och hanar blir som regel könsmogna tidigare än honor. Som vanligt är det kroppsstorlek snarare än ålder som avgör när djuren blir könsmogna. Honorna lägger 4-23 avlånga ägg (oftast 10-15 st). Vid en inkubationstemperatur på 27-28°C kläcks äggen efter ca. 40-65 dagar. De nykläckta ungarna är ca. 15 cm långa.

Föda

I naturen äter Västlig trynsnok framförallt grodor och paddor, men kan även ta små ödlor, fåglar och fågelägg, sköldpaddsägg och mer sällan gnagare. I fångenskap fungerar de flesta individer bra på en diet av primärt gnagare. Det är, som alltid, bra om man kan variera foderdjuren så mycket som möjligt (olika typer av små gnagare, vaktlar och vaktelägg mm.).

Individer under 12 månaders ålder kan få mat var 5:e dag, och äldre individer bör matas ca var 7:e-10:e dag, förutom under vintern.

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ i djurskyddslagen och därmed är det förbjudet.[...] Den som avlivar t.ex. gnagare för att utfodra reptiler ska vara väl förtrogen med den bedövnings- samt avlivningsmetod som ska tillämpas. Detta framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur.”
Om utfodring med levande djur - Jordbruksverket; Dnr 31-6812/10

Vinterdvala

I naturen behöver H. nasicus gå i dvala under vintern, och även i fångenskap är det en fördel att ge arten en tydlig sänkning av temperaturen under vintern.

Dvalningsperioden kan ske i terrariet eller så kan man föra över ormen till en annan behållare med bottensubstrat, gömställe och vattenskål. Bottensubstratet bör vara lätt fuktigt men inte blött, och det bör finnas ett lager med torra löv eller liknande som ormen kan lägga sig under. Alla individer bör naturligtvis vara friska och i gott hull innan dvalan.

2-3 veckor innan vinterdvalan börjar slutar man erbjuda föda. Därefter så minskar man antalet soltimmar i terrariet exempelvis från 12 till 10 timmar och fortsätter en gradvis minskning under perioden till det är mörkt i terrariet hela dagen. Temperaturen kommer härmed också att minska och den 4:e veckan bör man försöka se till att terrariet håller ca 15-18°C.

Sedan sänker man temperaturen ytterligare ner till 10-12°C och håller en jämn temperatur i 2-3 månader. Se till så att de hela tiden har tillgång till rent och fräscht vatten i en liten skål, men hantera inte djuren. När det gått 2-3 månader väcker man djuren genom att höja temperaturen till 15-18°C och ger ormarna tillgång till en värmelampa från dag 1. Till en början kan belysningen få vara på 4-6 timmar/dag, och sedan ökas antalet ljustimmar stegvis över 7-10 dagar. Den första utfodringen efter vinterdvalan bör vara återhållsam men när den är avklarad och ormen smält maten kan man återgå till ett normalt utfodringsschema

Inköpslista för Västlig trynsnok

Vi rekommenderar även starkt att alla reptilägare införskaffar en UV-indexmätare samt en handhållen digital hygrometer, för att kunna säkerställa korrekta värden i terrariet.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Var kommer Västlig Trynsnok ifrån?

Västlig Trynsnok, vetenskapligt namn Heterodon Nasicus, kommer ifrån centrala USA och södra Kanada.

Är Västlig Trynsnok giftig?

Ja, Västlig Trynsnok har ett svagt gift som de använder för att paralysera sina byten. Dock är giftet inte farligt för människor, och de flesta bett leder bara till svullnad och irritation runt bettstället.

Hur stor blir en Västlig Trynsnok?

Västlig Trynsnok är en liten till medelstor snok. Hanarna blir som regel 40-50 cm, medan honorna kan bli mellan 60 cm och 80 cm. Storleksrekordet är på drygt 100 cm.

Vad äter Västlig Trynsnok?

Västlig Trynsnok äter huvudsakligen amfibier, men kan även äta små gnagare och fågelägg. I fångenskap kan de matas med frystorkade gnagare och kycklingar.

Hur gammal kan en Västlig Trynsnok bli?

Med bra skötsel kan en Västlig Trynsnok leva i 15-20 år.

Hur inreder man bäst ett terrarium för en Västlig Trynsnok?

Terrariet bör vara tillräckligt stort, minst 90x45 cm, och innehålla ett tjockt lager bottensubstrat som kan hålla fukt. Inredning bör innefatta korkbarksrör för gömställen och grenar för klättring. En stor vattenskål som ormen kan bada i ska också finnas.

Vad är speciellt med Västlig Trynsnok utseende?

Det mest distinkta med Västlig Trynsnok är deras karakteristiska ”tryne” – ett specialiserat fjäll längst fram på nosen. Detta fjäll används som spade när ormarna gräver.

Hur går parningen till för Västlig Trynsnok?

Honan producerar en äggsäck efter parning och äggen ”ruvas” inne i honan tills de kläcks.

Är det säkert att ha vatten i terrariet för en Västlig Trynsnok?

Ja, det är säkert och rekommenderat. En vattenskål med rent vatten ska alltid finnas tillgänglig i terrariet. Skålen bör vara så stor att ormen kan bada i den.

Hur gör man bäst för att ta hand om en Västlig Trynsnok?

Genom att ge dem rätt mat, skapa en gynnsam miljö i terrariet och garantera högkvalitativ vård kan man se till att din Västlig Trynsnok trivs och lever ett gott liv.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan