Startsida  Guider, videor och tips  Alla skötselråd för terrariedjur  Ödlor  Tanzania trädödla (Gastropholis prasina) - Skötsel och fakta
En turkos tanzania ödla på en barkbit

Tanzania trädödla (Gastropholis prasina) - Skötsel och fakta

Det här skötselrådet innehåller information om arten Gastropholis prasina.

Inledning

Tanzania trädödla (Gastropholis prasina) är en av totalt fyra arter i släktet Gastropholis. Släktet ingår i familjen Lacertidae – egentliga ödlor, precis som våra svenska skogsödlor och sandödlor. Släktnamnet Gastropholis sysftar på de atypiska kölade bukfjällen hos arterna i släktet.

Artnamnet prasina syftar på artens gröna färg.

G. prasina har ett litet och fragmenterat utbredningsområde i Tanzania och Kenya.

Arten klassas som ”nära hotad” (near threatened) av IUCN, men hade troligen fått en högre hotkategori om inte det mesta av utbredningsområdet låg i redan skyddade områden.

Dessa vackra och primärt dagaktiva ödlor har blivit populära terrariedjur under de senaste 5-10 åren, men då de beskrivs som sällsynta och hemlighetsfulla (och därmed svårstuderade) i naturen vet vi ganska lite om deras beteenden och levnadssätt i naturen.

I fångenskap kan arten leva i 10-15 år.

En skala hur utrotningshotat reptilen är. Tanzania ödlan är Near Threatened (NT).

Utbredningskarta:

Bild som visar utbredningsområdet för Tanzania ödlan

Utseende

G. prasina är, som artnamnet antyder, en grön ödla. Hela kroppen är ljusgrön, ibland med turkosa inslag. Undersidan av halsen och hakan är ofta ljusare, ibland nästan gulaktig. Tungan är klarröd.

Dessa ödlor kan bli mellan 30 och 40 cm som fullvuxna, och den långa gripsvansen utgör ca 70% av den totala längden.

De flesta egentliga ödlor, och många andra ödlearter också för den delen, kan släppa svansen genom en process som kallas för autotomi. Om en ödla blir skrämd, eller om någon/något tar tag i svansen på den kan svansen släppas på förutbestämda ”brytpunkter”. Den avkapade svansen ligger sedan och rör sig medan ödlan kan smita iväg. Blodkärlen i svansen stängs, så det blöder som regel endast minimalt. Det är lite oklart huruvida Tanzania trädödlor kan släppa svansen på ovan beskrivet sätt. Då de är så beroende av sin svans när de rör sig runt i träden är det sannolikt så att de antingen mycket ogärna släpper den, även om de blir skrämda, eller att de faktiskt helt saknar förmågan att släppa svansen.

Du bör oavsett ovanstående alltid hantera dina ödlor försiktigt, och aldrig lyfta dem i svansen.

Livsmiljö

G. prasina lever i naturen i skogsmiljöer och träddungar. Ödlorna spenderar det mesta av sin tid i träd, och har hittats på olika höjder – från nästan nere vid marken och upp till 12 m upp i trädkronorna.

I fångenskap är G. prasina en aktiv och nyfiken ödla som utnyttjar all plats man ger den. Som de flesta andra primärt dagaktiva ödlor solar arten regelbundet.

I artens naturliga utbredningsområde ligger temperaturerna runt 28-30°C under dagtid större delen av året. Nattemperaturerna fluktuerar mer – mellan ca 20°C under den kallaste delen av året och upp till 25-26°C under årets varmaste månader.

Terrarium

I fångenskap bör G. prasina erbjudas ett väl tilltaget terrarium med en höjd (och inredning) som tillåter ödlorna att klättra. Enligt Jordbruksverkets bestämmelser (L80) krävs ett terrarium på 0,5 m2 med en höjd på minst 70 cm till träd- och klipplevande ödlor med en längd på 31–40 cm. Observera att längden mäts från nos till svansspets, och om svansen saknas ska längden av svansen (om den inte hade tappats) uppskattas och medräknas. Ovanstående är absolut minimimått och vi rekommenderar att man väljer ett så stort terrarium som möjligt

Tänk på att ödlorna växer fort, så skaffa ett terrarium de kan växa i redan från början. Vi rekommenderar ett terrarium med måtten 120x45x90 cm, eller ännu större, speciellt om man vill hålla flera ödlor tillsammans.

Bottenmaterialet bör hålla fukt bra och kan utgöras av ett rejält lager med t.ex. en blandning av jord, kokosfibrer och lite sand, med torra löv och liknande på toppen. Bottenmaterialet bör vara lätt fuktigt, men aldrig riktigt blött. Vill man ha mer dränering kan man ha ett lager med lecakulor i botten. För att undgå problem med uttorkning behöver man kontinuerligt tillföra vatten till terrariet, genom att duscha, och eventuellt även vattna runt växternas rötter. Sikta på en luftfuktighet omkring 60-70%. Detta kan vara svårt att få till utan att terrariet antingen blir för blött, eller att ventilationen blir för dålig, så generellt bör man fokusera på att höja luftfuktigheten rejält tidigt på morgonen (70%+) och sent på kvällen, för att sedan låta den falla något under dagen (till ca 50%). Spraya terrariet, antingen manuellt eller med hjälp av ett regnsystem 2-4 ggr/dag, för att få upp luftfuktigheten, och samtidigt stimulera djuren till aktivitet, vätskeintag och födosökande. Mät luftfuktigheten med en digital, handhållen hygrometer.

Terrarium med måtten 120x45x90 cm

Rent vatten ska alltid finnas tillgängligt i någon form av vattenskål. Då det är en primärt trädlevande art bör vattenskålen placeras hängande, alltså inte på botten av terrariet.

Skapa även någon form av hålor på flera ställen i terrariet och inred med korkbarksbitar/korbarksrör, stenar, grenar etc. Inred ditt terrarium så att ödlorna har möjlighet att utföra så många olika naturliga beteenden som möjligt, både på- och ovan mark.

Plantera in rikligt med levande växter för att skapa ytterligare gömställen och olika typer av mikroklimat, och inred med ordentligt med grenar i olika tjocklek och ställning.

G. prasina ömsar, liksom andra reptiler, sitt skinn med jämna mellanrum. Ömsskinn som inte lossnar som det skall är som regel en indikation på en för torr miljö.

Belysning

G. prasina bör, liksom alla andra reptiler ha en belysning som tillåter en naturlig dygnsrytm, bidrar med UV-ljus, samt åstadkommer en temperaturgradient.

UV-index i terrariet bör ligga mellan 2 och 3 högst upp i den del av terrariet som exponeras för UV-ljus. Vi rekommenderar ett T5-lysrör, t.ex. Arcadia shadedweller placerat ovanpå ett nättak, eller hängandes inne i terrariet (beroende på terrariets storlek och utformning etc.). UV-ljuset bör täcka ca 50% av terrariet, och det är viktigt att skapa möjlighet för ödlorna att röra sig mellan skugga och ljus.

Temperaturgradienten bör vara både vertikal och horisontell, och skapas enklast genom att använda sig av en halogenlampa för värme i ena hörnet av terrariet. Sikta på en maxtemperatur, på en gren eller liknande högt upp i terrariet, rakt under lampan, på ca 30-35°C. Gradienten bör sedan avta både i sid- och höjdled, till ca 24-26 °C på terrariets botten under dagtid. Vid behov kan värmelampan kopplas till en termostat, eller en sladdimmer. Mät temperaturerna i terrariet regelbundet, använd en handhållen ir-termometer (sk. ”tempgun”) för mätning. Tänk på att det är lättare att åstadkomma en bra temperaturgradient i ett terrarium med större volym.

Till allmänbelysning passar en LED-ramp med vitt ljus (t.ex. Arcadia jungle dawn) bäst. De har ett ljusspektrum som även reptiler troligen uppfattar som mest naturtroget. Antalet belysningstimmar bör ligga på ca 14 timmar under större delen av året, och kan sedan successivt dras ner till ca 10 timmar under 3 månader på vintern.

På natten släcks all belysning och temperaturen bör ligga mellan 19°C och 24°C, beroende på säsong. Blir det för kallt i terrariet på natten kan man höja temperaturen genom att använda sig av t.ex. en Arcadia deep heat projector, eller en värmematta fastsatt på utsidan av en av sidorna på terrariet.

Föda

Tanzania trädödlor är carnivorer och äter nästan enbart ryggradslösa djur såsom insekter och spindeldjur med mera i naturen. I fångenskap har arten dock även rapporterats äta andra små ödlor.

I fångenskap kan man mata med olika typer av levande foderinsekter, samt gråsuggor och andra leddjur. Alla foderinsekter bör gut-loadas med t.ex. Arcadia InsectFuel i 24–48 timmar innan de används, och pudras med calciumtillskott innan matning. Ca 1 gång/vecka bör foderdjuren även pudras med ett multivitamintillskott (vi rekommenderar Arcadias Earth-pro-serie av fodertillskott). Prioritera vuxna insekter och andra leddjur, såsom syrsor, gräshoppor, gråsuggor och kackerlackor mm. framför larver såsom mjölmask och zophobas. Se till att variera kosten genom att varva olika typer av foderdjur.

Ungar bör utfodras dagligen, medan vuxna djur kan få mat 2-3 gånger/vecka.

Reproduktion

Det är relativt lätt att könsbestämma G. prasina, så länge ödlorna är några månader gamla. Hanarna har stora och tydliga femoralporer på insidan av låren, jämfört med honornas små och otydliga porer.

G.prasina lägger som regel 4-8 ägg i varje kull, och honorna kan lägga 4-6 kullar varje år. Äggen fästs ofta på grenar eller i korkrör.

Äggen kan inkuberas vid 25-29°C och kläcks då efter 60-85 dagar, beroende på inkubationstemperatur. De nykläckta ungarna är 7,5-10 cm långa, inklusive svans.

Önskevärda terrarium tillbehör från Arcadia

Vad är en Tanzania trädödla?

Tanzania trädödla, Gastropholis prasina, är en dagaktiv, klättrande ödla som finns i Kenya och Tanzania. Den är grön, ibland med turkosa inslag, och klassas som Nära hotad av IUCN.

Vilket klimat är optimalt för Tanzania trädödlan?

I naturen lever Tanzania trädödla i skogsmiljöer och träddungar. Temperaturerna bör ligga runt 28-30°C under dagtid större delen av året.

Vad bör man tänka på när man inreder ett terrarium för Tanzania trädödlan?

De bör erbjudas ett väl tilltaget terrarium med en höjd som tillåter ödlorna att klättra.

Vad äter en Tanzania trädödla?

Tanzania trädödlor är insektsätare och äter en diet bestående av mindre ryggradslösa djur som små insekter, maskar och spindlar.

Hur stor blir en Tanzania trädödla?

De kan bli mellan 30 och 40 cm som fullvuxna, och svansen utgör ca 70% av den totala längden.

Hur länge lever en Tanzania trädödla?

I fångenskap kan en Tanzania trädödla leva i 10-15 år.

Kan Tanzania trädödlor släppa sin svans?

Det är lite oklart om Tanzania trädödla kan släppa sin svans som många andra ödla arter gör.

Kan man ha flera Tanzania trädödlor i samma terrarium?

Information saknas om detta men det är alltid bäst att vara försiktig med att införa nya individer till ett redan etablerat territorium.

Hur fungerar belysning och UVB-ljus för Tanzania trädödla?

De behöver en belysning som tillåter en naturlig dygnsrytm, bidrar med UV-ljus, och skapar en temperaturgradient. UV-index bör ligga mellan 2 och 3 högst upp.

Var kommer Tanzania trädödlor ursprungligen ifrån?

Tanzania trädödla har ett litet och fragmenterat utbredningsområde i Tanzania och Kenya.


↓ Följ oss på sociala medier ↓

Youtube logga Facebook logga Instagram logga TikTok logga

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan